Stosunki międzynarodowe studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Ostatnie dziesięciolecia pokazują, jak zmienia się funkcjonowanie jednostki we współczesnym świecie. Dziś już przestajemy być obywatelami jedynie swojego kraju. Sprawny przepływ informacji, międzynarodowy handel, dostęp do informacji z każdego zakątka świata, podróże na wyciągnięcie ręki – to wszystko sprawia, że zaczynamy myśleć o sobie w kategoriach obywateli świata. Te społeczne przemiany wpływają pozytywnie na popularność studiów na kierunku stosunki międzynarodowe.

Migracje społeczeństw na masową skalę sprawiły, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na osoby, które będą specjalistami w sferze stosunków międzynarodowych. Polskie ośrodki dostrzegają te potrzeby podyktowane zmianami cywilizacyjnymi, dlatego studia na kierunku stosunki międzynarodowe możesz podjąć na większości uczelni. Jeżeli zatem jesteś otwartą osobą, która zawsze zachwycała się różnorodnością kulturową, interesują cię procesy socjologiczno-kulturowe, to te studia stworzone są dla ciebie.

 

Program studiów

Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ zawiera on w sobie nauki ekonomiczne, społeczne, prawne, polityczne i kulturowe. Ujęcie nauki na tym kierunku musi być holistyczne, ponieważ tylko dzięki temu studenci będą mogli w pełni poznać i zrozumieć, jak działają gospodarki światowe. W trakcie całego cyklu kształcenia grupę przedmiotów podstawowych zasilać będą: prawo, ekonomia, demografia, nauka o państwowości, polityka gospodarcza, czy geografia.

Zagadnienia te stanowią niezbędną podstawę, która pozwoli zapoznać się z mechanizmami rządzącymi stosunkami międzynarodowymi. Z kolei zakres treści kierunkowych musi opierać edukację na różnego typu stosunkach międzynarodowych właśnie. Będą one analizowane pod kątem kulturowym, politycznym i gospodarczym. Także studentów tego kierunku czeka intensywna i różnorodna nauka.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe nie powinni mieć problemów ze znalezieniem stabilnego i kreatywnego zatrudnienia. Wpływ na to mogą mieć aktualne nastroje panujące na rynku pracy. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce być zauważone i docenione także na arenie międzynarodowej, musi korzystać z pomocy profesjonalistów.

Zatem abiturienci tego kierunku odnajdą się na wszelkiego rodzaju stanowiskach analitycznych i doradczych. Takie miejsca pracy oferują instytucje rządowe, ale i organizacje pożytku publicznego. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą starać się o zatrudnienie w urzędach, ambasadach, agencjach marketingowych. Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą występować także w roli ekspertów, współpracujących z mediami.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny, ale oparte są przede wszystkim na naukowych społeczno-ekonomicznych. Oznacza to, że już w procesie rekrutacji największe znaczenie będą mieć przedmioty, które obejmują właśnie te dyscypliny naukowe. Zatem jeżeli myślisz o rozpoczęciu nauki na kierunku stosunki międzynarodowe, to już dzisiaj zacznij przygotowania do matury z wybranego języka obcego nowożytniego, geografii, matematyki, historii, czy WOS-u. Te przedmioty bowiem są najczęściej uwzględniane podczas procedury rekrutacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaką wiedzę zdobędziesz po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej
  • negocjowania i przekonywania
  • języka specjalistycznego z zakresu problematyki międzynarodowej
  • mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych
  • gospodarki światowej

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Studia ekonomiczne na kierunku stosunki międzynarodowe są wyjątkowo popularne, a polskie uczelnie chcą maksymalnie ułatwiać naukę studentów i jej charakter dostosowywać do aktualnych trendów panujących na rynku pracy. Takim ułatwieniem mogą być studia niestacjonarne, ponieważ kształcąc się zaocznie, możesz także rozwijać swoją karierę zawodową.

Zanim jednak zdecydujesz się na kształcenie w trybie zaocznym, zastanów się, czy znajdziesz w sobie motywację, by większość materiału teoretycznego przyswajać we własnym zakresie. Nauka w trybie dziennym ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia, a studia zaoczne polegają na uczestniczeniu w np. dwudniowych zjazdach, które odbywają się co dwa tygodnie.

Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe musi obejmować wiele dyscyplin naukowych, tak by kształcić najwyższej jakości profesjonalistów. Studenci w sposób wszechstronny poznawać będą wszystkie te zagadnienia, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Każda z ogólnych dziedzin (prawa, geografii, ekonomii, socjologii) będzie przedstawiona w ujęciu stosunków międzynarodowych. Zatem jak to wygląda w praktyce? Studenci na każdym etapie nauki będą się stykać ze specjalistyczni przedmiotami. Przykładowo będą to:

  • geografia ekonomiczna i polityczna,
  • idee polityczne współczesnego świata,
  • geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych.

Wiedza wyniesiona z tych przedmiotów obowiązuje wszystkich przedmiotów, niezależnie od wybranej przez nich specjalności. Kształcenie ogólne stanowi swojego rodzaju wprowadzenie do edukacji kierunkowej.

Każdy z ośrodków akademickich ma w swojej ofercie bogatą propozycję specjalizacji, których ukończenie pozwala na znalezienie ciekawego i stabilnego zatrudnienia. Studenci mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak: integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe, czy dyplomacja współczesna. To tylko najbardziej reprezentatywne przykłady, ponieważ w przypadku studiów na tym kierunku każdy znajdzie taki obszar, który będzie dla niego najbardziej atrakcyjny.

Wiedza absolwenta stosunków międzynarodowych musi obejmować wiele obszarów – podstawowe nauki społeczne, teorie i różnego rodzaju metodologie związane z badaniem stosunków międzynarodowych. Kwalifikacje, które można wykorzystywać w praktyce muszą opierać się na doskonałej znajomości ewolucji tej dyscypliny naukowej. Abiturient tego kierunku ma wiedzę na temat charakterystycznych cech systemów międzynarodowych i zna przyczyny ewolucji tych systemów. Jedną z najważniejszych podstaw tych wcześniej wymienionych kwalifikacji stanowi doskonała znajomość systemu prawnego nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej.

Umiejętności abiturienta stosunków międzynarodowych również muszą mieć rozbudowany charakter. Absolwent tego kierunku bowiem wybiera najlepszą metodologię do badania, analizy i kontrolowania różnego rodzaju stosunków międzynarodowych. Jest nie tylko świetnym analitykiem, ale i obserwatorem, który swoją rozległą wiedzę potrafi zamienić w konkretne działanie, którego celem jest ulepszanie stosunków, występujących na arenie międzynarodowej.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają charakter dwustopniowej nauki, która dzieli się na studia licencjackie oraz magisterskie. Oznacza to, że po zakończeniu studiów pierwszego stopnia, abiturienci otrzymują pewne uprawnienia, które pozwalają na wstępną pracę w zawodzie. Jednak warto podkreślić, że nie są one kompletne.

Zatem studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata i na ich koniec student podchodzi do obrony pracy licencjackiej. Kiedy wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci tego stopnia mogą od października danego roku rozpocząć dwuletnie studia drugiego stopnia. Ich zakończenie wiąże się z otrzymaniem tytułu magistra i wtedy abiturienci tego kierunku mogą w pełni rozwinąć się zawodowo.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe?

Zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku, warto, abyś zastanowił się, czy aby na pewno znajdują się one w kręgu twoich zainteresowań. To studia, na których trzeba dysponować rozległą wiedzą z zakresu różnorodnych nauk społeczno-ekonomicznych. Tylko takie rozległe kompetencje sprawią, że w przyszłości otrzymasz propozycję stabilnego zatrudnienia.

To oczywiście nie wszystko – musisz być przede wszystkim skoncentrowany na poznawaniu nowego. Zatem otwartość, tolerancja i ciekawość stanowią pewną obowiązkową podstawę, dla każdego, kto rozpoczyna przygodę z tym kierunkiem. Oprócz tego każdy z kandydatów powinien odnajdywać w sobie zdolność do logicznego myślenia, współpracy w grupie i dostrzegania problemów społeczno-ekonomicznych. Ogromnym atutem i ułatwieniem będzie także doskonała znajomość co najmniej jednego języka obcego. Jeżeli po przeczytaniu tego krótkiego opisu nie jesteś zniechęcony, lecz jedynie czujesz wzmożoną ciekawość, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.

Każdy, kto myśli o rozpoczęciu studiów w przyszłości, przygotowania do matury musi zacząć już dziś. Procedura rekrutacyjna działa w ten sposób, że na listach osób przyjętych znajdują się tylko ci kandydaci, którzy osiągnęli największą liczbę punktów. Przedmioty kwalifikacyjne na ogół można podzielić na trzy grupy. Dwie pierwsze mają charakter obligatoryjny – musisz je obowiązkowo zdawać, jeżeli chcesz w ogóle uczestniczyć w procesie rekrutacji. Trzecia grupa zawiera przedmioty dodatkowe, których wybór znacznie ułatwi znalezienie ci się na liście osób przyjętych. W przypadku studiów na kierunku stosunki narodowe w pierwszej grupie znajduje się język polski. Druga grupa obejmuje wybrany język nowożytni. A w skład trzeciej grupy wchodzą przedmioty do wyboru – historia, WOS, geografia lub matematyka. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na studia!

Jeżeli nauka nie sprawia ci problemu, to zawsze możesz zastanowić się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To wyjątkowo kusząca propozycja, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą zwalnia z procedury rekrutacyjnej. Taka osoba dostaje się na studia poza kolejnością, oczywiście uprzednio otrzymuje maksymalną liczbę punktów gotowych do zdobycia. Olimpiady, które mogą być pomoce w przypadku stosunków międzynarodowych, to:

  • Olimpiada Geograficzna,
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Ostatni i zarazem bardzo ważny etap rekrutacji to czas składania dokumentów. Szczegółowy ich wykaz znajdziesz na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich. Najczęściej są to jednak: skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji. Nie zaniedbaj tego etapu, ponieważ od twojej sumienności w ich dostarczeniu zależy, czy nie zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe?

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe?

Abiturienci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe nie powinni mieć problemów na znalezienie zatrudnienia, które zgodne będzie z ich wykształceniem. Aktualne tendencje, panujące na rynku pracy, bardzo mocno zależą od nastrojów występujących na arenie międzynarodowej. Dziś właściwie żadne przedsiębiorstwo, chcące się stabilnie rozwijać, musi korzystać z usług specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych właśnie. Zatem jakie funkcje mogą pełnić osoby, kończące te studia?

To świetni eksperci, analitycy i doradcy, którzy dzięki doskonałej znajomości prawa i ekonomii mogą prowadzić różnego rodzaju działania, usprawniający funkcjonowanie firmy na arenie międzynarodowej. Pozyskiwanie nowych kontaktów, rozwijanie współpracy na różnych obszarach gospodarczych – to tylko nieznaczny zakres obowiązków, które wykonywać może absolwent stosunków międzynarodowych. Osoby, kończące te studia, mogą ubiegać się o stabilną pracę w różnego rodzaju urzędach, ambasadach, instytucjach administracyjnych i rządowych oraz organizacjach pożytku publicznego.

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe łączą w sobie to, co najważniejsze – pozwalają na rozwijanie pasji i oferują w przyszłości możliwość stabilnego zatrudnia.

Karol, student trzeciego roku stosunków międzynarodowych, mówi:

Od zawsze fascynowała mnie różnorodność kulturowa. Nauka na tym kierunku wyposaża mnie w takie umiejętności, dzięki którym wiem, że odnajdę się w praktycznie każdym obszarze zawodowym, niezależnie, czy będzie się on znajdować w mojej rodzinnej miejscowości, czy w Sydney. Dzięki tym studiom mogę nazwać się prawdziwym obywatelem świata!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)