ul. Sucharskiego 2, 

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

ul. Sucharskiego 2, 

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest rozwinięcie wyobraźni przestrzennej i graficznej oraz nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do tworzenia projektów graficznych i ich wizualizacji. Studenci uczą się reżyserować małe formy multimedialne, realizować reklamy, projektować materiały marketingowe.

  Studia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dzielą się na następujące specjalności: Projektowanie gier komputerowych, Graphic design, Komunikacja wizualna w marketingu, Projektowanie na potrzeby druku 3D. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie, nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: pracownia technik projektowania i technik przekazu, typografia, prawne uwarunkowania reklamy, obróbka dźwięku, grafika multimedialna, pracownia animacji, podstawy grafiki trójwymiarowej, prawo autorskie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej mogą wykorzystać jako graficy komputerowi, projektanci systemów identyfikacji wizualnej, specjaliści do spraw technik multimedialnych, graficy e- commerce, webdesignerzy.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • GRAFIKA MULTIMEDIALNA Stopień: II REKRUTACJA

  Grafika multimedialna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie skierowana jest do absolwentów specjalności artystycznych, związanych z grafiką komputerową, komunikacją wizualną, czy mediami. W ciągu dwóch lat nauki studenci realizują projekt w ramach Warsztatu kreatywnego, Wizualizacji danych i infografiki, Grafiki reklamowej i Multimediach w Internecie. Projekt ten może być jednym z elementów pracy dyplomowej lub częścią profesjonalnego portfolio.

  Zdobyte, w trakcie zajęć na Grafice multimedialnej, umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w agencjach kreatywnych i interaktywnych, agencjach reklamowych, mediach internetowych i tradycyjnych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

 • PROJEKTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Projektowanie gier komputerowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zakłada naukę tworzenia scenariuszy i storyboardingu na potrzeby gier komputerowych, projektowania gier komputerowych, czy też poznanie tajników animacji.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: prawo autorskie, typografia, grafika multimedialna, projektowanie przestrzeni multimedialnej, interfejs i grafika aplikacyjna, scenografia dla gier komputerowych, głos i efekty dźwiękowe, modelowanie trójwymiarowe, marketing w mediach. A co po studiach? Absolwenci Projektowania gier komputerowych znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się opracowywaniem gier cyfrowych. Mogą pracować jako ConceptArt Artist, Level Designer, Character Designer, Animator, Motion Designer.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Tomek Ocena

Wybrałem studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ze względu na dostęp do nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Korzystamy z laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej, laboratorium wirtualnej rzeczywistości, laboratorium fotograficznego. Studia tutaj to nie tylko zdobywanie wiedzy i doświadczenia, ale i świetna zabawa.