78-100 Kołobrzeg , ul. Kasprowicza 10 

tel/fax (94) 35 20 072 

email biuro: kolobrzeg@spoleczna.pl 

 

78-100 Kołobrzeg , ul. Kasprowicza 10 

tel/fax (94) 35 20 072 

email biuro: kolobrzeg@spoleczna.pl 

 

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: