ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to możliwość zrozumienia aktualnych i najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, dzięki którym znacznie łatwiejsze będzie pojęcie funkcjonowania tego, co określamy mianem stosunków międzynarodowych oraz światowej gospodarki. Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to kierunek unikatowy, gdyż w proces kształcenia włączeni są także praktycy z obszarów dyplomacji i polityki, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawieposiadają następujące specjalności:

  • Międzynarodowe relacje biznesowe,
  • Studia globalne, regionalne i cywilizacyjne,
  • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (na pierwszym stopniu),
  • Międzynarodowe relacje biznesowe,
  • Studia transatlantyckie,
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • migracje i terroryzm (na drugim stopniu).

  Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: socjologia, polska polityka zagraniczna, teoria stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, cywilizacje świata, różne typy kapitalizmu, nauka o państwie i polityce, transformacja gospodarcza i społeczna Europy Środkowej i Wschodniej, międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu, studia wschodnie, najnowsza historia powszechna, studia strategiczne, współczesne problemy bezpieczeństwa, marketing w środowisku międzynarodowym, procesy integracyjne we współczesnym świecie, tradycje relacji transatlantyckich, sojusze międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne.

  Stosunki międzynarodowe to niełatwy temat i potrzeba niemałej wiedzy, aby pojąć go chociaż w pewnym zakresie. Ale na pewno to zagadnienie ciekawe, na dodatek mające wpływ na naszą egzystencję, choć może nie w bezpośrednim charakterze. A dokąd może zaprowadzić pozyskana na studiach wiedza? Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Akaddemii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i firmach zajmujących się bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym, organizacjach pozarządowych, korporacjach międzynarodowych, instytucjach finansowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

JACEK Ocena

Wybrałem naukę w Grupie Uczelni Vistula w Warszawie, ponieważ tutaj uczą doświadczeni praktycy, znane i cenione postacie. Nauka w takim środowisku, wśród takich osób to prawdziwa przyjemność i nawet ciekawa przygoda


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: