Filologia studia - kierunek studiów

Chęcią poznawania języka i literatury danego kraju lub kręgu kulturowego kierują przeróżne motywacje. Na taką ścieżkę edukacyjną decydują się miłośnicy literatury, osoby, które chciałyby zostać specjalistami od poprawności i gramatyki lub Ci, dla których sprawne niezbędną umiejętnością jest sprawne posługiwanie się danym językiem, osadzone w jak największej ilości kontekstów – w kulturze, historii oraz zagadnieniach społeczno-socjologicznych. Bez względu na to, które kryterium jest Ci najbliższe, podejmując naukę na studiach filologicznych, musisz być przygotowany na pewien model zdobywania wiedzy, oparty na zgłębianiu historii literatury i języka, poznawaniu teorii językoznawczych oraz na praktyce – analizie i interpretacji tekstów literackich oraz umiejętności tworzenia własnych tekstów (artystycznych oraz użytkowych).

Jeśli przedmiotem Twojego zainteresowania stał się język obcy, na większości uczelni będziesz mógł zdecydować, z jakiego poziomu rozpoczniesz naukę. W toku studiów zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu historii literatury, nauczysz się identyfikować i interpretować zjawiska literackie charakterystyczne dla poszczególnych epok oraz diagnozować ich wpływ na współczesną literaturę. Poznasz kanon twórców i dzieł literackich, zdobędziesz kompetencje interpretowania i reinterpretowania utworów oraz wyczucie literackie, które pozwoli Ci właściwie oceniać zjawiska najnowszej literatury i kultury. Poznasz słownictwo oraz zasady gramatyczne języka, jego specjalistyczne odmiany i możliwości ich wykorzystania w dyplomacji czy biznesie.

Gdzie będziesz mógł pracować wybierając studia na kierunku filologia? Jako specjalista od literatury znajdziesz zatrudnienie jako redaktor, autor lub felietonista w działach literackich prowadzonych przez czasopisma i teatry, w telewizyjnych stacjach zajmujących się kulturą, lub na portalach internetowych. Będziesz potrzebny wszędzie tam, gdzie liczą się kompetencje językowe: w redakcjach literackich i prasowych, agencjach reklamowych, urzędach administracji państwowej, firmach usługowych prowadzących portale internetowe lub strony internetowe bogate w treści. Po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych, będziesz przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka. Możesz pracować jako lektor, korektor, rzecznik prasowy tłumacz. Znajomość języka obcego otwiera Ci drzwi do międzynarodowych firm, w których stawia się na swobodną komunikację w danym języku w mowie i piśmie.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • słownictwa, gramatyki i leksyki studiowanego języka
 • historii literatury i języka
 • praktycznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie
 • rozpoznawania i stosowania specjalistycznych odmian języka i jego stylów
 • tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich
 • nauczania języka
 • poprawności językowej i korekty tekstu
 • analizy i interpretacji tekstów literackich
 • interpretowania zjawisk współczesnej kultury
 • wykorzystywania języka w pracy w międzynarodowym środowisku

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia?

Absolwent kierunku filologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik międzynarodowych przedsiębiorstw
 • tłumacz
 • rzecznik prasowy
 • pracownik agencji reklamowych
 • specjalista ds. marketingu i Public Relations
 • nauczyciel języka
 • redaktor
 • korektor
 • pracownik w działach artystycznych instytucji kultury
 • copywriter

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na filologię na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, historia, WOS

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku FILOLOGIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Filologia

FILOLOGIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Kierunek angielski język biznesu prowadzony jest przez:

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek filologia prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny

Popularne artykuły dla kierunku FILOLOGIA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Komentarze (0)