Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu wychowania, nauczania oraz środowisk wychowawczych i systemów oświatowych i opiekuńczych.

Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika?

Przyszli studenci pedagogiki, aby ubiegać się o przyjęcie na wymarzony kierunek, muszą wybrać na maturze przedmioty, które będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pedagogika:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • biologia,
 • wos,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka.

 

Oczywiście im większa liczba przedmiotów zadanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na znalezienie się na liście osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Trzciance stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.07.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.07.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku pedagogika?

Program studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika? Studia te kształcą w zakresie wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej. Stanowi ona niezbędną podstawę zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz pracy.

Poznasz także metody kształtowania rozwoju zarówno dzieci, jak i dorosłych. Co więcej, studia na kierunku pedagogika kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych.

 

Do wyboru będziesz mieć wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół:

 • pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
 • wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagogiki resocjalizacyjnej z terapią pedagogiczną,
 • doradztwa zawodowego
 • psychopedagogiki

 

Jedno jest pewne – te studia zapewnią ci radość z możliwości pracy z ludźmi oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych oraz przekładania ich na inne płaszczyzny.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozumienia istoty nauki jako jednej z form ludzkiego dowiadczenia, rozumienia problemów współczesnej humanistyki, rozumienia podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacji i wychowaniem, analizy odmiennych koncepcji wychowania, rekonstruowania ich założeń oraz ideologii, rozróżniania potocznej wiedzy o wychowaniu od wiedzy naukowej, rozróżniania podstawowych możliwości i ograniczeń towarzyszących procesom edukacji i wychowania, umiejętności posługiwania się językiem różnych koncepcji wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej,
 • rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka, dostrzegania czynników regulujcych przemiany 5 instytucji, zbiorowoci społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, dostrzegania i określenia negatywnych skutków czynników rozwojowych, ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficytów więzi międzyludzkich, kierowania aktywności indywidualnej i zbiorów, organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych, rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób i grup wymagających opieki i troski pedagogicznej,
 • rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych, samodzielnego studiowania literatury psychologicznej, określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia, określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
 • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika?

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika?

Studia na kierunku pedagogika od wielu dziesięcioleci cieszą się niegasnącą popularnością. Co wpływa, że tak wiele osób, rozpoczynających swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym, wybiera właśnie ten kierunek? Pedagogika w najprostszym rozumieniu obejmuje zespół nauk o wychowaniu, które istotne są na każdym etapie rozwojowym człowieka.

Jednak, aby zrozumieć rangę rozwoju dorosłego, należy przede wszystkim zwrócić się w stronę dziecka, ponieważ to ono stoi w centrum zainteresowania tej dyscypliny naukowej. Dopiero XX w. został ogłoszony stuleciem dziecka, ponieważ to dopiero wtedy dziecko zaczęto uwzględniać w obszarze zainteresowań badawczych.

To – dość krótkie zainteresowanie – trwa do dziś i prężnie się rozwija. Jeśli chciałbyś zatem mieć wpływ na młodsze pokolenia oraz brać udział w procesie kształtowania ich świadomości, wpajania wartości oraz rozwijania ich w duchu humanizmu, to studia na kierunku pedagogika stworzone są dla ciebie. Czujesz, że twoim powołaniem jest praca na rzecz innych, a dodatkowo masz wysokie umiejętności interpersonalne? Jeśli tak, pomyśl poważnie o studiach na tym kierunku.

 

1. Typ i tryb studiów

Studenci pedagogiki mogą wybrać najbardziej dogodny dla siebie tryb kształcenia – stacjonarny lub niestacjonarny. Studia stacjonarne prowadzone są w wymiarze dziennym i podczas ich trwania studenci będą regularnie przyswajać nowe partie wiedzy.

Studia niestacjonarne wymagają od osób kształcących się większej dyscypliny, ponieważ muszą one samodzielnie przyswajać większe partie materiału, ale w tygodniu też dysponują większą ilości czasu wolnego od zajęć, który mogą przeznaczyć na rozwój kariery zawodowej.

 

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku pedagogika ma wyjątkowo wszechstronny charakter, tak by osób, opuszczające mury danej uczelni, dysponowały jak największym aparatem umiejętności. Na ogół uczelnie oferują studentom kształcenie w toku ogólnym oraz specjalizacyjnym, dzięki któremu będą oni mogli rozwijać już swoje konkretne zainteresowania naukowe. 

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wprowadzenie do psychologii
 • socjologia
 • filozofia

 

Studenci w ramach toku ogólnego zapoznają się z historią wychowania, zgłębią różne teorie kształcenia i metodologie badań społecznych.

Aby móc rozwijać wąskie umiejętności i zainteresowania, każda osoba, która zdecyduje się na te studia pedagogiczne, musi dokładnie przeanalizować zagadnienia pedagogiki społecznej oraz psychologii rozwojowej. Dopiero taka elementarna wiedza otwiera możliwość kształcenia specjalistycznego. Każda z uczelni przygotowuje swoją bogatą ofertę specjalizacji, tak by były one najbardziej atrakcyjne dla studentów. Przykładowo mogą to być specjalizacje takie jak:

 

 • pedagogika sądowniczo-penitencjarna;
 • resocjalizacja z pedagogiką społeczną;
 • edukacja dorosłych;
 • komunikacja społeczna i media.

 

W ramach każdej ze specjalizacji studenci będą uczestniczyć w blokach zajęciowych, które kształcą już konkretne umiejętności związane z wybraną dyscypliną kierunkową.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza każdego absolwenta pedagogiki musi mieć wyjątkowo rozległy charakter, tak by mógł się on odnaleźć bez problemu w różnorodnych sytuacjach zawodowych.

Znajomość różnych nurtów psychologicznych, ogólna wiedza z różnorodnych obszarów humanistyki – wszystkie te elementy sprawiają, że jako absolwent pedagogiki będziesz dysponować szerokim aparatem wiedzy, który pozwoli ci na profesjonalne rozwiązywanie problemów z zakresu kształcenia.

Pedagodzy to prawdziwej krwi humaniści, którzy swoją wiedzę potrafią wykorzystywać w różnych obszarach edukacyjnych. Umiejętności profesjonalnego pedagoga z powołania muszą być jeszcze większe niż wiedza, którą posiada, dlatego w trakcie toku kształcenia wyższego, tak ważny jest ich rozwój.

Oczywiście wiedza musi stanowić podporę dla umiejętności, ale to one muszą wysunąć się na pierwszy plan podczas pracy z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, czy będzie to dorosłych, czy dziecko. Umiejętność odpowiedniej oceny sytuacji społecznej, postawienie diagnozy wychowawczej, wytyczanie ścieżek i norm kształcenia – to tylko nieliczny zakres umiejętności, jakimi musi dysponować pedagog.

 

4. Gdzie studiować pedagogikę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku pedagogika?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika?

Studia na kierunku pedagogika trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Pedagogika należy do kręgu tych kierunków, które przewidują kształcenie studentów na dwóch stopniach edukacyjnych. Oznacza to, że po ukończeniu pierwszego stopnia, absolwenci dysponują już podstawową wiedzą, która pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie. Jednak nie jest to wiedza kompletna, więc – aby ją uzupełnić, uporządkować i poszerzyć – potrzebne są studia drugiego stopnia.

Studia licencjackie, czyli pierwszego stopnia, trwają trzy lata i kończą się obroną pracy dyplomowej. Po otrzymaniu tytułu licencjata absolwent bierze ponowny udział w procesie rekrutacji, tak by dostać się na studia magisterskie.

Te z kolei trwają dwa lata. Ich finalizacją jest obrona pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko uda się zakończyć pomyślnie, to absolwent może w pełni rozwinąć swoją karierę zawodową.

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Pedagogika
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Pedagogika
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Jaśle
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Jaśle
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Trzciance
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Trzciance
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Wodzisławiu Śląskim
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Wodzisławiu Śląskim
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Sieradzu
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Sieradzu
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej