• EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Ekonomia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to przygotowanie do pełnienia obowiązków specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci zapoznają się z najnowszymi trendami oraz metodami zarządzania firmą, uczą się sporządzać i prezentować analizy finansowe, zgłębiają tajniki prowadzenia ewidencji gospodarczej.

  Studia na kierunku Ekonomia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, Kooperacja biznesowa, Rachunkowość i finanse.

  Specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza zakłada nabycie szeregu umiejętności, wśród których wymienić należy: profesjonalne analizowanie różnych aspektów funkcjonowania firmy, opracowywanie nieszablonowych rozwiązań problemów wynikających z nieefektywnego zarządzania, realizację czynności audytowych zgodnych z międzynarodowymi standardami.

  Specjalność Kooperacja biznesowa to wiedza na temat projektowania systemów profesjonalnej obsługi kluczowych klientów firmy oraz budowania podstaw długookresowej współpracy rynkowej. Studenci uczą się pozyskiwać zewnętrznych partnerów i środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięć biznesowych, a także rozwijać własny kapitał kreatywny.

  Specjalność Rachunkowość i finanse polega na zdobyciu umiejętności zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym, sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, oraz zarządzania zadłużeniem i prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Ekonomia? Na przykład: matematyka, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, logika, statystyka opisowa, gospodarka regionalna. Absolwenci Ekonomii w AHE bez trudu znajdą zatrudnienie w bankach, urzędach administracji samorządowej, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, biurach rachunkowych, domach maklerskich.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

andrzej Ocena

AHE to miejsce, w którym każdy może rozwijać swoje pasje i realizować pomysły. To przestrzeń dla ludzi kreatywnych, myślących nieszablonowo i niestandardowo


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: