• BHP I SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża automotive rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Wykorzystaj koniunkturę rynkową, zdobądź cenną wiedzę i zostań Managerem Jakości w tym sektorze.

  Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników. 

  Celem studiów jest nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program studiów Zarządzanie Jakością w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: TQM, TPM, ISO, Lean Management, czy Six Sigma w branży automotive.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego to studia przeznaczone zarówno dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej bądź obcej, jak i dla nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych. Ponadto Uczestnicy studiów mogą zostać także cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie C1.

  Studia podyplomowe – Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów języka polskiego jako obcego, których wiedza i umiejętności zdobyte w ramach wyżej wspomnianego kierunku pozwolą na swobodne przeprowadzenie zajęć/ lektoratów na wszystkich poziomach biegłości językowej (A0-C2), z uwzględnieniem obszarów dotyczących poszczególnych sprawności językowych, jak i szeroko pojętej kultury.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY MEDIATOR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Profesjonalny mediator  to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Uregulowania prawne zmierzają do ukonstytuowania się profesji mediatora oraz podkreślenia doniosłości jego roli w procesie legislacyjnym. Odpowiadając na te potrzeby powstał program studiów podyplomowych, który w pełni przygotowuje do zawodu, a także otworzy ścieżkę kariery w obszarze prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy po raz pierwszy zetkną się z materią mediacji, jak i dla tych którzy posiadają doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, w pracy psychologa, negocjatora czy prawnika. 

  Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań, a także sposób poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w nowych kontekstach. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat rozwiązywania sporów cywilnych w mediacjach sądowych i pozasądowych w oparciu o praktyczne zastosowanie technik negocjacyjnych oraz komunikacji interpersonalnej. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie stosowania i interpretacji prawnych uregulowań mediacji oraz wykształcenia dobrych praktyk mediacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych – zarówno zamawiających i wykonawców – Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych to jeden z pierwszych takich kierunków, który kompleksowo podchodzi do procesu zakupowego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, pozwalając tym samym osobom zaangażowanym w udzielanie zamówień, jak i ubiegającym się o zamówienie publiczne, podnosić swoje kwalifikacje.

  Program studiów jest dostosowany do tych, którzy nie znają rynku zamówień publicznych w Polsce i którzy stawiają pierwsze kroki w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Kierunek skierowany jest także do osób, które mają doświadczenie w pracy z udzielaniem zamówień publicznych lub z ofertowaniem w zamówieniach publicznych. Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań.

  Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat tego, jakie czynności musi podjąć uczestnik rynku zamówień publicznych, aby móc skutecznie udzielać zamówień publicznych lub ubiegać się o ich udzielenie. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie bycia świadomym klientem na rynku zamówień publicznych, korzystającym z narzędzi, jakie daje ustawa Prawo zamówień publicznych, dochodzącym swoich praw w trakcie postępowania i podczas realizacji umowy w sprawie zamówienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTANT UX I UI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projektant UX i UI to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku IT. Branża informatyczna będzie w przyszłości – tak, jak to ma miejsce dotychczas – rozwijać się w znacznym tempie. Wzrasta również i zapotrzebowanie na ekspertów w te dziedzinie. Projektant UX i UI będzie zawodem, który zarówno dziś, jak i w przyszłości będzie sytuował się na liście zawodów pożądanych w jej górnych granicach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projektowanie wnętrz to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tej dyscyplinie projektowej, a nowoczesny design i aranżacja wnętrz są ich pasją.

  Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają kierunkowe wykształcenie techniczne lub budowlane i planują podnieść kwalifikacje w zakresie estetycznego projektowania wnętrz. Tutaj wzbogacą swoją wiedzę o szeroki wachlarz zagadnień: od percepcji wnętrza, poprzez aspekty techniczne i technologiczne, po tworzenie kompletnych projektów.

  Pierwszy etap kształcenia zawiera treści teoretyczne z zakresu współczesnego designu, podstaw projektowania wnętrz, technologii i ergonomii. Program kształcenia kładzie duży nacisk na komputerowe wspomaganie projektowania, które obejmuje tworzenie cyfrowej dokumentacji technicznej oraz wizualizacje projektów w środowisku 3D w oparciu o profesjonalne oprogramowanie.

  W dalszym toku studiów pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą na stworzenie projektów wnętrz mieszkalnych oraz wnętrz użyteczności publicznej. Wiedza zostanie uzupełniona przez zagadnienia z zakresu współpracy z klientem, co stanowi realne przygotowanie do zawodu projektanta wnętrz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SEKRETARZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach prawo/administracja/ekonomia/zarządzanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczestników studiów Uczelnia przygotowała studia dedykowane tematyce przygotowania praktycznego do wykonywania funkcji Sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego.

  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy z zakresu planowania, zarządzania i sprawowania kontroli nad organizacją pracy urzędu jako jednostki organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, kierowania zespołem pracowników oraz wykorzystania narzędzi do zarządzania i budowania strategii funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Program studiów jest dostosowany do tych uczestników, którzy pełnią już funkcję Sekretarza jak również pracowników komórek organizacyjnych oraz administracyjno-prawnych, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w tym zakresie w sektorze samorządowym.

  Kierunek dedykowany jest także dla osób, które mają doświadczenie jako pracownicy innych wydziałów merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, a chcą przekierować swój rozwój zawodowy w kierunku zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi. Dla nich to możliwość rozszerzenia swojej wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego. Studia stanowią jedyną okazję do zdobycia praktycznych kwalifikacji i przygotowania się do zatrudnienia na stanowisku Sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego.

  To także okazja do zdobycia umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania organizacją, budowania zespołów komórek organizacyjnych, zarzadzania marką urzędu, koordynowania prac w zakresie wdrażania planów, strategii i przedsięwzięć w sektorze publicznym. Na studiach przedstawione zostaną również obowiązujące regulacje prawne obowiązujące w sektorze publicznym związane z zakresem obowiązków wykonywanych przez Sekretarza.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SKARBNIK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W związku z Państwa licznymi prośbami i zainteresowaniem tematyką szeroko rozumianego zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego firma COGNITIONIS- Doradztwo stworzyła autorski program warsztatowy, którego celem jest dostarczenie Państwu kompleksowej  , praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami JST oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad finansami w sektorze samorządowym.

  Program studiów podzielony został części tematyczne dotyczące obszaru zarządzania i kierowania finansami w sektorze publicznym. Na warsztatach, ćwiczeniach i wykładach poznacie Państwo nowoczesne narzędzia, techniki i metody zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowane przez zespół posiadający wieloletnią praktykę w zakresie z zarządzania, nadzoru i kontroli w obszarze finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak zostać testerem oprogramowania, to rozpoczęcie studiów jest dobrym początkiem. Tester oprogramowania  to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w zawodzie Tester Oprogramowania. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy chcieliby zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie Junior Tester. Udział w zajęciach przygotowuje również do międzynarodowej certyfikacji ISTQB CTFL – wyznaczającej standard testowania.

  Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają doświadczenie w branży testowania i rozważają uporządkowanie wiedzy, przygotowanie do certyfikacji lub myślą o postawieniu pierwszych kroków w kierunku Test Managera lub Testera Automatyzującego. Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat tego, jak prowadzić projekt testowy według najnowszych globalnych standardów. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie zarządzania procesem testowym i zespołem testowym

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UX RESEARCHER AND DESIGNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest tworzenie produktów, które nie tylko są estetyczne, ale także skupiają się na potrzebach i preferencjach użytkowników. Aby osiągnąć ten cel, nowoczesnym firmom potrzebni są wykwalifikowani specjaliści z obszaru UX Research i Designu.

  Studia podyplomowe UX Researcher and Designer to przede wszystkim praktycy, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem i pomóc Ci zgłębić wiedzę z obszaru:

  • metod badawczych, 
  • analizy użytkowników,
  • testowania interfejsów,
  • tworzenia użytecznych prototypów.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOŚCIĄ W SFERZE PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat organizowania, planowania, wdrażania i monitorowania działań związanych z zapewnianiem dostępności w sferze publicznej osobom o szczególnych potrzebach oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do koordynowania i zarządzania dostępnością we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża automotive rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Wykorzystaj koniunkturę rynkową, zdobądź cenną wiedzę i zostań Managerem Jakości w tym sektorze.

  Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników.

  Celem studiów jest nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program studiów Zarządzanie Jakością w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: TQM, TPM, ISO, Lean Management, czy Six Sigma w branży automotive.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)