• ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

    Kierunek Zarządzanie w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu. Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, związanych z prawidłowościami i problemami funkcjonowania organizacji. Studenci kształcą się w innowacyjnym modelu audytowo- kreatywnym, który opiera się na doświadczeniu funkcjonowania realnej organizacji.

    Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: The Innovative Management For Business Development, Zarządzanie projektem w organizacji, Kreatywne zarządzanie organizacją. W programie nauczania kierunku znajdują się następujące przedmioty: matematyka w zarządzaniu z elementami statystyki, audytowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola zarządcza w organizacjach, zarządzanie procesowe organizacjami, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, analiza strategiczna przedsiębiorstw, projektowe zarządzanie publiczne. Zdobytą wiedzę absolwenci Zarządzania w AHE będą mogli wykorzystać w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR.

    wymagania rekrutacyjne

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

mariusz Ocena

Studia na kierunku Zarządzanie w AHE to możliwość zobaczenia z bliska jak działa organizacja i wręcz dotknięcia problemów, jakie w niej występują. To nauka praktyczna, na żywym organizmie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: