• PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z obszaru dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa, a także doktryny polityczno- prawne. Studenci biorą czynny udział w symulacjach prawdziwych rozpraw sądowych: karnych, cywilnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy, a także nabywają umiejętności praktycznych w trakcie unikatowych zajęć z zakresu spraw karnych, cywilnych, jak również rodzinnych i opiekuńczych.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: logika prawnicza, informatyka prawnicza, konstytucyjna ochrona praw i wolności, prawo urzędnicze, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych, propedeutyka kryminologii. A co po studiach? Absolwenci Prawa w AHE mogą znaleźć zatrudnienie w sądach, prokuraturach, kancelariach, punktach doradztwa prawnego, urzędach skarbowych, administracji rządowej i samorządowej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Prawo medyczne
  • Prawo w biznesie
  • Prawo dowodowe
  • Karna
  • Cywilna
  • Gospodarczo-finansowa

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Prawo medyczne
  • Prawo w biznesie
  • Prawo dowodowe
  • Karna
  • Cywilna
  • Gospodarczo-finansowa

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: