Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filologia angielska to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii oraz kulturoznawstwa.

Studia zazwyczaj trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu języka angielskiego, literatury, historii i kultury anglosaskiej.

Absolwenci Filologii angielskiej mogą liczyć na zatrudnienie w różnych sektorach zawodowych. Zależnie od wyboru konkretnej specjalności w trakcie studiów, absolwenci kształtują swoją przyszłość zawodową w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe czy szkoły językowe gdzie odnajdą się na stanowisku nauczyciela.

Wielu filologów decyduje się także na wykonanie specjalistycznych kursów zawodowych i zdobycie dodatkowych uprawnień, dzięki którym mogą zostać na przykład tłumaczami przysięgłymi.

Ponadto, możecie poszukiwać zatrudnienia w redakcjach czasopism, mediach, branży turystycznej, czy różnorodnych instytucjach kulturowych, a także w międzynarodowych korporacjach i zwiedzać w ramach pracy cały świat!

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, geografia, historia, język angielski, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

 

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunek filologia angielska?

Studia na kierunku filologia angielska należą do grupy kierunków humanistycznych. Procedura rekrutacyjna na ten kierunek przemyślany jest tak, by już w jej trakcie ocenić umiejętności lingwistyczne oraz wiedzę z zakresu dyscyplin humanistycznych.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia angielska: 

 • język angielski,
 • język polski,
 • inny język obcy,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • wos.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filologia angielska - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Jaka wiedza po studiach na kierunku filologia angielska?

Program studiów na kierunku filologia angielska przemyślany jest tak, by studenci mogli doskonalić swoje umiejętności w zależności od językowego poziomu.

Oczywiście naczelnym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy w przyszłości będą biegle posługiwać się językiem angielskim.

Aby było to możliwe, studenci muszą dogłębnie poznać zagadnienia związane z gramatyką – zarówno tą współczesną, jak i historyczną. Największe znaczenie na studiach filologicznych mają przedmioty konwersatoryjne, podczas których studenci przede wszystkim rozmawiają.

Grupa przedmiotów językoznawczych stanowi jedną część. Drugim bardzo ważnym edukacji jest kształcenie literackie i kulturowe. Studenci w trakcie całego toku nauki dogłębnie poznają literaturę anglosaską, historię oraz kulturę.

Oprócz przedmiotów w bloku obowiązkowym studenci będą mogli wybrać specjalizację, która najbliżej odpowiada ich zainteresowaniom. Przykładowe specjalizacje mają związek z nauczaniem języka lub translatoryką.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zbliżona do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie C1-C2
 • sprawne posługiwanie się językiem specjalistycznym
 • poprawne redagowanie tekstów w języku angielskim
 • analiza gramatyczna, fonetyczna, morfologiczna tekstów w języku angielskim
 • znajomość literatury i jej historii w obszarze anglojęzycznym
 • znajomość kultury obszaru anglojęzycznego
Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska?

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska?

Studia na kierunku filologia angielska od lat cieszą się niegasnącą popularnością. Największy wpływ na to zainteresowanie ma rola języka angielskiego, który stał się swojego rodzajem językiem łączącym wszystkie narody – to jeden z najbardziej popularnych języków, którego znajomość stanowi podstawę, by móc funkcjonować we współczesnym świecie.

Filologia angielska oferuje dla swoich studentów znacznie więcej – nie będą oni tylko sprawnie posługiwać się tym językiem, ale posiądą oni szczegółową wiedzę, która uczyni z nich prawdziwych profesjonalistów.

Studia tego typu kształcą nie tylko pod kątem lingwistycznym, ale uwrażliwiają na piękno literatury i sztuki. Co najważniejsze – edukacja jest prowadzona pod takim kątem, by w przyszłości pozyskaną wiedzę wykorzystywać w zróżnicowanym obszarze zawodowym.

Jeżeli zatem chciałbyś rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, uwielbiasz literaturę i kulturę kręgu anglosaskiego, to są to niewątpliwie studia, które pomogą ci przekuć zainteresowania w przyszłościowy zawód.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Polskie ośrodki akademickie mają coraz bogatszą ofertę kierunków, które możesz studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Filologia angielska także się do nich zalicza. Decydując się na studia dzienne musisz mieć świadomość, że twoja nauka będzie miała bardzo regularny charakter, jednak twój plan dnia będą wypełniać przede wszystkim uczelniane zajęcia.

W przypadku studiów zaocznych będziesz miał czas na rozwijanie kariery zawodowej, czy też innych zainteresowań, ale musisz mieć świadomość, że czeka cię więcej samodzielnej pracy – podczas dwutygodniowych zjazdów nie da się omówić wszystkiego, a program i egzaminy w przypadku tych dwóch trybów są bardzo zbliżone.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku filologia angielska musi oferować studentom wszechstronne kształcenie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturowe.

Jednak oczywistą podstawę kształcenia na tym kierunku stanowi przede wszystkim płynna i biegła komunikacja, zatem na studentów czeka szereg zajęć praktycznych, podczas których będą rozwijać tę cenną umiejętność.

By mieć świadomość współczesnego funkcjonowania języka, osoby kształcące się na tym kierunku muszą poznać jego historię oraz przekształcenia, jakie zaszły w nim na przestrzeni lat.

Zatem przedmiotem, który może spędzać sen z powiek jest nauka języka staroangielskiego. Drugi obowiązkowy blok zajęciowy odnosi się do zagadnień związanych z literaturą – studenci będą poznawać historię literatury anglosaskiej, jej najważniejszych twórców oraz ich dzieła.

Dobry filolog to osoba, która posiada rozległą wiedzę na temat kultury, historii sztuki danego kręgu kulturowego. Oznacza to, że znaczna część przedmiotów na studiach na kierunku filologia angielska będzie odnosić się do tych zagadnień.

 

Program nauczania na kierunku filologia angielska będzie oscylował wokół treści związanych z:

 • kulturą,
 • historią,
 • literaturą,
 • językiem krajów anglojęzycznych,
 • gramatyką współczesną,
 • praktyczną stylistyką.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów filologii angielskiej musi obejmować wiele aspektów związanych z językoznawstwem i literaturoznawstwem, tak by w przyszłości móc je wykorzystywać w twórczej pracy.

Zatem filolog angielski doskonale zna zasady, rządzące różnymi odmianami języka angielskiego. Jego wiedza obejmuje wiele obszarów z zakresu literatury, kultury i sztuki. To prawdziwy purysta językowy i erudyta, który pozyskane kwalifikacje eksponuje w praktyce.

Umiejętności filologów angielskiej związane są przede wszystkim z biegłą komunikacją, która może dotyczyć różnych aspektów użycia języka.

Zatem filologowie angielscy doskonale posługują się angielszczyzną w różnych sytuacjach zawodowych, samodzielnie tworzą teksty o wysokim stopniu skomplikowania, czytają literaturą anglosaską w oryginale i jednocześnie w sposób zgodny ze standardami translatorskimi, przekładają ją na język rodzimy (i na odwrót).

Osoby, które skończyły filologię angielską, posiadają także cały aparat umiejętności, przydatnych podczas nauczania języków obcych.

 

4. Gdzie studiować filolologię angielską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska:

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska?

Studia na kierunku filologia angielska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku filologia angielska zaliczają się grupy kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że pięć lat nauki rozbite jest na dwa etapy. Pierwszy z nich trwa trzy lata i są to studia licencjackie.

W trakcie ich trwania studenci uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności. Obrona napisanej pracy licencjackiej to element kończący ten etap nauki.

Rozpoczęcie dwuletnich studiów magisterskich pozwala na usystematyzowanie, rozszerzenie i kontekstowe wzbogacenie wiedzy ze studiów pierwszego stopnia. W trakcie ich trwania studenci otrzymują pełnię kwalifikacji, które pozwalają na twórczą i kreatywną pracę w zawodzie. Po zakończeniu tej dwuletniej nauki absolwenci otrzymują tytuł magistra filologii angielskiej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska?

Czy te studia są dla ciebie

Studiami na kierunku filologia angielska interesuje się bardzo dużo absolwentów szkół średnich. Jednak warto napisać wprost, że nie są to studia łatwe.

Wymagają systematycznej nauki, zaangażowania w pracę, wielu nocy poświęconych na czytanie (oczywiście niejednokrotnie fascynujących i porywających powieści!).

Jeżeli zatem powyższy opis nie odstrasza cię, lecz jedynie stanowi zachętę, bo czujesz, że rozpoczniesz na tych studiach przygodę życia, to możesz poważnie pomyśleć o swojej kandydaturze.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

W pierwszej kolejności najważniejsze jest jednak, abyś dobrze przygotował się do egzaminu dojrzałości. To on bowiem ma decydujące znaczenie, czy dostaniesz się na studia na kierunku filologia angielska. Procedura rekrutacyjna już określa twoje zdolności lingwistyczne – przedmiotem najważniejszym i najwyżej punktowanym jest oczywiście język angielski.

To on stanowi obligatoryjną podstawę, musisz go zdawać na poziomie rozszerzonym, by w ogóle wziąć udział w procesie rekrutacji. W dalszej kolejności liczą się wyniki uzyskane z innych języków nowożytnich oraz języka polskiego.

Część z uczelni w procedurze rekrutacyjnej uwzględnia także przedmioty o charakterze nieobligatoryjnym, będą to:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • WOS.

Jak zapewne się domyślasz – im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że znajdziesz się na liście osób przyjętych.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony lingwistycznie, możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej, która sprawi, że otrzymasz maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i na studia dostaniesz się poza kolejnością. W przypadku filologii angielskiej możesz rozważyć uczestnictwo w Olimpiadzie Języka Angielskiego, czy w innych olimpiadach językowych.

Ostatnim ważnym elementem rekrutacyjnym jest terminowe złożenie dokumentów. Ich szczegółowy wykaz znajdziesz na ogół na stronie internetowej danego ośrodka akademickiego.

Najczęściej jest tak, że w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji. Nie zaniedbaj tego, by nie zostać skreślony z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska?

Absolwenci studiów na kierunku filologia angielska nie powinni mieć problemu ze znalezieniem kreatywnego zatrudnienia, które pozwala im na pełną realizację zawodową. Filolog angielski odnajdzie się świetnie na stanowisku redaktora i korektora w wydawnictwie, zajmującym się publikacją tekstów angielskich.
To on właśnie będzie stał na straży ich poprawności językowej. Wydawnictwa oferują także etaty dla osób, które zajmują się przekładami i tłumaczeniami. To praca, która wymaga literackiej finezji, nieszablonowego myślenia oraz doskonałej znajomości zasad gramatycznych, jednak daje niesamowite możliwości rozwoju. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć stabilne zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i umiejętności z zakresu tłumaczenia i tworzenia tekstów w języku angielskim.
Osoby, które pragną nauczać przyszłe pokolenia poliglotów, mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych – zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Filolodzy mogą także pracować w roli lektorów oraz korepetytorów osób dorosłych, które pragną doskonalić swoje kompetencje językowe.
Właściwie biegła znajomość języka angielskiego sprawia, że absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczą się wysokie umiejętności lingwistyczne, oparte nie tylko na intuicji, lecz na profesjonalnym wykształceniu.
 
Praca po studiach

Wiedza oraz umiejętności absolwentów filologii angielskiej sprawiają, że będą mogli oni odnaleźć się zawodowo właściwie w każdym sektorze. Filologowie to świetni translatorzy, którzy przygotowani są do podjęcia współpracy z różnego rodzaju redakcjami oraz wydawnictwami.

Mogą zajmować się oni nie tylko przekładami, lecz także ich praca może polegać na redakcji oraz korekcie tekstów, które mają zostać opublikowane w języku angielskim.

Absolwenci tego kierunku znajdą stabilne zatrudnienie także w urzędach, organizacjach i instytucjach, w których potrzebny jest profesjonalista z zakresu tłumaczeń i przekładów.

Jeżeli czujesz powołanie do nauczania, to bez problemu odnajdziesz się jako lektor lub nauczyciel języka angielskiego. Kreatywne zatrudnienie możesz podjąć w każdej instytucji, która zajmuje się propagowaniem kultury anglosaskiej.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska?

Filologia angielska to jeden z tych kierunków, który pozwala na profesjonalny rozwój pasji.

Magda, studentka trzeciego roku anglistyki, mówi:

Kocham pracę z żywą materią języka. Miłość do literatury i języka przekuwam w fachowe umiejętności, które mogę rozwijać dzięki bogatej ofercie praktyk mojej uczelni!

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (25)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (14)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Opel W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca Czy jest może możliwość systemu ratalnego? @ewa czytałem, że mają biuro karier więc oni pomagają.

Ewa W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

czy chcąc zapisać się na filologię muszą ukazać dyplom potwierdzający mój poziom angielskiego ? jak to wygląda ? Na jakim poziomie trzeba być ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ewa odpowiedz

Witaj, Ewa! Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia stopnia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: Zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i/lub Posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Weronika W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula a jak wygląda obecnie proces rekrutacji? Trzeba się osobiście pojawić na uczelni , żeby dopełnić formalności ?? @DoradcaOnlineVistula Ja się z kolei zastanawiam nad praktykami na tym kierunku. Skoro w programie jest zawarte, że trwają aż 6 miesięcy to jak to w praktyce wygląda? Można to rozbić na cały tok studiowania, aby tylko realizować je w wakacje?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Weronika odpowiedz

Witaj, Weronika! Możesz aplikować zarówno online, jak i osobiście w naszym Biurze Rekrutacji. Należy natomiast pamiętać o zachowaniu środków ostrożności. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Weronika odpowiedz

Witaj, Weronika! Praktyki możesz ''rozłożyć'' na dwa okresy wakacyjne. Rozliczanie praktyk musi odbyć się najpóźniej na koniec studiów :). Przypominam, iż praktyki rozpoczynamy już na 3 semestrze. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ewa W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca ale tylko trzeba zaliczyć maturę na poziomie rozszerzonym czy raczej mieć jakiś określony % z niej ? Jeżeli chodzi o praktyki to uczelnia pomoże w poszukiwaniu bądź w wyborze ich ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ewa odpowiedz

Witaj, Ewa! Nie ma określonego progu procentowego z rozszerzonej matury jaki jest wymagany, aby zostać przyjętym na studia. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ewa odpowiedz

Witaj, Ewa! Głównym zadaniem naszego Biura Karier jest pomoc studentom w znalezieniu ciekawych ofert pracy, staży czy też praktyk. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

mysz W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Pierwszy raz spotykam się z taką pomocą dla absolwentów. fajna sprawa!

Ania W odpowiedzi do: mysz odpowiedz

Też tak uważam, co prawda nie każdy może się od razu odnaleźć po zakończeniu szkoły. W końcu to kolejny nowe etap

Sonia W odpowiedzi do: Ania odpowiedz

a jak to dokładnie działa z tym szukaniem pracy? Biuro karier podsyła nam jakieś oferty, które by nas interesowały czy jak to wygląda od strony kontaktu i pośrednictwa ?

olka W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

Możesz zawsze tam podejść lub sprawdzić na stronie www czy nie ma ciekawy i interesujących dla ciebie ofert pracy. poza tym BK robi czasem ciekawe warsztaty.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

Witaj, Sonia! Oferty pracy znalezione przez Biuro Karier są udostępniane wszystkim. Można zobaczyć je na naszej stronie internetowej czy też na tablicy koło Biura. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! Mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Jak mam być szczera nie do końca byłam pewna filologii angielskiej, ale zdecydowałam się i nie żałuje :)

Sonia W odpowiedzi do: Ola odpowiedz

@Ola a nie miałaś obaw, ze twój poziom językowy nie będzie wystarczający ? Rozumiesz wszystko na zajęciach ?

melon W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

@Sonia nie można się doszkolić na jakiś dodatkowych zajęciach?

olka W odpowiedzi do: melon odpowiedz

Jak się idzie na filologię angielską to się po angielsku mówi tak jak po polsku. Dodatkowe szkolenia nie powinny być potrzebne. Chyba ze przygotowanie do certyfikacji.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: melon odpowiedz

Witaj, Melon! Jeśli chcesz rozpocząć naukę na kierunku ''filologia angielska'' jednak nie jesteś pewny umiejętności językowych, możesz zapisać się na kurs języka angielskiego na naszej uczelni. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sona W odpowiedzi do: olka odpowiedz

Rozumiem, no nic będę próbować się dostać przy kolejnym naborze na vistule. Mam nadzieję, że mi się uda ;)

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: olka odpowiedz

Witaj, Olka! Tak jak napisałam wyżej - jeśli ktoś uważa swoje umiejętności językowe na niewystarczające ma szansę się u nas doszkolić :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! Cieszę się, że chcesz zostać studentką naszej uczelni. Życzę powodzenia! Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prawnik odpowiedz

Artykuł prima sort