• ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, związanych z prawidłowościami i problemami funkcjonowania organizacji. Studenci kształcą się w innowacyjnym modelu audytowo- kreatywnym, który opiera się na doświadczeniu funkcjonowania realnej organizacji.

  W programie nauczania kierunku znajdują się następujące przedmioty: matematyka w zarządzaniu z elementami statystyki, audytowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola zarządcza w organizacjach, zarządzanie procesowe organizacjami, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, analiza strategiczna przedsiębiorstw, projektowe zarządzanie publiczne. Zdobytą wiedzę absolwenci Zarządzania w AHE będą mogli wykorzystać w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
  • Innovative management for business development
  • Zarządzanie startupem w gospodarce wiedzy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
  • Innovative management for business development
  • Zarządzanie startupem w gospodarce wiedzy

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

mariusz Ocena

Studia na kierunku Zarządzanie w AHE to możliwość zobaczenia z bliska jak działa organizacja i wręcz dotknięcia problemów, jakie w niej występują. To nauka praktyczna, na żywym organizmie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:


ONLINE


Studia I stopnia: