• PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

    Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to szeroka wiedza z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełniona o teorię i filozofię prawa oraz doktryny polityczno- prawne i inne nauki społeczne, na czele z ekonomią. Studenci poznają zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, a co najciekawsze uczestniczą w rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. W toku nauki aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

    Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: prawo konstytucyjne, prawo rodzinne i spadkowe, postępowanie karne, etyka prawnicza, powszechna historia prawa, prawo morskie, retoryka i erytrystyka dla prawników. A co po studiach? Absolwenci Prawa w WSAiB znajdą zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych.

    wymagania rekrutacyjne

     

    dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

gość Ocena

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to dla mnie numer jeden. Studiowanie Prawa na tej uczelni to ciekawe doświadczenie i fajna przygoda, bo w ramach zajęć można dowiedzieć się jak będzie wyglądała przyszła praca. Polecam


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: