ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Administracja w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Najważniejszym założeniem nauki jest zdobycie wiedzy z obszaru nauk społecznych, co stanowi podstawę przygotowania do aktywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studenci uczą się rozwiązywać problemy natury zawodowej, komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwać się dostępnymi środkami informacji, oraz organizować i kierować zespołem ludzi. Administracja w AHE to także realizowanie projektu kreatywnego, czyli uczestnictwo w konwersatoriach i warsztatach, mających na celu rozwijanie umiejętności, oraz wykształcenie zdolności analitycznego i abstrakcyjnego myślenia.

  Studia na kierunku Administracja w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Administracja samorządowa, Broker innowacji, Doradztwo podatkowe, E- administracja, Prawo pracy, Procedury sądowo- administracyjne. W programie nauczania zawarto następujące przedmioty: historia administracji, konstytucyjny system organów państwa, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze publiczne, polityka społeczna, prawo organizacji międzynarodowych. A co po studiach? Absolwenci Administracji w AHE znajdą zatrudnienie jako urzędnik jednostek samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu zastosowań informatyki w administracji, pracownik biurowy kancelarii prawniczych, urzędnik biura rachunkowego, pracownik działu personalnego.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

   

Opinie (2)

Andrzej Ocena

Oczywiście, że tak. W końcu dzisiaj jesteście w stanie znaleźć taki kierunek, który będzie Wam w pełni odpowiadał. Administracja na AHE to dobry wybór, szczególnie jeśli później chcecie pracować w tej branzy. Pomyślcie nad tym i sami sprawdźcie, jak może się to sprawdzić.

wojetti Ocena

Studia w AHE to przygotowanie do dorosłego, aktywnego życia zawodowego. Wiedzę zdobywam nie tylko podczas zajęć, ale także przez uczestnictwo w kole naukowym, w którym realizujemy ciekawe projekty naukowe. Daję AHE piątkę z plusem


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: