• PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

    Kierunek Prawo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest naWydziale Humanistycznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z obszaru dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa, a także doktryny polityczno- prawne. Studenci biorą czynny udział w symulacjach prawdziwych rozpraw sądowych: karnych, cywilnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy, a także nabywają umiejętności praktycznych w trakcie unikatowych zajęć z zakresu spraw karnych, cywilnych, jak również rodzinnych i opiekuńczych.

    Studia na kierunku Prawo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Karnistyczna, Cywilistyczna, Gospodarczo- finansowa. W ramach specjalności studenci nabywają umiejętności posługiwania się podstawowymi koncepcjami kryminologicznymi przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa karnego, z zakresu rodzinnych stosunków majątkowych oraz niemajątkowych, a także analizowania i interpretowania zjawisk gospodarczych oraz finansowych. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: logika prawnicza, informatyka prawnicza, konstytucyjna ochrona praw i wolności, prawo urzędnicze, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych, propedeutyka kryminologii. A co po studiach? Absolwenci Prawa w AHE mogą znaleźć zatrudnienie w sądach, prokuraturach, kancelariach, punktach doradztwa prawnego, urzędach skarbowych, administracji rządowej i samorządowej.

    wymagania rekrutacyjne

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: