• EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Ekonomia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to przygotowanie do pełnienia obowiązków specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci zapoznają się z najnowszymi trendami oraz metodami zarządzania firmą, uczą się sporządzać i prezentować analizy finansowe, zgłębiają tajniki prowadzenia ewidencji gospodarczej.

  Studia na kierunku Ekonomia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, Kooperacja biznesowa, Rachunkowość i finanse.

  Specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza zakłada nabycie szeregu umiejętności, wśród których wymienić należy: profesjonalne analizowanie różnych aspektów funkcjonowania firmy, opracowywanie nieszablonowych rozwiązań problemów wynikających z nieefektywnego zarządzania, realizację czynności audytowych zgodnych z międzynarodowymi standardami.

  Specjalność Kooperacja biznesowa to wiedza na temat projektowania systemów profesjonalnej obsługi kluczowych klientów firmy oraz budowania podstaw długookresowej współpracy rynkowej. Studenci uczą się pozyskiwać zewnętrznych partnerów i środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięć biznesowych, a także rozwijać własny kapitał kreatywny.

  Specjalność Rachunkowość i finanse polega na zdobyciu umiejętności zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym, sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, oraz zarządzania zadłużeniem i prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Ekonomia? Na przykład: matematyka, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, logika, statystyka opisowa, gospodarka regionalna. Absolwenci Ekonomii w AHE bez trudu znajdą zatrudnienie w bankach, urzędach administracji samorządowej, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, biurach rachunkowych, domach maklerskich.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (2)

Ankaa Ocena

Kierunki ekonomiczne to faktycznie dobra perspektywa na przyszłość pod kątem podjęcia nauki. Właśnie dlatego powinniście podchodzić do tematu w sposób konkretny i rozważyc ten wybór. Na AHE zdobędziecie dobrą wiedzę, więc pomyślcie nad tym wyborem.

andrzej Ocena

AHE to miejsce, w którym każdy może rozwijać swoje pasje i realizować pomysły. To przestrzeń dla ludzi kreatywnych, myślących nieszablonowo i niestandardowo


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: