ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Energetyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym – łączy w sobie tematykę dotyczącą elektrotechniki, mechaniki, termodynamiki, ochrony środowiska. Kształcenie jest realizowane na podbudowie przedmiotów podstawowych – matematyki, fizyki, chemii, oraz przedmiotów informatycznych takich jak technologia informacyjna, grafika inżynierska, elementy programowania oraz komputerowo wspomagane projektowanie.

  Następnie, w ramach kształcenia kierunkowego student zdobywa wiedzę z zakresu elektroenergetyki – energoelektroniki, maszyn elektrycznych, urządzeń i napędów elektrycznych, przesyłania energii elektrycznej, z zakresu technologii energetycznych – mechaniki płynów, podstaw projektowania maszyn i urządzeń, termodynamiki technicznej, maszyn energetycznych.

  Istotnym zakresem przekazywanej wiedzy są zagadnienia dotyczące automatyki i sterowania urządzeniami energetycznymi – metrologia elektryczna, podstawy automatyki, miernictwo w energetyce, technika sensorowa, sterowniki PLC w energetyce. Ten zakres tematyki jest szczególnie ważny w perspektywie rozwoju energetyki prosumenckiej, gdzie sterowanie niestabilnymi źródłami energii wymaga rozbudowanych układów pomiarów i regulacji.

  Kolejnym zakresem tematycznym są instalacje odnawialnych źródeł energii, gdzie student zdobywa nie tylko wiedzę, ale i umiejętności, prowadząc również prace montażowe. Wymienione bloki przedmiotów są uzupełnione przedmiotami o ogólnym charakterze, dotyczącymi gospodarki energetycznej, rynku energii, ochrony środowiska w energetyce.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Energetyka odnawialna
  • Infoenergetyka
  • Wytwarzanie i dystrybucja energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Energetyka odnawialna
  • Infoenergetyka
  • Wytwarzanie i dystrybucja energii

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • język polski
  • jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego, współpracy z branżą wellness i fitness prowadzenia działalności z zakresu żywienia zbiorowego lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością.

  Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk żywieniowych w połączeniu z naukami technologicznymi, technicznymi oraz ekonomicznymi umożliwiają wszechstronny rozwój i szerszą możliwość wyboru dróg kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żywienie Człowieka i dietoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata: biologia, chemia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)