Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia - kierunek studiów

Nie trzeba nikogo przekonywać, że globalizacja i istnienie “globalnej wioski” jest nieprawdziwe i wyssane z palca. Żyjemy w świecie, który technologiczie czy transporotowo umożliwia nam zawieranie kontaktó międzynarodowych w sposób łatwiejszy, niż kiedykolwiek było to możliwe. Nawiązują się stosunki prywatne, gospodarcze, militarne, polityczno-dyplomatyczne, dochodzi do wymiany kulturowej i powstawania społeczeństwa kosmopolitycznego - coraz więcej ludzi deklaruje, że ich ojczyzną nie jest kraj, z którego pochodzą, a cały świat - czują się obywatelami świata. W związku z tymi ruchami społeczeństw powstało i wciąż rośnie zapotrzebowanie na osoby, które będą specjalistami w sferze stosunków międzynarodowych. Na tę potrzebę odpowiadają uniwersytety i oferują przyszłym studentom kierunek studiów stosunki międzynarodowe. Jest to interdyscyplinarne połączenie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, co umożliwi studentowi poznanie oraz zrozumienie sposobów w jakich działa gospodarka światowa. Jeżeli zatem jesteś osobą otwartą na poznawanie nowego oraz zainteresowaną wszystkimi powyżej wymienionymi czynnikami - powienieneś poważnie rozważyć studia na kierunku stosunki międzynarodowe.

Jako, że program studiów jest interdyscyplinarny w grupie treści podstawowych spotkasz się z przedmiotami z zakresu takich nauk jak prawo, ekonomia, demografia, statystyka, nauka o państwie, historia stosunków międzynarodowych, geografia polityczna i ekonomiczna oraz polityka gospodarcza. Natomiast z zakresu treści kierunkowych będą to międzynarodowe stosunki kulturalne, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, integracja europejska oraz polityka zagranicznej Polski.

Absolwent tego kierunku studiów będzie wszechstronnie wykształcony i przygotowany do pracy w kraju oraz zagranicą, a pracę poza granicami Polski ułatwi mu intensywny lektorat języka angielskiego.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując stosunki międzynarodowe


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej
  • negocjowania i przekonywania
  • języka specjalistycznego z zakresu problematyki międzynarodowej
  • mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych
  • gospodarki światowej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku stosunki międzynarodowe


Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • analityk
  • administracji państwowej i samorządowej
  • organizacjach i instytucjach międzynarodowych
  • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
  • firmach współpracujących z zagranicą

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku stosunki międzynarodowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)