Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku ekonomia to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

Uzyskane w trakcie studiów umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentom na trafną ocenę mechanizmów ekonomicznych działających we współczesnych gospodarkach zwłaszcza w kontekście postępującej globalizacji, a także na stosowanie nowoczesnych metod i analiz jakościowych i ilościowych wykorzystywanych do rozwiązywania problemów strategicznych, decyzyjnych czy operacyjnych dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Absolwenci ekonomii odnajdują się w pracy w działach finansowych, księgowości i controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach badawczych, a także w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych czy w mediach jako komentator ekonomiczny.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia?

Jeżeli myślisz o podjęciu studiów na kierunku ekonomia, to warto, byś na początku bardzo dobrze zorientował się, jakie wymagania rekrutacyjne obejmują aplikantów.

Im wcześniej przeanalizujesz, jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji, tym będziesz mieć większą szansę na bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ekonomia

 • język polski
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • astronomia/fizyka
 • geografia
 • historia
 • biologia
 • filozofia
 • informatyka
 • wos
 • język obcy

 

Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa jest szansa na rozpoczęcie studiów na kierunku ekonomia. Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych i konkursów ogólnopolskich w procesie rekrutacji otrzymują maksymalną liczbę punktów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKONOMIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ekonomia - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA STUDIA NIESTACJONARNE

EKONOMIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń
Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia?

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia?

Ekonomia to kierunek, który od lat cieszy się niemalejącą popularnością. Co sprawia, że budzi on wciąż niegasnące zainteresowanie wśród przyszłych studentów? Współcześnie właściwie każda z gospodarek potrzebuje wykształconych ekonomistów, którzy będą się posługiwać całym aparatem metod analitycznych, mogących wpłynąć na rozwój danego obszaru rynkowego.

Ekonomia bowiem – w najprostszym rozumieniu – to nauka społeczna, która zajmuje się analizą dóbr i usług. Opisuje ona wpływ jednostki, ale i całych grup na wykorzystanie wszelkiego rodzaju zasobów materialnych.

Jeżeli nauka matematyki nie stanowiła dla ciebie nigdy problemu i dodatkowo w kręgu twoich zainteresowań znajduje się analiza aspektów nie tylko gospodarczych, ale i społecznych, to z całą pewnością odnajdziesz na studiach ekonomicznych. Czas intensywnej nauki da ci w przyszłości szansę na atrakcyjne zatrudnienie w różnego rodzaju sektorach gospodarczych.

 

1. Typ i tryb studiów

Ekonomia to kierunek, który oferuje możliwość kształcenia zarówno podczas stacjonarnego toku nauki, ale także przyszli studenci mogą zdobywać wiedzę, ucząc się w trybie niestacjonarnym.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że studia niestacjonarne wiążą się z samodzielnym przyswajaniem większych partii – niejednokrotnie trudnego i skomplikowanego – materiału.

Program studiów został przemyślany tak, aby dać studentom wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk ekonomicznych.

 

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza ekonomiczna;
 • ekonometria
 • zarządzanie i marketnig;
 • finanse przedsiębiorstwa;
 • mikroekonomia;
 • podstawy ekonometrii
 • europeistyka

 

Podstawą kształcenia będzie jednak wiedza zdobywana z zakresu mikro- i makro ekonomii. Decydując się na studia na tym kierunku, musisz mieć świadomość, że zapoznasz się także z przedmiotami odnoszącymi się do podstawowych pojęć prawa i prawoznawstwa, poznasz elementy prawa konsumenckiego i zgłębisz tajniki ochrony obrotu gospodarczego.

Program studiów przewiduje także kształcenie związane z sektorem ubezpieczeniowym.

Oprócz tego ogólnego kształcenia na studentów czeka także szereg specjalizacji, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje umiejętności już w sposób ścisły i wąski dla ich dziedziny. Oferty polskich uczelni są różnorodne i wśród propozycji specjalizacyjnych studenci mogą odnaleźć przykładowo:

 • prawo w biznesie;
 • prawo podatkowe;
 • ekonomię innowacji;
 • finanse i rachunkowość.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku jest wyjątkowo rozległa i szczegółowa, bowiem umiejętności analityczne łączą się tutaj z doskonałą znajomością kwestii prawnych.

Wiedza z zakresu studiów ekonomicznych obejmuje specjalistyczną terminologię (i co ważne – umiejętne jej stosowanie w działaniach praktycznych!).

Uzyskane kwalifikacje pozwalają przyszłym ekonomistom na trafną ocenę zjawisk, które zachodzą na rynkach gospodarczych na arenie zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej.

Rozbudowany aparat umiejętności obejmuje prowadzenie szczegółowych analiz ekonomicznych, przewidywanie decyzji rynkowych i aktualnych zachowań na giełdzie, sporządzanie zaawansowanych raportów i symulacji ekonomicznych w przypadku podejmowanego ryzyka finansowego.

 

4. Gdzie studiować ekonomię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia:

Ile trwają studia na kierunku ekonomia?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia?

Studia na kierunku ekonomia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Ekonomia to jeden z tych kierunków, który podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że są to studia dwustopniowe.

Pierwszy stopień obejmuje trzy lata nauki i kończy się obroną egzaminu licencjackiego. Po zakończeniu edukacji na tym stopniu student może zdecydować, czy chce dalej poszerzać swoje kwalifikacje z zakresu ekonomii, czy może chce rozwijać wiedzę z zupełnie innej dyscypliny naukowej.

Zdecydowanie się na kontynuację studiów na drugim stopniu pozwoli na uzupełnienie pozyskanej wiedzy i umiejętności o kolejne istotne aspekty nauk ekonomicznych. Wtedy każda osoba kończąca studia, przystępuje do obrony pracy magisterskiej i otrzymuje tytuł magistra ekonomi.

Dwustopniowe studia ekonomiczne sprawiają, że wiedza uzyskana po pierwszych trzech latach nauki daje już podstawy do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia?

Czy te studia są dla ciebie

Każda osoba, która myśli o rozpoczęciu studiów na kierunku ekonomia, musi zdawać sobie sprawę z tego, że są to studia niezwykle popularne. Jaki można zatem wyciągnąć z tego wniosek?

Wśród osób aplikujących na te studia jest dość duża konkurencja i szansę na studia mają wyłącznie kandydaci, którzy na maturze osiągnęli najlepsze wyniki.

Każda uczelnia samodzielnie wyznacza limity miejsc dla kandydatów, ale wahają się one w przedziale od około 100 do 200, więc rozpiętość jest naprawdę duża.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Podstawowym obowiązkiem każdego kandydata jest zorientowanie się, jakie przedmioty są brane pod uwagę podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii najważniejsze przedmioty do wyboru to: matematyka lub geografia. Na drugim stopniu punktacji plasują się: język polski, geografia lub WOS (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Język obcy nowożytni stanowi także podstawę dla osób, które chciałby się dostać na ten kierunek studiów. Każdy przedmiot – w zależności od poziomu, na którym był zdawany – jest punktowany według wytycznych danej uczelni. Zatem im więcej punktów, tym większa szansa, że dany kandydat zostanie przyjęty.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i ogólnopolskich konkursów krajowych przyjmowani są na studia poza kolejnością, bowiem otrzymują w procesie rekrutacji maksymalną liczbę punktów. W przypadku ekonomii olimpiady, które zwalniają z rekrutacji to przykładowo:

 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.


Po wyborze kierunku warto prześledzić szczegółowo jak wygląda cały proces rekrutacji na danej uczelni. Na ogół jest tak, że to moment złożenia papierów wraz z kompletem zdjęć jest wiążący. Nieterminowe dostarczenie dokumentów może sprawić, iż dany kandydat zostanie skreślony z listy studentów, którzy dostali się na dany kierunek.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia?

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia?

Absolwenci studiów na kierunku ekonomia mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju sektorach gospodarczych. Profesjonalna wiedza i aparat umiejętności, którymi dysponują, czyni absolwentów tych studiów ekspertami z zakresu nauk ekonomicznych.

Współcześnie właściwie żadne przedsiębiorstwo, które chce się utrzymać na rynku gospodarczym, musi opierać swoje działanie na szczegółowych analizach ekonomicznych, które niejednokrotnie mają charakter realnych przewidywań. Także możliwości zatrudnienia dla absolwentów ekonomii są naprawdę szerokie.

 

Ekonomiści znajdują atrakcyjne zatrudnienie w różnorodnych:

 • biurach analiz ekonomicznych,
 • organizacjach świadczących usługi prawne z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

 

Sektor bankowy także zorientowany jest na przyjmowanie wykwalifikowanych analityków giełdowych. Poza tym każdy ekonomista świetnie odnajdzie się na stanowiskach eksperckich w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego, urzędach, konsulatach, czy przedsiębiorstwach – lokalnych, krajowych, a także międzynarodowych.

Ekonomiści bardzo często występują w roli zaufanych ekspertów, którzy mogą publikować statystki, przewidywania i analizy ekonomiczne w czasopismach ogólnodostępnych, ale i w periodykach naukowych.

 

Ekonomia jest żywą nauką, która nie może być oderwana od rzeczywistości i aktualnych nastrojów społecznych. To właśnie czyni z niej tak popularną i atrakcyjną dziedzinę pod względem zatrudnienia. Paradoksalnie jest ona na tyle wąska i jednocześnie wszechstronna, że znalezienie atrakcyjnej pracy nie powinno być problemem dla żadnego absolwenta ekonomii.

 

 

Czas końca studiów przepełniony jest rozmyślaniem o jak najlepszym zatrudnieniu, które pozwoli na ekspozycję wszystkich umiejętności, które zostały pozyskane w trakcie lat nauki.

Gdzie znajdziesz pracę jak absolwent kierunku ekonomia? Jako wykształcony ekonomista będzie mógł podjąć w różnorodnych obszarach gospodarczych, zajmujących się analizą i opisem aktualnych potrzeb rynkowych.

Będziesz mieć szansę na atrakcyjne zatrudnienie w sektorze bankowym, urzędach skarbowych, czy firmach ubezpieczeniowych. Praca będzie czekać na ciebie również w biurach projektowych i firmach konsultingowych, a także w różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego.

Według wielu raportów (między innymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) zawód ekonomisty jest uznawany za „zawód przyszłości”, dlatego jako absolwent tego kierunku nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy, która będzie zgodna z twoim wykształceniem. Jeżeli zatem chciałbyś objąć jedno z wyżej wymienionych stanowisk to na pewno jest to kierunek dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia?

Studia ekonomiczne to czas nie tylko intensywnej nauki. Studenci w ramach odbywanych praktyk zdobywają cenne doświadczenie, które na współczesnym rynku pracy jest wyjątkowo pożądane.

Absolwenta ekonomii, Justyna, wspomina:

Czas studiów pozwolił rozwinąć moje umiejętności. Dzięki bogatej ofercie praktyk uczelni zdobyłam cenne doświadczenie, które pozwoliło mi na znalezienie stabilnego zatrudnienia w sektorze bankowym. Teraz rozwijam ścieżkę z kariery zawodowej. Czuję, że moja wiedza zaowocowała!

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE: