Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu wychowania, nauczania oraz środowisk wychowawczych i systemów oświatowych i opiekuńczych.

Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika?

Przyszli studenci pedagogiki, aby ubiegać się o przyjęcie na wymarzony kierunek, muszą wybrać na maturze przedmioty, które będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pedagogika:

  • język polski,
  • język obcy,
  • historia,
  • biologia,
  • wos,
  • matematyka,
  • chemia,
  • fizyka,
  • geografia,
  • informatyka.

 

Oczywiście im większa liczba przedmiotów zadanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na znalezienie się na liście osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Trzciance stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA