• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to połączenie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, stanowiącej fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się poprawnej komunikacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także doskonalenia swoich kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, teoretyczne podstawy wychowania, socjologia rodziny i wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w AHE znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach kształcenia ustawicznego, zakładach karnych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Coaching
  • Pedagogika szkolna i zdrowia
  • Resocjalizacja z prewencją zagrożeń społecznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Coaching
  • Gerontologia społeczna z językiem obcym
  • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
  • Pedagogika tańca i choreografia
  • Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiem
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Coaching
  • Pedagogika szkolna i zdrowia
  • Resocjalizacja z prewencją zagrożeń społecznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Coaching
  • Gerontologia społeczna z językiem obcym
  • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
  • Pedagogika tańca i choreografia
  • Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiem
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

patrycja Ocena

Wybrałam Pedagogikę, bo zawsze chciałam pomagać, wspierać i uczyć. Ale świat się zmienia, a wraz z nim potrzeby, sytuacje, a nawet rodzaje relacji. Studia w AHE to studia nowoczesne i praktyczne, dzięki którym wchodząc w dorosłe życie zawodowe niczym nie będę zaskoczona. Wiem, że zostanę świetnie przygotowana do wykonywania obranego zawodu


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: