• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek Pedagogika w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to połączenie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, stanowiącej fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się poprawnej komunikacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także doskonalenia swoich kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

    Studia na kierunku Pedagogika w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Coaching, Doradztwo zawodowe i personalne, Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z elementami pomocy społecznej, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna z nauczeniem języka angielskiego, Prewencja patologii. A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, teoretyczne podstawy wychowania, socjologia rodziny i wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w AHE znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach kształcenia ustawicznego, zakładach karnych.

    wymagania rekrutacyjne

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

patrycja Ocena

Wybrałam Pedagogikę, bo zawsze chciałam pomagać, wspierać i uczyć. Ale świat się zmienia, a wraz z nim potrzeby, sytuacje, a nawet rodzaje relacji. Studia w AHE to studia nowoczesne i praktyczne, dzięki którym wchodząc w dorosłe życie zawodowe niczym nie będę zaskoczona. Wiem, że zostanę świetnie przygotowana do wykonywania obranego zawodu


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: