• FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek Filologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z obszaru konkretnego języka oraz nabycie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Filologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej to zajęcia prowadzone zgodnie z zasadami neurodydaktyki, czyli w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał studentów.

    Studia na kierunku Filologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Filologia angielska, Filologia germańska, Japonistyka. Dodatkowo, specjalność Filologia angielska dzieli sią na specjalizacje: Nauczycielską z elementami neurodydaktyki, Translatorsko- biznesową i Lingwistykę w biznesie; a Filologia germańska na:   Nauczycielską z elementami neurodydaktyki i Translatorsko- biznesową. Umiejętności zdobyte na kierunku Filologia są podstawą do znalezienia zatrudnienia w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów, korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych, instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach.

    wymagania rekrutacyjne

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

anna Ocena

AHE charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do kształcenia. Zajęcia nie są nudne, w których student tylko biernie w nich uczestniczy. To warsztaty i projekty, w których każdy traktowany jest indywidualnie. Polecam każdemu, kto chce studiować Filologię


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: