Ekonomia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku ekonomia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia?

Jeżeli myślisz o podjęciu studiów na kierunku ekonomia, to warto, byś na początku bardzo dobrze zorientował się, jakie wymagania rekrutacyjne obejmują aplikantów. Im wcześniej przeanalizujesz, jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji, tym będziesz mieć większą szansę na bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek ekonomia na większości uczelni: 

 • język polski
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • astronomia/fizyka
 • geografia
 • historia
 • biologia
 • filozofia
 • informatyka
 • wos
 • język obcy

 

Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa jest szansa na rozpoczęcie studiów na kierunku ekonomia. Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych i konkursów ogólnopolskich w procesie rekrutacji otrzymują maksymalną liczbę punktów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKONOMIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Specjalności na kierunku ekonomia

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Ekonomia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku ekonomia

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:
Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia?

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia?

Ekonomia to kierunek, który od lat cieszy się niemalejącą popularnością. Co sprawia, że budzi on wciąż niegasnące zainteresowanie wśród przyszłych studentów? Współcześnie właściwie każda z gospodarek potrzebuje wykształconych ekonomistów, którzy będą się posługiwać całym aparatem metod analitycznych, mogących wpłynąć na rozwój danego obszaru rynkowego.

Ekonomia bowiem – w najprostszym rozumieniu – to nauka społeczna, która zajmuje się analizą dóbr i usług. Opisuje ona wpływ jednostki, ale i całych grup na wykorzystanie wszelkiego rodzaju zasobów materialnych.

Jeżeli nauka matematyki nie stanowiła dla ciebie nigdy problemu i dodatkowo w kręgu twoich zainteresowań znajduje się analiza aspektów nie tylko gospodarczych, ale i społecznych, to z całą pewnością odnajdziesz na studiach ekonomicznych. Czas intensywnej nauki da ci w przyszłości szansę na atrakcyjne zatrudnienie w różnego rodzaju sektorach gospodarczych.

 

1. Typ i tryb studiów

Ekonomia to kierunek, który oferuje możliwość kształcenia zarówno podczas stacjonarnego toku nauki, ale także przyszli studenci mogą zdobywać wiedzę, ucząc się w trybie zaocznym lub wieczorowym. Warto jednak wziąć pod uwagę, że studia niestacjonarne wiążą się z samodzielnym przyswajaniem większych partii – niejednokrotnie trudnego i skomplikowanego – materiału. Program studiów został przemyślany tak, aby dać studentom wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk ekonomicznych.

 

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza ekonomiczna;
 • ekonometria
 • zarządzanie i marketnig;
 • finanse przedsiębiorstwa;
 • mikroekonomia;
 • podstawy ekonometrii
 • europeistyka

 

Podstawą kształcenia będzie jednak wiedza zdobywana z zakresu mikro- i makro ekonomii. Decydując się na studia na tym kierunku, musisz mieć świadomość, że zapoznasz się także z przedmiotami odnoszącymi się do podstawowych pojęć prawa i prawoznawstwa, poznasz elementy prawa konsumenckiego i zgłębisz tajniki ochrony obrotu gospodarczego. Program studiów przewiduje także kształcenie związane z sektorem ubezpieczeniowym.

Oprócz tego ogólnego kształcenia na studentów czeka także szereg specjalizacji, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje umiejętności już w sposób ścisły i wąski dla ich dziedziny. Oferty polskich uczelni są różnorodne i wśród propozycji specjalizacyjnych studenci mogą odnaleźć przykładowo:

 • prawo w biznesie;
 • prawo podatkowe;
 • ekonomię innowacji;
 • finanse i rachunkowość.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza i umiejętności abiturientów tego kierunku jest wyjątkowo rozległa i szczegółowa, bowiem umiejętności analityczne łączą się tutaj z doskonałą znajomością kwestii prawnych. Wiedza z zakresu studiów ekonomicznych obejmuje specjalistyczną terminologię (i co ważne – umiejętne jej stosowanie w działaniach praktycznych!). Uzyskane kwalifikacje pozwalają przyszłym ekonomistom na trafną ocenę zjawisk, które zachodzą na rynkach gospodarczych na arenie zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej.

Rozbudowany aparat umiejętności obejmuje prowadzenie szczegółowych analiz ekonomicznych, przewidywanie decyzji rynkowych i aktualnych zachowań na giełdzie, sporządzanie zaawansowanych raportów i symulacji ekonomicznych w przypadku podejmowanego ryzyka finansowego.

 

 

4. Gdzie studiować ekonomię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA STUDIA NIESTACJONARNE

EKONOMIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku ekonomia?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia?

Studia na kierunku ekonomia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Ekonomia to jeden z tych kierunków, który podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że są to studia dwustopniowe. Pierwszy stopień obejmuje trzy lata nauki i kończy się obroną egzaminu licencjackiego. Po zakończeniu edukacji na tym stopniu student może zdecydować, czy chce dalej poszerzać swoje kwalifikacje z zakresu ekonomii, czy może chce rozwijać wiedzę z zupełnie innej dyscypliny naukowej.

Zdecydowanie się na kontynuację studiów na drugim stopniu pozwoli na uzupełnienie pozyskanej wiedzy i umiejętności o kolejne istotne aspekty nauk ekonomicznych. Wtedy każda osoba kończąca studia, przystępuje do obrony pracy magisterskiej i otrzymuje tytuł magistra ekonomi.

Dwustopniowe studia ekonomiczne sprawiają, że wiedza uzyskana po pierwszych trzech latach nauki daje już podstawy do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia?

Czy te studia są dla ciebie

Każda osoba, która myśli o rozpoczęciu studiów na kierunku ekonomia, musi zdawać sobie sprawę z tego, że są to studia niezwykle popularne. Jaki można zatem wyciągnąć z tego wniosek? Wśród osób aplikujących na te studia jest dość duża konkurencja i szansę na studia mają wyłącznie kandydaci, którzy na maturze osiągnęli najlepsze wyniki. Każda uczelnia samodzielnie wyznacza limity miejsc dla kandydatów, ale wahają się one w przedziale od około 100 do 200, więc rozpiętość jest naprawdę duża.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Podstawowym obowiązkiem każdego kandydata jest zorientowanie się, jakie przedmioty są brane pod uwagę podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii najważniejsze przedmioty do wyboru to: matematyka lub geografia. Na drugim stopniu punktacji plasują się: język polski, geografia lub WOS. Język obcy nowożytni stanowi także podstawę dla osób, które chciałby się dostać na ten kierunek studiów. Każdy przedmiot – w zależności od poziomu, na którym był zdawany – jest punktowany według wytycznych danej uczelni. Zatem im więcej punktów, tym większa szansa, że dany kandydat zostanie przyjęty.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i ogólnopolskich konkursów krajowych przyjmowani są na studia poza kolejnością, bowiem otrzymują w procesie rekrutacji maksymalną liczbę punktów. W przypadku ekonomii olimpiady, które zwalniają z rekrutacji to przykładowo:

 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.


Po wyborze kierunku warto prześledzić szczegółowo jak wygląda cały proces rekrutacji na danej uczelni. Na ogół jest tak, że to moment złożenia papierów wraz z kompletem zdjęć jest wiążący. Nieterminowe dostarczenie dokumentów może sprawić, iż dany kandydat zostanie skreślony z listy studentów, którzy dostali się na dany kierunek.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia?

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia?

Abiturienci studiów na kierunku ekonomia mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju sektorach gospodarczych. Profesjonalna wiedza i aparat umiejętności, którymi dysponują, czyni absolwentów tych studiów ekspertami z zakresu nauk ekonomicznych.

Współcześnie właściwie żadne przedsiębiorstwo, które chce się utrzymać na rynku gospodarczym, musi opierać swoje działanie na szczegółowych analizach ekonomicznych, które niejednokrotnie mają charakter realnych przewidywań. Także możliwości zatrudnienia dla absolwentów ekonomii są naprawdę szerokie.

Ekonomiści znajdują atrakcyjne zatrudnienie w różnorodnych:

 • biurach analiz ekonomicznych,
 • organizacjach świadczących usługi prawne z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

 

Sektor bankowy także zorientowany jest na przyjmowanie wykwalifikowanych analityków giełdowych. Poza tym każdy ekonomista świetnie odnajdzie się na stanowiskach eksperckich w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego, urzędach, konsulatach, czy przedsiębiorstwach – lokalnych, krajowych, a także międzynarodowych. Ekonomiści bardzo często występują w roli zaufanych ekspertów, którzy mogą publikować statystki, przewidywania i analizy ekonomiczne w czasopismach ogólnodostępnych, ale i w periodykach naukowych.

 

Ekonomia jest żywą nauką, która nie może być oderwana od rzeczywistości i aktualnych nastrojów społecznych. To właśnie czyni z niej tak popularną i atrakcyjną dziedzinę pod względem zatrudnienia. Paradoksalnie jest ona na tyle wąska i jednocześnie wszechstronna, że znalezienie atrakcyjnej pracy nie powinno być problemem dla żadnego absolwenta ekonomii.

 

 

Czas końca studiów przepełniony jest rozmyślaniem o jak najlepszym zatrudnieniu, które pozwoli na ekspozycję wszystkich umiejętności, które zostały pozyskane w trakcie lat nauki. Gdzie znajdziesz pracę jak absolwent kierunku ekonomia? Jako wykształcony ekonomista będzie mógł podjąć w różnorodnych obszarach gospodarczych, zajmujących się analizą i opisem aktualnych potrzeb rynkowych. Będziesz mieć szansę na atrakcyjne zatrudnienie w sektorze bankowym, urzędach skarbowych, czy firmach ubezpieczeniowych. Praca będzie czekać na ciebie również w biurach projektowych i firmach konsultingowych, a także w różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego.

Według wielu raportów (między innymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) zawód ekonomisty jest uznawany za „zawód przyszłości”, dlatego jako absolwent tego kierunku nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy, która będzie zgodna z twoim wykształceniem. Jeżeli zatem chciałbyś objąć jedno z wyżej wymienionych stanowisk to na pewno jest to kierunek dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia?

Studia ekonomiczne to czas nie tylko intensywnej nauki. Studenci w ramach odbywanych praktyk zdobywają cenne doświadczenie, które na współczesnym rynku pracy jest wyjątkowo pożądane.

Absolwenta ekonomii, Justyna, wspomina:

Czas studiów pozwolił rozwinąć moje umiejętności. Dzięki bogatej ofercie praktyk uczelni zdobyłam cenne doświadczenie, które pozwoliło mi na znalezienie stabilnego zatrudnienia w sektorze bankowym. Teraz rozwijam ścieżkę z kariery zawodowej. Czuję, że moja wiedza zaowocowała!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EKONOMIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA

Komentarze (9)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (7)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Luba W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy jako być może przyszła studentka Waszej uczelni łapię się na tą promocję 3x0 ?

Wera W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula a ja chciałabym się dowiedzieć z jakimi firmami współpracujecie pod kątem szukania praktyk/stażu/przyszłej pracy . Czy istnieje w ogóle coś takiego czy studenci są pozostawieni sami sobie?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Luba odpowiedz

Witaj, Luba! Promocja 3x0 skierowana jest do osób, które chcą rozpocząć naukę na naszej uczelni. Promocja przysługuje zarówno osobom, które aplikują na studia I stopnia, jak i osobom, które aplikują na studia II stopnia. Promocja trwa do końca lipca bieżącego roku. Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowana? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ada W odpowiedzi do: Luba odpowiedz

@Luba na czym polega promocja 3x0 ? @Doradca promocja dotyczy wszystkich kierunków?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ada odpowiedz

Witaj, Ada! Udział w Promocji uprawnia do skorzystania z następujących zniżek - 0 złotych opłaty rekrutacyjnej, 0 złotych opłaty wpisowej oraz 0 złotych opłaty za 1. miesiąc studiów. Dotyczy wszystkich kierunków zarówno I jak i II stopnia. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

darek W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy mogę zapłacić za cały semestr z góry w przypadku zaocznych studiów 2 st?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: darek odpowiedz

Witaj, darek! Oczywiście. Możesz zapłacić za cały semestr, rok bądź rozłożyć czesne na 10 równych rat. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula