Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności stosunki międzynarodowe możesz podjąć na 20 uczelniach publicznych oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | stosunki międzynarodowe - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe: administracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe, biznes i marketing międzynarodowy, biznes międzynarodowy, cyberbezpieczeństwo, dyplomacja gospodarcza.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjononarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3800 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny, ale oparte są przede wszystkim na naukowych społeczno-ekonomicznych.

Oznacza to, że już w procesie rekrutacji największe znaczenie będą mieć przedmioty, które obejmują właśnie te dyscypliny naukowe.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku stosunki międzynarodowe:

 • język obcy,
 • geografia,
 • matematyka,
 • historia,
 • wos,
 • język polski,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Stosunki międzynarodowe - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Jaką wiedzę zdobędziesz po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe?

Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ zawiera on w sobie nauki:

 • ekonomiczne,
 • społeczne,
 • prawne,
 • polityczne
 • kulturowe

 

Ujęcie nauki na tym kierunku musi być holistyczne, ponieważ tylko dzięki temu studenci będą mogli w pełni poznać i zrozumieć, jak działają gospodarki światowe. W trakcie całego cyklu kształcenia grupę przedmiotów podstawowych zasilać będą: prawo, ekonomia, demografia, nauka o państwowości, polityka gospodarcza, czy geografia.

Zagadnienia te stanowią niezbędną podstawę, która pozwoli zapoznać się z mechanizmami rządzącymi stosunkami międzynarodowymi. Z kolei zakres treści kierunkowych musi opierać edukację na różnego typu stosunkach międzynarodowych właśnie. Będą one analizowane pod kątem kulturowym, politycznym i gospodarczym. Także studentów tego kierunku czeka intensywna i różnorodna nauka.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej
 • negocjowania i przekonywania
 • języka specjalistycznego z zakresu problematyki międzynarodowej
 • mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych
 • gospodarki światowej

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Ostatnie dziesięciolecia pokazują, jak zmienia się funkcjonowanie jednostki we współczesnym świecie. Dziś już przestajemy być obywatelami jedynie swojego kraju.

Sprawny przepływ informacji, międzynarodowy handel, dostęp do informacji z każdego zakątka świata, podróże na wyciągnięcie ręki – to wszystko sprawia, że zaczynamy myśleć o sobie w kategoriach obywateli świata. Te społeczne przemiany wpływają pozytywnie na popularność studiów na kierunku stosunki międzynarodowe.

Migracje społeczeństw na masową skalę sprawiły, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na osoby, które będą specjalistami w sferze stosunków międzynarodowych. Polskie ośrodki dostrzegają te potrzeby podyktowane zmianami cywilizacyjnymi, dlatego studia na kierunku stosunki międzynarodowe możesz podjąć na większości uczelni.

Jeżeli zatem jesteś otwartą osobą, która zawsze zachwycała się różnorodnością kulturową, interesują cię procesy socjologiczno-kulturowe, to te studia stworzone są dla ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1.Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia ekonomiczne na kierunku stosunki międzynarodowe są wyjątkowo popularne, a polskie uczelnie chcą maksymalnie ułatwiać naukę studentów i jej charakter dostosowywać do aktualnych trendów panujących na rynku pracy. Takim ułatwieniem mogą być studia niestacjonarne, ponieważ kształcąc się zaocznie, możesz także rozwijać swoją karierę zawodową.

Zanim jednak zdecydujesz się na kształcenie w trybie zaocznym, zastanów się, czy znajdziesz w sobie motywację, by większość materiału teoretycznego przyswajać we własnym zakresie. Nauka w trybie dziennym ma charakter regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia, a studia zaoczne polegają na uczestniczeniu w np. dwudniowych zjazdach, które odbywają się co dwa tygodnie.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe musi obejmować wiele dyscyplin naukowych, tak by kształcić najwyższej jakości profesjonalistów.

Studenci w sposób wszechstronny poznawać będą wszystkie te zagadnienia, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Każda z ogólnych dziedzin (prawa, geografii, ekonomii, socjologii) będzie przedstawiona w ujęciu stosunków międzynarodowych. Zatem jak to wygląda w praktyce? Studenci na każdym etapie nauki będą się stykać ze specjalistyczni przedmiotami. 

 

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia ekonomiczna i polityczna,
 • idee polityczne współczesnego świata,
 • geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • polityka zagraniczna Polski
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • współczesne systemy polityczne

 

Wiedza wyniesiona z tych przedmiotów obowiązuje wszystkich przedmiotów, niezależnie od wybranej przez nich specjalności. Kształcenie ogólne stanowi swojego rodzaju wprowadzenie do edukacji kierunkowej.

Każdy z ośrodków akademickich ma w swojej ofercie bogatą propozycję specjalizacji, których ukończenie pozwala na znalezienie ciekawego i stabilnego zatrudnienia. Studenci mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • integracja europejska
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • dyplomacja współczesna

 

To tylko najbardziej reprezentatywne przykłady, ponieważ w przypadku studiów na tym kierunku każdy znajdzie taki obszar, który będzie dla niego najbardziej atrakcyjny.

Wiedza absolwenta stosunków międzynarodowych musi obejmować wiele obszarów – podstawowe nauki społeczne, teorie i różnego rodzaju metodologie związane z badaniem stosunków międzynarodowych.

Kwalifikacje, które można wykorzystywać w praktyce muszą opierać się na doskonałej znajomości ewolucji tej dyscypliny naukowej. Absolwent tego kierunku ma wiedzę na temat charakterystycznych cech systemów międzynarodowych i zna przyczyny ewolucji tych systemów.

Jedną z najważniejszych podstaw tych wcześniej wymienionych kwalifikacji stanowi doskonała znajomość systemu prawnego nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej.

 

3. Nabywane umiejętności

Umiejętności absolwenta stosunków międzynarodowych również muszą mieć rozbudowany charakter. Absolwent tego kierunku bowiem wybiera najlepszą metodologię do badania, analizy i kontrolowania różnego rodzaju stosunków międzynarodowych.

Jest nie tylko świetnym analitykiem, ale i obserwatorem, który swoją rozległą wiedzę potrafi zamienić w konkretne działanie, którego celem jest ulepszanie stosunków, występujących na arenie międzynarodowej.

 

4. Gdzie studiować stosunki międzynarodowe

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe:

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają charakter dwustopniowej nauki, która dzieli się na studia licencjackie oraz magisterskie. Oznacza to, że po zakończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci otrzymują pewne uprawnienia, które pozwalają na wstępną pracę w zawodzie. Jednak warto podkreślić, że nie są one kompletne.

Zatem studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata i na ich koniec student podchodzi do obrony pracy licencjackiej. Kiedy wszystko powiedzie się pomyślnie, to absolwenci tego stopnia mogą od października danego roku rozpocząć dwuletnie studia drugiego stopnia.

Ich zakończenie wiąże się z otrzymaniem tytułu magistra i wtedy absolwenci tego kierunku mogą w pełni rozwinąć się zawodowo.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe?

Czy te studia są dla ciebie

Zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku, warto, abyś zastanowił się, czy aby na pewno znajdują się one w kręgu twoich zainteresowań. To studia, na których trzeba dysponować rozległą wiedzą z zakresu różnorodnych nauk społeczno-ekonomicznych. Tylko takie rozległe kompetencje sprawią, że w przyszłości otrzymasz propozycję stabilnego zatrudnienia.

To oczywiście nie wszystko – musisz być przede wszystkim skoncentrowany na poznawaniu nowego. Zatem otwartość, tolerancja i ciekawość stanowią pewną obowiązkową podstawę, dla każdego, kto rozpoczyna przygodę z tym kierunkiem.

Oprócz tego każdy z kandydatów powinien odnajdywać w sobie zdolność do logicznego myślenia, współpracy w grupie i dostrzegania problemów społeczno-ekonomicznych. Ogromnym atutem i ułatwieniem będzie także doskonała znajomość co najmniej jednego języka obcego. Jeżeli po przeczytaniu tego krótkiego opisu nie jesteś zniechęcony, lecz jedynie czujesz wzmożoną ciekawość, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Każdy, kto myśli o rozpoczęciu studiów w przyszłości, przygotowania do matury musi zacząć już dziś. Procedura rekrutacyjna działa w ten sposób, że na listach osób przyjętych znajdują się tylko ci kandydaci, którzy osiągnęli największą liczbę punktów. Przedmioty kwalifikacyjne na ogół można podzielić na trzy grupy.

Dwie pierwsze mają charakter obligatoryjny – musisz je obowiązkowo zdawać, jeżeli chcesz w ogóle uczestniczyć w procesie rekrutacji.

Trzecia grupa zawiera przedmioty dodatkowe, których wybór znacznie ułatwi znalezienie ci się na liście osób przyjętych. W przypadku studiów na kierunku stosunki narodowe w pierwszej grupie znajduje się język polski.

Druga grupa obejmuje wybrany język nowożytni. A w skład trzeciej grupy wchodzą przedmioty do wyboru – historia, WOS, geografia lub matematyka. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na studia! (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni)

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli nauka nie sprawia ci problemu, to zawsze możesz zastanowić się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To wyjątkowo kusząca propozycja, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą zwalnia z procedury rekrutacyjnej.

Taka osoba dostaje się na studia poza kolejnością, oczywiście uprzednio otrzymuje maksymalną liczbę punktów gotowych do zdobycia. Olimpiady, które mogą być pomoce w przypadku stosunków międzynarodowych, to:

 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Wymagane dokumenty

Ostatni i zarazem bardzo ważny etap rekrutacji to czas składania dokumentów. Szczegółowy ich wykaz znajdziesz na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

Najczęściej są to jednak: skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji. Nie zaniedbaj tego etapu, ponieważ od twojej sumienności w ich dostarczeniu zależy, czy nie zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe?

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe?

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe nie powinni mieć problemów na znalezienie zatrudnienia, które zgodne będzie z ich wykształceniem.

Aktualne tendencje, panujące na rynku pracy, bardzo mocno zależą od nastrojów występujących na arenie międzynarodowej. Dziś właściwie żadne przedsiębiorstwo, chcące się stabilnie rozwijać, musi korzystać z usług specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych właśnie. Zatem jakie funkcje mogą pełnić osoby, kończące te studia?

To świetni eksperci, analitycy i doradcy, którzy dzięki doskonałej znajomości prawa i ekonomii mogą prowadzić różnego rodzaju działania, usprawniający funkcjonowanie firmy na arenie międzynarodowej.

Pozyskiwanie nowych kontaktów, rozwijanie współpracy na różnych obszarach gospodarczych – to tylko nieznaczny zakres obowiązków, które wykonywać może absolwent stosunków międzynarodowych. Osoby, kończące te studia, mogą ubiegać się o stabilną pracę w różnego rodzaju urzędach, ambasadach, instytucjach administracyjnych i rządowych oraz organizacjach pożytku publicznego.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe nie powinni mieć problemów ze znalezieniem stabilnego i kreatywnego zatrudnienia. Wpływ na to mogą mieć aktualne nastroje panujące na rynku pracy.

Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce być zauważone i docenione także na arenie międzynarodowej, musi korzystać z pomocy profesjonalistów.

Zatem absolwenci tego kierunku odnajdą się na wszelkiego rodzaju stanowiskach analitycznych i doradczych. Takie miejsca pracy oferują instytucje rządowe, ale i organizacje pożytku publicznego.

Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą starać się o zatrudnienie w urzędach, ambasadach, agencjach marketingowych. Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą występować także w roli ekspertów, współpracujących z mediami.

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe łączą w sobie to, co najważniejsze – pozwalają na rozwijanie pasji i oferują w przyszłości możliwość stabilnego zatrudnia.

Karol, student trzeciego roku stosunków międzynarodowych, mówi:

Od zawsze fascynowała mnie różnorodność kulturowa. Nauka na tym kierunku wyposaża mnie w takie umiejętności, dzięki którym wiem, że odnajdę się w praktycznie każdym obszarze zawodowym, niezależnie, czy będzie się on znajdować w mojej rodzinnej miejscowości, czy w Sydney. Dzięki tym studiom mogę nazwać się prawdziwym obywatelem świata!

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (16)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DenDaw odpowiedz

Precio Propecia Principio Activo http://abcialisnews.com - Cialis Dental Antibiotic Amoxicillin Buy Cialis Can U Give A Dog Cephalexin

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (13)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Kamil W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Wybrałem opcję studiów zaocznych dla tego kierunku ale jeszcze nie wiem jak są planowane zjazdy, czy może mi pani powiedzieć czy system jest tygodniowy czy co 2 tygodnie?

kremrys W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Macie taki kierunek jak stosunki międzynarodowe? Zastanawiam się nad nim, bo nie wiem co dokładnie zdawać w najbliższym roku na maturze. Jak wyglądają takie studia, jest możlilwość wyjazdów zagranicznych na inne uczelnie o pokrewnych kierunkach?

Gabi W odpowiedzi do: kremrys odpowiedz

@kremrys Jezeli decydujesz się na wyjazd za granicę to już na taki sam kierunek na jakim studiujesz w Polsce, raczej nie można studiować stosunków a jechać na erasmusa na grafikę... @DoradcaOnlineVistula chciałabym się dowiedzieć, jak funkcjonuje u was program stypendialny? Czy warunki , żeby z niego skorzystać są skomplikowane??

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kremrys odpowiedz

Witaj, Kremrys! Studenci I roku przechodzą etap przygotowawczy, który koncentruje się na rozwoju ich umiejętności akademickich. Zapoznają się ze specyfiką nauki o stosunkach międzynarodowych oraz z warsztatem pracy. W ramach studiów realizowane są moduły przedmiotowe, grupujące zajęcia powiązane ze sobą tematycznie (np. moduł polityczny, ekonomiczny, prawny etc.). Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają jedną z trzech specjalności (warunkiem ich uruchomienia jest zebranie odpowiedniej liczby studentów). Każda z nich kładzie większy nacisk na inny obszar stosunków międzynarodowych. Od czwartego semestru studenci uczęszczają na wykłady z listy ogólnouczelnianej, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań, uzupełnianie wiedzy i samorealizację. Czy pisząc ''wyjazdy zagraniczne'' masz na myśli program Erasmus+? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Gabi odpowiedz

Witaj, Gabi! Nasza uczelnia posiada bogaty system stypendialny, który pomoże realnie obniżyć koszty nauki. Do wyboru jest Stypendium Socjalne, Stypendium Socjalne powiększone ze względu na miejsce zamieszkania, Stypendium rektora, Stypendium dla niepełnosprawnych oraz zapomoga. Którym ze stypendiów jesteś zainteresowana? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kremrys W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

W sumie to nie wiem co mam na mysli bo jeszcze nie jestem studentem a za tydzień zaczynam ostatnia klasę liceum i mam maturę przed sobą i chce wiedzieć na co położyć nacisk na maturze. Czy takie wyjazdy na erasmusa są wartościowe z punktu widzenia tego kierunku?

kremrys W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy macie też jakieś akademiki dla osób nie mieszkających w warszawie?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kremrys odpowiedz

Witaj, Kremrys! Oczywiście wyjazd na Erasmusa przynosi studentom naprawdę wiele korzyści. Jest to niepowtarzalna szansa na podszkolenie swoich umiejętności językowych przede wszystkim w praktyce. Poza tym studenci poznają kulturę innego kraju, widzą, jak funkcjonują zagraniczne uczelnie oraz mają możliwość podróży i zawarcia ciekawych i wartościowych znajomości. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kremrys odpowiedz

Witaj, Kremrys! Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Magda W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

W jakich placówkach można odbyć praktyki? @DoradcaOnlineVistula jakie są specjalności na tym kierunku?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Magda odpowiedz

Witaj, Magda! Na kierunku Stosunki międzynarodowe jest aż 13 placówek, w których możesz odbyć praktyki. Są to m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacja Otwarty Dialog, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Atlantic Council i wiele, wiele innych. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Magda odpowiedz

Witaj, Magda! Kierunek Stosunki Międzynarodowe nie oferuje wąsko rozumianych specjalności. Każda z wymienionych poniżej jest pakietem wiedzy i umiejętności, które pozwalają na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia nie tylko z zakresu stosunków międzynarodowych, ale także w dziedzinie ekonomii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, jak socjologia, politologia i historia. Wszystkie specjalności poszerzają horyzonty studentów, co pozwala im lepiej rozumieć świat i zwiększa szanse na rynku pracy. Do wyboru mamy 3 specjalności: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Studia regionalne, globalne i cywilizacyjne oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. Która z nich jest Ci najbliższa? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kamil odpowiedz

Witaj, Kamil! Zjazdy dla studentów studiów zaocznych zazwyczaj odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Wyjątkiem są święta czy też data sesji egzaminacyjnej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula