• ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Elektrotechnika

  Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, a także wiedzę z fizyki, chemi i, elektrochemi i i materiałoznawstwa w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach elektrycznych. Zna zasady konstrukcji, kreślenia schematów elektrycznych ideowych i montażowych. Ma wiedzę dotyczącą: elektromechanicznego przetwarzania i przekształcania energii; konstrukcji i właściwości eksploatacyjnych transformatorów i maszyn elektrycznych; metod sterowania analogowego i cyfrowego elektrycznymi układami napędowymi; modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej; teorii i analizy obwodów elektrycznych z uwzględnieniem układów niel iniowych i wielofazowych; techniki izolacyjnej i techniki wysokich napięć; techniki mikroprocesorowej, elektroniki i energoelektroniki. Zna zasady projektowania układów przesyłania, rozdziału i użytkowania energi i elektrycznej. Potrafi dokonać anal izy przebiegów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotl iwości, projektować i konstruować układy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych, zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk eksploatacyjnych oraz ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenia elektryczne i energoelektroniczne. Umie zaprojektować układy elektryczne i energoelektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, jak również wykonać projekt układu zasilania energią elektryczną i układu sterowania, oraz dobrać elementy elektrycznego układu napędowego i zaprogramować jego właściwości ruchowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Stopień: I REKRUTACJA

 • INFOTRONIKA Stopień: II REKRUTACJA

Opinie (8)

Kuba Ocena

Studiowałem Energetykę na wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dwa lata temu. Pracę znalazłem jeszcze podczas studiowania. Plan zajęć oraz podejście wykładowców pozwoliło mi na połączenie nauki z pracą.

Eryk Ocena

Informatyka to kierunek dla ludzi "pochłoniętych przez komputery". Są to studia dla prawdziwych fanatyków. Ja osobiście polecam. Jak dla mnie bardzo dużo praktycznej wiedzy, którą wykorzystuje w mojej zawodowej karierze,

Olek Ocena

Polecam Informatykę. Tutaj nawet wykłady potrafią być ciekawe :D

Dawid Ocena

Elektrotechnika to kierunek dość ciężki, duża ilość nauki, ale bardzo polecam

Adrian Ocena

Studiowałem tutaj energetykę i szybko podjąłem pracę w zawodzie. Polecam

Kamil Ocena

Polecam przede wszystkim informatykę, dzięki dużej ilości praktyk mogłem szybko rozwinąć swoje życie zawodowe

energetyk Ocena

Studia na Politechnice Krakowskiej dają bardzo solidne wykształcenie i bardzo dużo umiejętności. Studiując wiesz, że zdobywasz wiedzę nowoczesną, która poszukiwana jest na rynku pracy

dario Ocena

Politechnika Krakowska to uczelnia, na której warto studiować. Najbardziej podoba mi się możliwość realizacji własnych pomysłów i robienia praktyk w znaczących na rynku firmach. Daję 5 z plusem