Filologia angielska studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku filologia angielska od lat cieszą się niegasnącą popularnością. Największy wpływ na to zainteresowanie ma rola języka angielskiego, który stał się swojego rodzajem językiem łączącym wszystkie narody – to jeden z najbardziej popularnych języków, którego znajomość stanowi podstawę, by móc funkcjonować we współczesnym świecie. Filologia angielska oferuje dla swoich studentów znacznie więcej – nie będą oni tylko sprawnie posługiwać się tym językiem, ale posiądą oni szczegółową wiedzę, która uczyni z nich prawdziwych profesjonalistów.

Studia tego typu kształcą nie tylko pod kątem lingwistycznym, ale uwrażliwiają na piękno literatury i sztuki. Co najważniejsze – edukacja jest prowadzona pod takim kątem, by w przyszłości pozyskaną wiedzę wykorzystywać w zróżnicowanym obszarze zawodowym. Jeżeli zatem chciałbyś rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, uwielbiasz literaturę i kulturę kręgu anglosaskiego, to są to niewątpliwie studia, które pomogą ci przekuć zainteresowania w przyszłościowy zawód.

 

Program studiów

Program studiów na kierunku filologia angielska przemyślany jest tak, by studenci mogli doskonalić swoje umiejętności w zależności od językowego poziomu. Oczywiście naczelnym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy w przyszłości będą biegle posługiwać się językiem angielskim. Aby było to możliwe, studenci muszą dogłębnie poznać zagadnienia związane z gramatyką – zarówno tą współczesną, jak i historyczną. Największe znaczenie na studiach filologicznych mają przedmioty konwersatoryjne, podczas których studenci przede wszystkim rozmawiają.

Grupa przedmiotów językoznawczych stanowi jedną część. Drugim bardzo ważnym edukacji jest kształcenie literackie i kulturowe. Studenci w trakcie całego toku nauki dogłębnie poznają literaturę anglosaską, historię oraz kulturę. Oprócz przedmiotów w bloku obowiązkowym studenci będą mogli wybrać specjalizację, która najbliżej odpowiada ich zainteresowaniom. Przykładowe specjalizacje mają związek z nauczaniem języka lub translatoryką.

 

Praca po studiach

Wiedza oraz umiejętności absolwentów filologii angielskiej sprawiają, że będą mogli oni odnaleźć się zawodowo właściwie w każdym sektorze. Filologowie to świetni translatorzy, którzy przygotowani są do podjęcia współpracy z różnego rodzaju redakcjami oraz wydawnictwami. Mogą zajmować się oni nie tylko przekładami, lecz także ich praca może polegać na redakcji oraz korekcie tekstów, które mają zostać opublikowane w języku angielskim.

Abiturienci tego kierunku znajdą stabilne zatrudnienie także w urzędach, organizacjach i instytucjach, w których potrzebny jest profesjonalista z zakresu tłumaczeń i przekładów. Jeżeli czujesz powołanie do nauczania, to bez problemu odnajdziesz się jako lektor lub nauczyciel języka angielskiego. Kreatywne zatrudnienie możesz podjąć w każdej instytucji, która zajmuje się propagowaniem kultury anglosaskiej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunek filologia angielska?

Studia na kierunku filologia angielska należą do grupy kierunków humanistycznych. Procedura rekrutacyjna na ten kierunek przemyślany jest tak, by już w jej trakcie ocenić umiejętności lingwistyczne oraz wiedzę z zakresu dyscyplin humanistycznych. Zatem przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę w procesie rekrutacji to: język angielski, inny język obcy nowożytni, język polski oraz historia, WOS lub historia sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku filologia angielska?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zbliżona do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie C1-C2
  • sprawne posługiwanie się językiem specjalistycznym
  • poprawne redagowanie tekstów w języku angielskim
  • analiza gramatyczna, fonetyczna, morfologiczna tekstów w języku angielskim
  • znajomość literatury i jej historii w obszarze anglojęzycznym
  • znajomość kultury obszaru anglojęzycznego
Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska?

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska?

Polskie ośrodki akademickie mają coraz bogatszą ofertę kierunków, które możesz studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Filologia angielska także się do nich zalicza. Decydując się na studia dzienne musisz mieć świadomość, że twoja nauka będzie miała bardzo regularny charakter, jednak twój plan dnia będą wypełniać przede wszystkim uczelniane zajęcia. W przypadku studiów zaocznych będziesz miał czas na rozwijanie kariery zawodowej, czy też innych zainteresowań, ale musisz mieć świadomość, że czeka cię więcej samodzielnej pracy – podczas dwutygodniowych zjazdów nie da się omówić wszystkiego, a program i egzaminy w przypadku tych dwóch trybów są bardzo zbliżone.

Program studiów na kierunku filologia angielska musi oferować studentom wszechstronne kształcenie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturowe. Jednak oczywistą podstawę kształcenia na tym kierunku stanowi przede wszystkim płynna i biegła komunikacja, zatem na studentów czeka szereg zajęć praktycznych, podczas których będą rozwijać tę cenną umiejętność. By mieć świadomość współczesnego funkcjonowania języka, osoby kształcące się na tym kierunku muszą poznać jego historię oraz przekształcenia, jakie zaszły w nim na przestrzeni lat. Zatem przedmiotem, który może spędzać sen z powiek jest nauka języka staroangielskiego. Drugi obowiązkowy blok zajęciowy odnosi się do zagadnień związanych z literaturą – studenci będą poznawać historię literatury anglosaskiej, jej najważniejszych twórców oraz ich dzieła. Dobry filolog to osoba, która posiada rozległą wiedzę na temat kultury, historii sztuki danego kręgu kulturowego. Oznacza to, że znaczna część przedmiotów na studiach na kierunku filologia angielska będzie odnosić się do tych zagadnień.

Wiedza abiturientów filologii angielskiej musi obejmować wiele aspektów związanych z językoznawstwem i literaturoznawstwem, tak by w przyszłości móc je wykorzystywać w twórczej pracy. Zatem filolog angielski doskonale zna zasady, rządzące różnymi odmianami języka angielskiego. Jego wiedza obejmuje wiele obszarów z zakresu literatury, kultury i sztuki. To prawdziwy purysta językowy i erudyta, który pozyskane kwalifikacje eksponuje w praktyce.

Umiejętności filologów angielskiej związane są przede wszystkim z biegłą komunikacją, która może dotyczyć różnych aspektów użycia języka. Zatem filologowie angielscy doskonale posługują się angielszczyzną w różnych sytuacjach zawodowych, samodzielnie tworzą teksty o wysokim stopniu skomplikowania, czytają literaturą anglosaską w oryginale i jednocześnie w sposób zgodny ze standardami translatorskimi, przekładają ją na język rodzimy (i na odwrót). Osoby, które skończyły filologię angielską, posiadają także cały aparat umiejętności, przydatnych podczas nauczania języków obcych.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska?

Studia na kierunku filologia angielska zaliczają się grupy kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że pięć lat nauki rozbite jest na dwa etapy. Pierwszy z nich trwa trzy lata i są to studia licencjackie. W trakcie ich trwania studenci uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności. Obrona napisanej pracy licencjackiej to element kończący ten etap nauki.

Rozpoczęcie dwuletnich studiów magisterskich pozwala na usystematyzowanie, rozszerzenie i kontekstowe wzbogacenie wiedzy ze studiów pierwszego stopnia. W trakcie ich trwania studenci otrzymują pełnię kwalifikacji, które pozwalają na twórczą i kreatywną pracę w zawodzie. Po zakończeniu tej dwuletniej nauki abiturienci otrzymują tytuł magistra filologii angielskiej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska?

Studiami na kierunku filologia angielska interesuje się bardzo dużo absolwentów szkół średnich. Jednak warto napisać wprost, że nie są to studia łatwe. Wymagają systematycznej nauki, zaangażowania w pracę, wielu nocy poświęconych na czytanie (oczywiście niejednokrotnie fascynujących i porywających powieści!). Jeżeli zatem powyższy opis nie odstrasza cię, lecz jedynie stanowi zachętę, bo czujesz, że rozpoczniesz na tych studiach przygodę życia, to możesz poważnie pomyśleć o swojej kandydaturze.

W pierwszej kolejności najważniejsze jest jednak, abyś dobrze przygotował się do egzaminu dojrzałości. To on bowiem ma decydujące znaczenie, czy dostaniesz się na studia na kierunku filologia angielska. Procedura rekrutacyjna już określa twoje zdolności lingwistyczne – przedmiotem najważniejszym i najwyżej punktowanym jest oczywiście język angielski. To on stanowi obligatoryjną podstawę, musisz go zdawać na poziomie rozszerzonym, by w ogóle wziąć udział w procesie rekrutacji. W dalszej kolejności liczą się wyniki uzyskane z innych języków nowożytnich oraz języka polskiego. Część z uczelni w procedurze rekrutacyjnej uwzględnia także przedmioty o charakterze nieobligatoryjnym, będą to historia, historia sztuki, czy WOS. Jak zapewne się domyślasz – im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że znajdziesz się na liście osób przyjętych.

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony lingwistycznie, możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej, która sprawi, że otrzymasz maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i na studia dostaniesz się poza kolejnością. W przypadku filologii angielskiej możesz rozważyć uczestnictwo w Olimpiadzie Języka Angielskiego, czy w innych olimpiadach językowych.

Ostatnim ważnym elementem rekrutacyjnym jest terminowe złożenie dokumentów. Ich szczegółowy wykaz znajdziesz na ogół na stronie internetowej danego ośrodka akademickiego. Najczęściej jest tak, że w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji. Nie zaniedbaj tego, by nie zostać skreślony z listy osób przyjętych.

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska?

Absolwenci studiów na kierunku filologia angielska nie powinni mieć problemu ze znalezieniem kreatywnego zatrudnienia, które pozwala im na pełną realizację zawodową. Filolog angielski odnajdzie się świetnie na stanowisku redaktora i korektora w wydawnictwie, zajmującym się publikacją tekstów angielskich. To on właśnie będzie stał na straży ich poprawności językowej. Wydawnictwa oferują także etaty dla osób, które zajmują się przekładami i tłumaczeniami. To praca, która wymaga literackiej finezji, nieszablonowego myślenia oraz doskonałej znajomości zasad gramatycznych, jednak daje niesamowite możliwości rozwoju. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć stabilne zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i umiejętności z zakresu tłumaczenia i tworzenia tekstów w języku angielskim.
Osoby, które pragną nauczać przyszłe pokolenia poliglotów, mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych – zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Filolodzy mogą także pracować w roli lektorów oraz korepetytorów osób dorosłych, które pragną doskonalić swoje kompetencje językowe. Właściwie biegła znajomość języka angielskiego sprawia, że absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczą się wysokie umiejętności lingwistyczne, oparte nie tylko na intuicji, lecz na profesjonalnym wykształceniu.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska?

Filologia angielska to jeden z tych kierunków, który pozwala na profesjonalny rozwój pasji.

Magda, studentka trzeciego roku anglistyki, mówi:

Kocham pracę z żywą materią języka. Miłość do literatury i języka przekuwam w fachowe umiejętności, które mogę rozwijać dzięki bogatej ofercie praktyk mojej uczelni!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (2)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prawnik odpowiedz

Artykuł prima sort