Fizjoterapia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku fizjoterapia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia?

Studia na kierunku fizjoterapia mają charakter medyczny, więc aby przystąpić do procesu rekrutacji, na maturze musisz zdawać przede wszystkim przedmioty ścisłe.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek administracja na większości uczelni: 

 • biologia
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka,
 • geografia
 • informatyka

 

Oczywiście zdawanie tych trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym i uzyskanie bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym sprawi, że twoje nazwisko będzie widniało na listach osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Fizjoterapia  stopień: (II)  (Jednolite)

Specjalności na kierunku fizjoterapia

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Fizjoterapia  stopień: (II)  (Jednolite)

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaką wiedzę zdobędziesz na kierunku fizjoterapia?

Studia na kierunku fizjoterapia mają dość interdyscyplinarny charakter, tak by kształcić jedynie najlepszych profesjonalistów. Ich wiedza musi obejmować wiele rozbudowanych zagadnień, tak by świadomie wykorzystywać je w praktyce. Dobry fizjoterapeuta w trakcie trwania studiów musi dogłębnie zapoznać się z anatomią i fizjologią człowieka oraz z wszelkiego rodzaju patologiami związanymi np. z wadami postawy.

Studenci w trakcie całego toku kształcenia zapoznawać się będą z różnego rodzaju fizjoterapiami, które wykorzystywać można w zależności od danych potrzeb pacjenta. Będą to przykładowo: fizjoterapia w kardiologii, neurologii, ginekologii, czy pediatrii.

Zajęcia teoretyczne z zakresu rozbudowanej wiedzy medycznej stanowią oparcie dla zajęć praktycznych, które w przypadku studiów na kierunku fizjoterapia mają prymarny charakter. Program kształcenia dla studentów obejmuje szereg zajęć, podczas których przyszli fizjoterapeuci poznają:

 • metodykę nauczania ruchu,
 • terapię manualną,
 • rodzaje masażu
 • typy zabiegów związanych z odnową biologiczną.

 

Od studentów tego kierunku wymaga się bardzo dobrej sprawności fizycznej, więc szereg ćwiczeń jest poświęcony na rozwijanie ich własnej kondycji.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • masażu leczniczego
 • fizjoterapii klinicznej
 • diagnozowania funkcjonalnego
 • planowania rehabilitacji
 • biologii medycznej (medycyny)
Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia?

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia?

Aby osiągać jak najlepsze wyniki związane z poprawą jakości zdrowia człowieka, potrzebne jest holistyczne podejście, które obejmuje wiele dziedzin życia. Fizjoterapia to jedna z dyscyplin medycznych, która związana jest z szeroko rozumianą rehabilitacją. Osoby, zajmujące się zawodowo fizjoterapią, mają bezpośredni związek z pacjentami i dbają o zapobieganie postępów i nawrotów choroby, przywracają sprawność fizyczną i propagują profilaktykę leczniczą związaną z aktywnością fizyczną.

Fizjoterapia jako odrębna dziedzina naukowa ukształtowała się dopiero w XX w. Ma ona charakter wiedzy praktycznej, która wymaga dużego zaangażowania i sprawności od osób, które się nią zajmują. Jeżeli zatem cenisz sobie różnego rodzaju aktywności fizyczne, masz świadomość, że odpowiednio zbilansowany rodzaj sportu może się przyczynić do poprawy kondycji naszego organizmu i jednocześnie nauka przedmiotów ścisłych nie stanowiła dla ciebie żadnego problemu, to są to studia stworzone dla ciebie.

Warto, aby do twoich atutów zaliczały się bardzo dobra sprawność fizyczna oraz empatia, cierpliwość i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Polskie ośrodki akademickie coraz częściej oferują studentom takie ścieżki rozwoju, które będą dla nich najbardziej dogodne. Jednym z takich udogodnień jest coraz większa oferta studiów niestacjonarnych, czyli zaocznych. Niewątpliwie mają one dużo atutów, jednak wymagają od studentów zdecydowanie większych nakładów pracy we własnym zakresie.

Fizjoterapia należy także do grona tych kierunków, które możesz studiować zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie (zaocznie).

Musisz przygotować się jedynie na to, że w przypadku studiów niestacjonarnych większość materiału teoretycznego będziesz przyswajać sam, by podczas zjazdów uczestniczyć już w ćwiczeniach praktycznych. Dodatkowo studia zaoczne są płatne.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku fizjoterapia ma rozbudowany charakter, ponieważ oprócz specjalistycznej wiedzy, przyszli fizjoterapeuci muszą dysponować całym szeregiem umiejętności praktycznych. Także pozyskiwane kwalifikacje przeplatają się tutaj z intensywnymi ćwiczeniami. Studenci w trakcie całego toku nauki będą dogłębnie zapoznawać się z anatomią i fizjologią człowieka.

Ważnym elementem kształcenia będzie omówienie różnego typu patologii, którymi na ogół zajmować będą się fizjoterapeuci w swojej pracy. Ta dyscyplina medyczna nie ma ogólnego charakteru, więc w zależności od różnego typu schorzeń (kardiologicznych, ortopedycznych, neurologicznych, czy nawet psychiatrycznych) studenci będą poznawać inne techniki diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, zapobiegawcze, czy łagodzące objawy chorób.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Terapia manualna
 • Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii 
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych - w geriatrii
 • Fizjoterapia Kliniczna w ginekologii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych - w kardiologii
 • Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
 • Kliniczne podstawy w fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej 
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych - w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych - pediatrii

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów studiów na kierunku fizjoterapia będzie miała wyjątkowo rozbudowany charakter, ponieważ to ona stanowi oparcie w każdym działaniu praktycznym. Bez niej absolwenci nie posiadaliby żadnych podstaw do podejmowania jakichkolwiek działań naprawczych z zakresu terapii ruchowej i rehabilitacji. Doskonała znajomość anatomii człowieka i patologii w jej obrębie to filary działalności fizjoterapeuty. Posiada on wiedzę z zakresu wykorzystania różnych technik leczenia ruchem, jednak co najważniejsze – potrafi je z powodzeniem stosować w praktyce.

Fizjoterapeuci również muszą dysponować całym aparatem umiejętności. Te najbardziej podstawowe odnoszą się do wykorzystywania wiedzy w praktyce – już podczas bezpośredniej pracy z pacjentem. Jednak sam charakter tej współpracy wymaga od fizjoterapeutów wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich.

Fizjoterapeuta powinien charakteryzować się wysoko rozwiniętą empatią, umiejętnością pracy z drugim człowiekiem, który niejednokrotnie oczekuje cierpliwości i potrzebuje wykwalifikowanej opieki medycznej.

Z racji wykonywanej profesji przyszli fizjoterapeuci muszą posiadać bardzo dobrą orientację z zakresu rehabilitacyjnego sprzętu medycznego. Na studentów czeka także mnóstwo zajęć praktycznych, które obejmują:

 • kształcenie ruchowe oraz metodykę nauczania ruchu,
 • zespołowe gry w fizjoterapii,
 • gimnastykę oraz standardowe wychowanie fizyczne,
 • lekkoatletykę,
 • czy terapię manualną.

Czas kształcenia na kierunku fizjoterapia będzie mieć zatem wyjątkowo intensywny charakter.

 

4. Gdzie studiować fizjoterapię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA STUDIA NIESTACJONARNE

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia?

Studia na kierunku fizjoterapia trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia na kierunku fizjoterapia możesz podjąć w dwojaki sposób – w zależności od konkretnej oferty uczelni. Co to oznacza w praktyce? Fizjoterapia to jeden z tych kierunków, który ma charakter jednolity i nauka na nim trwa nieprzerwanie przez pięć lat. Jej finalizacja obejmuje obronę pracy magisterskiej i dopiero wtedy fizjoterapeuta otrzymuje pełnię zawodowych uprawnień.

Część uczelni ma swojej ofercie studia II stopnia magisterskie, które obejmują dwa lata kształcenia. W przypadku tego rozwiązania już po zakończeniu pierwszego etapu nauki, abiturient może rozpocząć pracę w zawodzie w zakresie wykonywania podstawowych technik fizjoterapeutycznych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA STUDIA II STOPNIA

FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia?

Czy te studia są dla ciebie

Studia medyczne na kierunku fizjoterapia mają charakter medyczny, a co za tym idzie – należą do grona kierunków wyjątkowo skomplikowanych i wymagających zaangażowania. Warto, abyś – przed przystąpieniem do procesu rekrutacji – odpowiedział sobie na kilka podstawowych pytań, które być może ułatwią ci wybór. Czy nauka biologii stanowi dla ciebie nie problem, lecz jedynie intelektualne wyzwanie?

Czy aktywność fizyczną możesz postawić w czołówce swoich zainteresowań i sposób na spędzanie wolnego czasu? Czy charakteryzujesz się dużą dozą empatii i jesteś gotowy na podejmowanie – często trudnych – form współpracy z drugim człowiekiem? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to są to studia stworzone dla ciebie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Najważniejsze jest jednak bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, ponieważ to od niego zależy, czy znajdziesz się na liście osób przyjętych. Aby mieć jak największe szanse musisz obligatoryjnie zdać na maturze biologię oraz dodatkowo matematykę lub fizykę.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Oczywiście im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzony kierunek. Jeżeli jesteś wyjątkowo uzdolniony i nie boisz się wyzwań, to pomyśl o wzięciu udziału olimpiadzie przedmiotowej z przedmiotów ścisłych, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że uzyskasz maksymalną liczbę punktów i na liście osób przyjętych znajdziesz się poza kolejnością.

Pamiętaj, aby nie zaniedbać także terminowego złożenia dokumentów. Zaniechanie tego etapu rekrutacji może sprawić, że nawet mimo tego, że zostałeś przyjęty, to twoje nazwisko zostanie skreślone z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia?

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia?

Uczelnie w Polsce dostrzegają obecnie potencjał, jaki związany jest ze studiami fizjoterapeutycznymi. Dlatego też pojawia się ich coraz bogatsza oferta, która gwarantuje studentom najwyższe standardy kształcenia. Jest to niezwykle ważne, ponieważ absolwenci fizjoterapii powinni cieszyć się szczególnym zaufaniem wśród swoich pacjentów. A może im to zagwarantować przede wszystkim rzetelna wiedza i kwalifikacje na najwyższym poziomie. Umiejętności, które każdy fizjoterapeuta wykorzystywać będzie w swojej pracy to chociażby:

 • diagnoza wszelkich schorzeń, związanych z układem ruchu;
 • prowadzenie aktywnej rehabilitacji, której celem przywrócenie jest maksymalnej sprawności pacjentów;
 • motywacja pacjentów do wykonywania ćwiczeń;
 • przeprowadzanie zabiegów rehabilitacyjnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu fizjoterapeutycznego;
 • wspieranie pacjentów i ich empatyczne traktowanie.

Pamiętaj, że jeśli wybierasz kierunki studiów takie jak fizjoterapia, to powinieneś czuć powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Jeśli nie będziesz podchodzić do niego z pasją, nie staniesz się nagle autorytetem dla swoich podopiecznych.

 

Absolwenci fizjoterapii przygotowani są do pracy w różnorodnych ośrodkach i placówkach, zajmujących się ochroną zdrowia. Fizjoterapeuci mogą rozpocząć praktykę zawodową związaną z pracą z osobami chorymi lub niepełnosprawnymi w zakresie leczenia, rehabilitacji oraz łagodzenia skutków chorób. Abiturienci tego kierunku nie muszą obawiać się brakiem pracy, ponieważ na polskim rynku medycznym wciąż brakuje wykwalifikowanej kadry.

 

Specjaliści z zakresu fizjoterapii znajdą atrakcyjne zatrudnienie w każdej instytucji ochrony zdrowia, która ma w swoim zakresie usługi terapeutyczne, bezpośrednio odnoszące się do aktywności fizycznej. Będą to zatem: szpitale, poradnie specjalistyczne, ośrodki dziennej pomocy, czy sanatoria. Fizjoterapeuci przygotowani są do prowadzenia różnego rodzaju zajęć, które mają na celu polepszenie stanu zdrowia osób, dotkniętych schorzeniami, chorobami lub niepełnosprawnością.
 
Praca po studiach

Studia na kierunku fizjoterapia posiadają wiele atutów, jednak największy z nich to szansa na znalezienie stabilnego i satysfakcjonującego zatrudnienia. Branża medyczna w Polsce wciąż cierpi na braki wśród specjalistów, a na wizytę u dobrego fizjoterapeuty czeka się równie długo, co na wizytę u kardiologa. Także fizjoterapeuta znajdzie pracę we wszelkiego rodzaju placówkach szpitalnych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, czy wszelkiego rodzaju ośrodkach rehabilitacji.

Abiturienci tego kierunku przygotowani są do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej w różnorodnych instytucjach, które zajmują się rehabilitacją i lecznictwem z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych metod fizjoterapii. Holistyczne podejście do zdrowia sprawia, że jest to zawód w ostatnich latach popularnych, ale za umiejętnościami musi stać rzetelna wiedza. To właśnie oferują studia na tym kierunku – ciekawe zatrudnienie i rozwijanie umiejętności w oparciu o profesjonalną wiedzę.

 

Absolwent fizjoterapii znajdzie zatrudnienie w m. in.:

 • placówkach rehabilitacyjnych
 • gabinetach SPA
 • gabinetach medycyny estetycznej
 • placówkach oświatowych
 • uczelniach wyższych jako pracownik naukowy
 • gabinetach odnowy biologicznej

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia?

Studia na kierunku fizjoterapia muszą wiązać się z pasją i zaangażowaniem. Bez tych elementów nie będzie możliwe realizowanie się z sukcesami.

Michał, student fizjoterapii, mówi:

Radość w oczach moich pacjentów rekompensuje mi wszystkie trudy nauki.

 

Grzegorz, student trzeciego roku, stwierdza:

Uwielbiam aktywność fizyczną i ruch. Wiem, że to właśnie one mogą przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia wielu schorowanych osób, dlatego też wybór studiów fizjoterapeutycznych był dla mnie szczególnie naturalny.

 

Alicja, studentka pierwszego roku, zdradza:

Na początku przytłaczała mnie liczba zajęć o charakterze medycznym. Na pocieszenie mogę zdradzić, że nigdy nie zostałam bez pomocy. Wykładowcy na tym kierunku są bardzo życzliwi i służą pomocą.

 

Wioletta, studentka ostatniego roku, dodaje:

Największą satysfakcję daje mi radość w oczach pacjentów, kiedy widzę efekty i wiem, że moje działania przynoszą ulgę w bólu.

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Komentarze (11)

Karolina24 odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Na Wyższej Szkolę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi otworzyli niedawno fizjoterapię. Słyszałam dużo dobrych opinii o tej uczelni. Ciekawe czy kierunek fizjoterapii też jest prowadzony tak profesjonalnie ;)

sylwia W odpowiedzi do: Karolina24 odpowiedz

czy mogłabyś podrzucić więcej info o tej uczelni bo też biorę pod uwagę

Dziczek odpowiedz

Kasia, zdałam dopiero maturę, myślę o fizjoterapii. Mogłabyś coś więcej napisać o MUM?

kasia odpowiedz pokaż odpowiedzi (7)

Ja akurat studiuję fizjo na wyższej szkole mazowieckiej w warszawie. nie żałuję wyboru, świetna szkoła program i kadra ;)

Paulina W odpowiedzi do: kasia odpowiedz

Mam pytanie. Chcąc iść na fizykoterapię bez rozszerzonej matury z biologii mnie nie przyjmą?

agatula W odpowiedzi do: kasia odpowiedz

I ja kończyłam tę szkołę :) ale warto wspomnieć, że jakiś czas temu zmienili nazwę i teraz to Mazowiecka Uczelnia Medyczna :) Ja jak najbardziej polecam - super wykładowyc, ciekawe zajęcia i bardzo rozsądne czesne :)

Klaudia W odpowiedzi do: Paulina odpowiedz

Zależy od uczelni. Na AWF w Krakowie masz do wyboru biologia, chemia, matematyka, fizyka. :)

Anita W odpowiedzi do: Paulina odpowiedz

Niestety nie, fizjoterapia to nauka o człowieku, anatomii, chcąc na to iść konieczna jest matura z rozszerzonej biologii :)

Ula W odpowiedzi do: Anita odpowiedz

Anita, Paulina jest pare uczelni, na ktorych biologia nie jest potrzebna :)

anonim W odpowiedzi do: Ula odpowiedz

Droga Paulino, niestety na, jak sama to ujęłaś "fizykoterapię" to nie pójdziesz nigdzie. To nie jest kierunek studiów, tylko jeden z działów fizjoterapii, którą możesz studiować :).

Monika W odpowiedzi do: anonim odpowiedz

faktycznie ;) Paulina się pomyliła. Nie ma takiego kierunku jak fizykoterapia ;D. A jeżeli chcesz studiować fizjoterapię, to zorientuj się, jakie są zasady przyjmowania na http://wsmw.edu.pl ;)