ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Studia na kierunku Zarządzanie realizowane są w Akademii Finansów i Biznesu Vistula i skierowane są do osób kreatywnych i przedsiębiorczych, które wiążą swoją przyszłość z pracą w biznesie. Celem kształcenia jest przekazanie dogłębnej wiedzy z wielu dziedzin, bez których egzystencja w biznesie byłaby niemożliwa. Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to umiejętne zrównoważenie umiejętności twardych i miękkich.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula dzielą się na następujące specjalności: Marketing i sprzedaż, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektami w organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym, Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym, Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym, Zarządzanie projektem e-biznesowym w środowisku międzynarodowym. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a także nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  Specjalność Marketing i sprzedaż to nauka opracowywania i wdrażania programów marketingowych, przygotowywania raportów z bieżących działań oraz nauka reguł współpracy z dostawcami usług marketingowych.

  Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na nauce efektywnego pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego, między innymi poprzez wykorzystanie szerokiej wiedzy z obszaru rekrutacji, selekcji, czy motywacji.

  Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem zakłada przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, własnego przedsiębiorstwa, bądź jakiegoś działu dowolnej organizacji. Studenci uczą się analiz strategicznych, czy też tworzenia i wdrażania polityki w dynamicznym i wielokulturowym otoczeniu biznesowym.

  Specjalność Zarządzanie projektami w organizacji zakłada naukę samodzielnego kierowania projektami i kompleksowego zarządzania; od początkowej analizy, przez planowanie, po realizację.

  Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym to nauka prowadząca do założenia własnej firmy oraz poznania zasad zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci uczą się opracowywania najlepszych strategii i planów biznesowych.

  Specjalność Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym to szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, stanowiący fundament zarządzania działem marketingu. Studenci uczą się opracowywania oraz wdrażania skutecznych strategii oraz planów marketingowych i sprzedażowych.

  Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym polega na uzyskaniu wiedzy w zakresie skutecznego pozyskiwania i utrzymywania w strukturach organizacji najlepszych pracowników.

  Specjalność  Zarządzanie projektem e-biznesowym w środowisku międzynarodowym to poznanie kluczowych zagadnień z zakresu e-biznesu, sposobów jego prowadzenia i zarządzania nim, a także możliwości i ograniczeń oraz problemów i ryzyk.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie biznesem
  • Zarządzanie projektami w organizacji z akredytacją pmi gac

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie projektami e-biznesowymi w środowisku międzynarodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie biznesem
  • Zarządzanie projektami w organizacji z akredytacją pmi gac

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie projektami e-biznesowymi w środowisku międzynarodowym

  Studia I stopnia online

  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie biznesem
  • Zarządzanie projektami w organizacji

  Studia II stopnia online

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym
  • Zarządzanie projektami e-biznesowymi w środowisku międzynarodowym

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Tomek Ocena odpowiedz

Zarządzanie to połączenie różnych umiejętności i wiedzy z wielu obszarów. Studia w Grupie Uczelni Vistula to poznanie najnowszych trendów, wychodzenia im naprzeciw, a także nauka przewidywania kolejnych. Tutaj nauczę się swobodnego poruszania się po świecie biznesu