ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zakłada pozyskanie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. To kierunek skierowany do osób pragnących opanować język angielski w stopniu biegłym, jak również poznać także drugi wybrany język, co najmniej na poziomie B1. Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to program kształcenia nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające z zakresu marketingu, biznesu i turystyki przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie posiadają następujące specjalności:

  • Kulturoznawstwo i literaturoznawstwo,
  • Tłumaczenia.

  Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: wstęp do językoznawstwa, practical English speaking skills, gramatyka opisowa, historia literatury brytyjskiej, business vocabulary, wstęp do komunikacji w biznesie, terminologia handlu i finansów, historia języka angielskiego, historia i kultura obszaru języka angielskiego, gramatyka kontrastywna, integrated skills, historia literatury amerykańskiej, komunikacja ustna w biznesie, tłumaczenia specjalistyczne.

  Język angielski jest materią związaną z wieloma osiągnięciami, ciekawymi wytworami kultury, czy polityką. Na tej podstawie można zakładać, że wysokiej jakości umiejętności językowe otwierają wiele drzwi do kariery zawodowej. I jest to jak najbardziej słuszne założenie. W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języka angielskiego są niezwykle cenione na rynku zawodowym. Co za tym idzie, absolwenci Filologii angielskiej w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kultury, instytucjach naukowych, instytucjach gospodarczych, dyplomacji, biurach tłumaczeń, branży turystycznej, czy też szkolnictwie.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dominika Ocena

Dzisiaj cały świat mówi po angielsku i brak znajomości tego języka może przekreślić szansę na ciekawą pracę. Dlatego wybrałam studia w Grupie Uczelni Vistula w Warszawie, aby mieć jak najlepsze umiejętności i jak najlepiej posługiwać się tym językiem


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: