Prawo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku prawo to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo?

Z racji tego, że studia prawnicze cieszą się niemalejącą popularnością, to pozytywnie rozpatrzona kandydatura nie jest wcale oczywista.

Decyduje o tym wyjątkowo duża liczba osób chętnych, które zainteresowane są edukacją na kierunku prawo. Aby mieć pewność, że odnajdzie się swoje nazwisko na liście osób przyjętych, należy najpierw zorientować się, jakie przedmioty są uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek prawo na większości uczelni: 

 • język polski
 • historia,
 • geografia,
 • matematyka
 • język obcy,
 • język łaciński i wiedza o kulturze antycznej,
 • WOS,
 • geografia
 • historia

 

Przedmioty do wyboru, które są absolutnie obowiązkowe dla osób zainteresowanych tym kierunkiem to: historia, geografia lub matematyka. W drugiej kolejności brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Dodatkowe przedmioty, które nie są wymagane, ale zwiększają szansę na dostanie się na prawo to język obcy nowożytni, czy WOS. Oczywiście im większa liczba przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym lepiej. Wymagania rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Prawo   stopień: (Jednolite)
POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku administracja

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Prawo  stopień: (Jednolite)

Prawo  stopień: (Jednolite)

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (Jednolite)

Administracja  stopień: (I)

Administracja  stopień: (I)

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I)

Specjalności na kierunku prawo

Specjalności na kierunku administracja

Specjalności na kierunku prawo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku Termin rekrutacji I stopnia:
od 22.06.2020
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.08.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 21.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.09.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaką wiedzę zdobędziesz podczas studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo? Studia te kształcą w zakresie szeroko pojętego prawa uzupełnionego o teorię, filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, a także z zakresu innych nauk społecznych. 

Współcześnie ta dyscyplina naukowa jest wyjątkowo rozbudowana, także studenci podczas trwania pięcioletniej edukacji zetkną się z wieloma specjalistycznymi przedmiotami.

 

Przedmioty, które znajdziesz w programie studiów to m. in. prawo:

 • konstytucyjne
 • karne
 • administracyjne
 • finansowe
 • rodzinne i opiekuńcze
 • międzynarodowe

 

Wiedza teoretyczna stanowi na tych studiach podstawę kształcenia, jednak musi ona zostać przekuta w cały arsenał umiejętności praktycznych, wykorzystywanych już podczas zawodowego rozwoju.

Studenci podczas nauki zetkną się zatem z ćwiczeniami związanymi z udzielaniem porad prawnych, czy będą brać udział w symulacjach procesów sądowych.

Łączenie praktyki z teorią pozwoli na kompleksowe przygotowanie do aplikacji oraz da podstawy do specjalizowania się w jednej z wybranych dziedzin prawa.

 

Jak wyglądają studia na kierunku prawo?

Jak wyglądają studia na kierunku prawo?

Niewiele jest kierunków, które cieszą się tak dużą popularnością i prestiżem, jaki obecnie posiada prawo. Na pewno jest to kierunek elitarny z bogatą historią, sięgającą jeszcze poprzedniej ery.

To ten rodzaj studiów, który od wielu lat cieszy się niegasnącą popularnością, ponieważ odpowiednie zaangażowanie podczas trwania nauki może przyczynić się do znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w sektorze, który będzie dla ciebie najbardziej interesujący.

Dobrze zorganizowany system prawny to podstawa każdej gospodarki. Poznanie i zrozumienie jego mechanizmów uczyni cię ekspertem, który może realizować się w różnych obszarach.

Współcześnie prawo podzielone jest na wiele gałęzi, z którymi zapoznasz się podczas jednolitych studiów magisterskich, trwających pięć lat. Dzięki temu będziesz przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji.

Jeżeli od zawsze fascynowały cię nauki humanistyczne, kwestie związane z praworządnością, czy zagadnieniami społecznymi, to prawo jest kierunkiem, które pozwoli przekuć twoje zainteresowania w przyszłościowy i szanowany zawód.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku prawo prowadzone są w systemie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Współcześnie polskie uczelnie oferują dla kandydatów możliwość studiowania w trybie zaocznym i wieczorowym, jednak wiąże się to ze znacznie większym nakładem samodzielnej pracy, ponieważ wymagania – niezależnie od trybu nauki – są takie same.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku prawo jest wyjątkowo rozbudowany i obejmuje wiele szczegółowych aspektów związanych z tą dziedziną, tak by kształcić najlepszych specjalistów.

Podczas pierwszych lat nauki studenci poznają podstawowe gałęzie i dziedziny prawa, ponieważ bez tej elementarnej wiedzy poszerzanie swoich kwalifikacji nie byłoby możliwe. Także początkowe semestry edukacji obejmują przedmioty obligatoryjne takie jak prawo cywilne, karne, czy ogólne podstawy prawoznawstwa

Przedmiotem, który nie od dziś spędza sen z powiek studentów, jest prawo rzymskie, niezbędne do zrozumienia mechanizmów, rządzących prawem współcześnie.

Przyszli abiturienci bardzo dokładnie poznają zagadnienia związane z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, uczą się przebiegu postępowania cywilnego.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Wykształcenie, które otrzymują studenci, obejmuje różnorodne dziedziny prawa, odnoszące się chociażby do prawa morskiego, czy handlowego.

Po otrzymaniu tej podstawowej i zarazem niezbędnej wiedzy przychodzi czas na wybór specjalizacji. Może to być kształcenie kierunkowe z zakresu:

 • publiczno-prawnego;
 • karno-prawnego;
 • gospodarczo-finansowego;
 • cywilno-prawnego.

 

Po wyborze najbardziej interesującej specjalizacji studenci rozwijają już szczegółową wiedzę z dziedziny, która jest dla nich najbardziej interesująca i atrakcyjna, to czas poszerzania swoich umiejętności i horyzontów poznawczych.

Oprócz tych specjalizacji obligatoryjnych, studenci mają możliwość na doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez wybór specjalizacji dodatkowych, kształcących już w wyjątkowo wąskich dziedzinach, takich jako prawo własności intelektualnej.

 

 

4. Gdzie studiować prawo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek prawo:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO STUDIA STACJONARNE

PRAWO STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo?

Ile trwają studia na kierunku prawo?

Studia na kierunku prawo trwają 5 lat (10 semestrów).

Studia prawnicze to jeden z tych kierunków, który zachował swoją jednolitą formę. Oznacza to, że studenci, wybierający prawo, będą kształcić się przez dziesięć semestrów bez podziału na studia I oraz II stopnia. Dopiero obrona egzaminu magisterskiego daje gwarant ukończenia tych studiów.

Takie rozwiązanie ma swoje podstawy, ponieważ są to studia wysoce specjalistyczne i pierwsze trzy lata nauki mają charakter wprowadzający i uczą rzeczy elementarnych, które są niezbędne w przypadku wyboru dalszych specjalizacji.

Potencjalni abiturienci po tych trzech latach nie dysponują jeszcze wiedzą, która mogłaby uczynić ich profesjonalistami z zakresu nauk prawniczych. Dopiero pięć nieprzerwanych lat edukacji daje pełnię wykształcenia. Rekompensatą tych trudów jest niewątpliwie możliwość atrakcyjnego zatrudnienia po zakończeniu nauki.

Po obronie egzaminu magisterskiego absolwenci prawa mogą przystąpić do aplikacji, której celem jest przygotowanie do wykonywanego w przyszłości zawodu.

Abiturienci mają możliwość odbycia różnych typów aplikacji, mogą to być przykładowo: aplikacja adwokacka, radcowska, sędziowska, komornicza, czy prokuratorska.

Czas trwania studiów na kierunku prawo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji UAM
Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
60
Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
150
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
110
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
75
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
40
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji UAM
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
220
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
270
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach UAM
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
50
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
144
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
73
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
40
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
74,40
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
69,32
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo?

Proces rekrutacji

Z racji tego, że studia na kierunku prawo znajdują się od wielu lat w czołówce najbardziej popularnych kierunków, to warto na początku prześledzić wszystkie aspekty związane z rekrutacją.

Podstawą jest orientacja, jakie przedmioty brane są pod uwagę w pierwszej kolejności. Większość polskich ośrodków akademickich dzieli przedmioty na dwie grupy – obligatoryjne, które trzeba zdawać na maturze, by móc dostać się na wymarzony kierunek i dodatkowe, które ułatwią pozytywne rozpatrzenie kandydatury.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

W przypadku studiów na kierunku prawo przedmioty obowiązkowe najczęściej to: język polski, historia, geografia i matematyka. W dalszej kolejności brane są pod uwagę język polski, język obcy nowożytni, czy WOS (wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni).

Im większa liczba przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na dostanie się na ten kierunek. Każda z uczelni ustala odpowiednie progi punktowe przypisywane do przedmiotów.

Studentami prawa zostają zatem osoby, które podczas procesu rekrutacji zdobędą największą liczbę punktów.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Warto także zorientować się jaki wpływ na rekrutację mają osiągnięcia zdobyte podczas różnego rodzaju olimpiad. Większość polskich ośrodków akademickich oferuje laureatom olimpiad specjalne zasady przyjęcia na studia, które zwalniają z uczestnictwa w procesie rekrutacji. W przypadku rekrutacji na kierunek prawo mogą być to olimpiady takie jakie:

 • Olimpiada Wiedzy Historycznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej;
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

 

Oprócz tych aspektów ważne, by każdy z kandydatów zorientował się, jak wygląda rekrutacja na dalszych etapach – jakie dokumenty i skany trzeba dostarczyć, ponieważ nawet w przypadku dostania się na studia, niedostarczenie dokumentów w odpowiednim czasie jest jednoznaczne z rezygnacją.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku prawo?

Jaka praca po studiach na kierunku prawo?

Absolwenci studiów na kierunku prawo mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne zatrudnienie w sektorach najbardziej interesujących. Abiturienci początkowo stoją zawsze przed trudnym wyzwaniem – jaką ścieżkę rozwoju kariery zawodowej wybrać?

Na szczęście prawo to jeden z tych kierunków, który daje ogrom możliwości. Studenci po zakończeniu edukacji mogą ubiegać się o zatrudnienie przede wszystkim w sektorze zajmującym się wymiarem sprawiedliwości.

W zależności od wybranej aplikacji abiturienci mogą się realizować w różnorodnych sektorach zawodowych:

 • sądowniczym;
 • adwokackim;
 • radcowskim;
 • sędziowskim;
 • prokuratorskim;
 • notarialnym;
 • legislacyjnym;
 • kuratorskim.

 

Dodatkowo możliwości interesującego i rozwijającego zatrudnienia będą oferować wszelkiego rodzaju instytucje i organizacje pożytku publicznego, zajmujące się ochroną praw człowieka, zarówno na arenie lokalnej, jak i międzynarodowej (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Amnesty International).

Abiturienci prawa odnajdą się w biurach, które świadczą wszelkiego rodzaju usługi związane z doradztwem i pomocą prawną.

 

Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, czy międzynarodowa korporacja muszą korzystać z usług wykwalifikowanych prawników, by móc z sukcesami utrzymywać się na rynku gospodarczym, więc absolwenci prawa świetnie sprawdzą się także jako eksperci z zakresu handlu, gospodarki oraz ekonomii.

 

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo? Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tych studiów są wyjątkowo rozbudowane, ponieważ przygotują cię one do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji.

Miejsca pracy dla abiturientów prawa związane są przede wszystkim z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, a więc sądy, prokuratury, czy kancelarie adwokackie.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • adwokat
 • radca prawny
 • sędzia
 • prokurator
 • referendarz
 • komornik
 • syndyk
 • notariusz
 • rzecznik patentowy
 • doradca podatkowy
 • mediator
 • dyplomata
 • urzędnik
 • biznesmen
 • dyrektor firmy
 • ekspert

 

Prawnicy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie we wszelkiego rodzajach instytucjach, które świadczą usługi i porady prawne.

Kwalifikacje, pozyskane w trakcie całego cyklu kształcenia, dadzą ci możliwość na podjęcie pracy w notariatach, administracji państwowej, czy organizacjach użytku publicznego.

Jeżeli zatem chcesz mieć wpływ na prawny aspekt naszego społeczeństwa, a nauki humanistyczne są Twoją mocną stroną to prawo może być świetnym kierunkiem dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo?

Prawo to bez wątpienia kierunek wymagający i angażujący, jednak ukończenie go to dopiero wstęp do prawdziwego sukcesu, który oferuje aktualny rynek pracy.

Michał, który jest na trzecim roku prawa, mówi:

Wiedziałem, że nie będą to łatwe studia. Jednak chęć osobistego rozwoju i ambicja, by osiągnąć wyznaczony cel sprawiły, że te studia otworzyły mi wiele możliwości zawodowego rozwoju. Wiedza, którą tutaj otrzymuję to nie wszystko. To także doświadczenie i świadomość mechanizmów społecznych, które wykorzystuję poza obszarem zawodowym.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO

Komentarze (1)

Lex odpowiedz

Dzięki jest wszystko co potrzebuję