ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Pedagogika w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to połączenie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, stanowiącej fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się poprawnej komunikacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także doskonalenia swoich kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, teoretyczne podstawy wychowania, socjologia rodziny i wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w AHE znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach kształcenia ustawicznego, zakładach karnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Coaching
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Coaching
  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringu
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
  • Pedagogika tańca i choreografia
  • Terapia pedagogiczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Coaching
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Coaching
  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringu
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
  • Pedagogika tańca i choreografia
  • Terapia pedagogiczna

  Studia I stopnia online

  • Coaching
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia online

  • Coaching
  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringu
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
  • Terapia pedagogiczna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

patrycja Ocena odpowiedz

Wybrałam Pedagogikę, bo zawsze chciałam pomagać, wspierać i uczyć. Ale świat się zmienia, a wraz z nim potrzeby, sytuacje, a nawet rodzaje relacji. Studia w AHE to studia nowoczesne i praktyczne, dzięki którym wchodząc w dorosłe życie zawodowe niczym nie będę zaskoczona. Wiem, że zostanę świetnie przygotowana do wykonywania obranego zawodu