ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Studenci nabywają kompetencji z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn i ich elementów z wykorzystaniem współczesnych metod i narzędzi obliczeniowych, procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz materiałów inżynierskich stosowanych w budowie maszyn.

  Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Mechatronika napędów i sterowania maszyn, Mechanika oraz budowa dronów i poduszkowców.

  Specjalność Mechatronika napędów i sterowania maszyn zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru mechatroniki napędów i sterowania maszyn i urządzeń z układami elektromechanicznymi, pneumatycznymi i hydrostatycznymi. Studenci poznają także tajniki wykorzystania technik komputerowych dla projektowania, opanowania podstaw dynamiki układów napędowych oraz sterowania numerycznego i programowania pracy maszyn.

  Specjalność Mechanika oraz budowa dronów i poduszkowców zakłada wykształcenie inżynierów, umiejących pilotować, eksploatować, a także prowadzić prace koncepcyjne nad rozwojem poduszkowców i dronów.

  Na liście przedmiotów do zaliczenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn znajdują się: automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, mechanika płynów, napędy pneumatyczne, nauka o materiałach, technologia maszyn, wytrzymałość materiałów, metrologia i systemy pomiarowe. A co po studiach? Absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w AHE znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

mistrz Ocena

Do studiowania w AHE przekonały mnie oferowane, nowoczesne specjalności, których nie spotkałem w programach innych szkół wyższych. Nauka powinna być też dobrą zabawą, bo przecież polega na rozwijaniu pasji. W AHE właśnie tak to wygląda


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: