ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, związanych z prawidłowościami i problemami funkcjonowania organizacji. Studenci kształcą się w innowacyjnym modelu audytowo- kreatywnym, który opiera się na doświadczeniu funkcjonowania realnej organizacji.

  W programie nauczania kierunku znajdują się następujące przedmioty: matematyka w zarządzaniu z elementami statystyki, audytowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola zarządcza w organizacjach, zarządzanie procesowe organizacjami, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, analiza strategiczna przedsiębiorstw, projektowe zarządzanie publiczne. Zdobytą wiedzę absolwenci Zarządzania w AHE będą mogli wykorzystać w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Process and project management
  • Innovative management for business development

  Studia II stopnia stacjonarne

  • E-biznes i nowoczesny marketing
  • Zarządzanie logistyczne
  • E-business and modern marketing
  • Healthcare management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • E-biznes i nowoczesny marketing
  • Zarządzanie logistyczne

  Studia I stopnia online

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Process and project management
  • Innovative management for business development

  Studia II stopnia online

  • E-biznes i nowoczesny marketing
  • Zarządzanie logistyczne
  • E-business and modern marketing
  • Healthcare management

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

mariusz Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Zarządzanie w AHE to możliwość zobaczenia z bliska jak działa organizacja i wręcz dotknięcia problemów, jakie w niej występują. To nauka praktyczna, na żywym organizmie