• AKADEMIA FOTOGRAFII Stopień: REKRUTACJA

  Kurs przeznaczony jest dla entuzjastów fotografii, którzy pragną pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę na temat fotografii oraz wkroczyć na drogę tworzenia kreatywnych ujęć za pomocą prostych środków i dzięki rozwojowi umiejętności twórczych.

  Kurs "Akademia fotografii WST" trwający 50 godz. (10 spotkań w weekendy x 5 godz.) i koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu i zastosowaniu umiejętności twórczych: zdolności obserwacji otoczenia i wyłapywania szczegółów, zmienności perspektyw, wrażliwości na światło, kreatywnego ujęcia tematu, osobistych interpretacji fotografowanych zdarzeń za pomocą środków wizualnych. Równocześnie kurs ofiaruje solidne podstawy obsługi sprzętu fotograficznego oraz prezentacji zdjęć. Zajęcia odbywają się w pracowniach WST (teoria), także w studio fotograficznym WST oraz w plenerze.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA RYSUNKU - POZIOM PODSTAWOWY Stopień: REKRUTACJA

  Celem jest rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i pamięci wzrokowej oraz umiejętności posługiwania się rysunkiem w celu zapisu wrażeń. Kurs adresowany jest do wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z rysunkiem. W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady perspektywy, kompozycji, stosowania światłocienia oraz studium martwej natury.

  Dowiedz się więcej

 • ANTYKORUPCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I URZĘDNIKÓW Stopień: REKRUTACJA

  Kurs skierowany jest do urzędników administracji rządowej, samorządowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, osób zajmujących się przyznawaniem koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych, posłów, senatorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, innych formacji i służb policyjnych oraz specjalnych, żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, osób zarządzających działalnością gospodarczą, pracowników zajmujących się projektami finansowanymi ze środków publicznych, zamówieniami publicznymi, kontaktami z instytucjami finansowymi i kredytowym, kadrami, księgowością, sprawami majątkowymi, a także do osób prowadzących działalność lobbingową oraz do osób o podwyższonym ryzyku korupcji wyborczej - prowadzących kampanie wyborcze, kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW HANDLOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  Wsparcie właścicieli , zarządców i innych osób funkcyjnych poprzez wskazanie rzeczywistych zagrożeń dla obiektów handlowych, zgromadzonego w nich mienia, osób pracujących i przebywających na ich terenie oraz dla systemów zabezpieczających funkcjonowanie obiektów tego rodzaju, a także poprzez przedstawienie sposobów właściwego rozpoznawania tych zagrożeń, przeciwdziałania im oraz ograniczania ewentualnych skutków.

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA REKLAMOWA - KURS PODSTAWOWY Stopień: REKRUTACJA

  Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu projektowania grafiki reklamowej. "Grafika reklamowa - kurs podstawowy" trwa 35 godz. (7 spotkań x 5 godz.). Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu podstaw projektowania graficznego. Cały kurs skoncentrowany jest wokół nauki podstaw programów graficznych Photoshop, Illustrator i Indesign.

  Dowiedz się więcej

 • HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) - SZKOLENIE Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest nabycie szerokiej wiedzy na temat zabiegu High Intensity Focused Ultrasound, a także pozyskanie umiejętności praktycznych wykonywania zabiegów z zakresu nieinwazyjnego liftingu twarzy i ciała, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i protokołu zabiegowego. Szkolenia adresowane są do osób z wykształceniem medycznym bądź kosmetycznym chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny nieinwazyjnego liftingu twarzy.

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Stopień: REKRUTACJA

  Usprawnienie komunikacji interpersonalnej u uczestników szkolenia poprzez wykorzystanie narzędzi skutecznej komunikacji oraz poznanie błędów i barier komunikacyjnych i sposobów przeciwdziałania im. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowany tym, by lepiej się komunikować. Szczególnie polecane handlowcom, przedsiębiorcom, menedżerom oraz osobom pracującym z ludźmi.

  Dowiedz się więcej

 • KURS ARCHICAD - POZIOM PODSTAWOWY Stopień: REKRUTACJA

  Kurs Archicad przeznaczony jest dla przyszłych architektów, architektów wnętrz, architektów krajobrazu, urbanistów i wszystkich innych projektantów pracujących zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. Celem kursu jest nauczenie samodzielnej pracy z programem ArchiCAD. Po ukończeniu kursu Kursant powinien samodzielnie stworzyć dokumentację projektową oraz trójwymiarowy model projektowanego obiektu.

  Dowiedz się więcej

 • KURS KROJU I SZYCIA Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu kroju i szycia wyrobów odzieżowych oraz materiałów wykorzystywanych do ich konfekcjonowania. Uczestnicy zapoznają się również z podstawami konstrukcji wyrobów odzieżowych.

  Zajęcia mają formę warsztatową. Szkolenie jest elastyczne, dostosowane do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści.

  Program kursu zawiera podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, omówienie przyborów do szycia i dodatków krawieckich, rodzaje tkanin, omówienie budowy maszyny do szycia typu overlock i stebnówka, korzystanie z gotowych form odzieży z żurnali krawieckich typu Burda, krojenie spódnicy, przygotowanie do pierwszej przymiarki, wszycie : zamka, podszewki i paska z dziurką i guzikiem, wykończenie spódnicy.

  Moduły: 1. Podstawowe wiadomości z zakresu: BHP, omówienie przyborów krawieckich, dodatków i pasmanterii , rodzajów tkanin i budowy maszyn typu stebnówka i overlock. 2. Robienie formy spódnicy prostej wykorzystując gotowe formy odzieży z żurnali typu „ Burda” 3. Krojenie spódnicy wraz z podszewką , fastrygowanie i przygotowanie do pierwszej miary. 4. Naniesienie poprawek na spódnicę , zszycie szwów, wszycie zamka 5. Uszycie podszewki i wszycie jej do spódnicy 6. Wszycie i odszycie paska z dziurką 7. Wykończenie spódnicy : podszycie dołu spódnicy, wszycie guzika i odprasowanie gotowej części odzieży.

  Oferujemy szkolenie w małych grupach 6-8 osób, co umożliwia stały kontakt z osobą prowadzącą zajęcia.Dla studentów WST proponujemy warsztaty, które pozwolą doskonalić dotychczas zdobytą wiedzę z zakresu technologii odzieży.

  Dowiedz się więcej

 • KURS MATERIAŁOZNAWSTWA ODZIEŻOWEGO OD WŁÓKNA DO ODZIEŻY Stopień: REKRUTACJA

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą lub zajmują się modą profesjonalnie lub amatorsko na wszystkich etapach pracy w branży: od projektu plastycznego odzieży aż do jego sprzedaży. Znajomość podstawowych surowców włókienniczych, ich właściwości, jak też rodzajów i właściwości materiałów tekstylnych stosowanych do produkcji odzieży jest podstawą pracy w branży odzieżowej. Dla projektantów odzieży wiedza ta jest niezbędna do optymalnego procesu kreacji, umożliwiającego tworzenie oryginalnych projektów odzieżowych oraz dokonania prawidłowego doboru materiałów odzieżowych i dodatków. Dla producentów odzieży wiedza z zakresu materiałoznawstwa umożliwia przeprowadzenie prawidłowego zakupu surowców, a świadomość ryzyka jakie niosą ze sobą niektóre struktury materiałowe i ich właściwości dobór prawidłowej technologii oraz możliwość prawidłowego reagowania na ewentualne reklamacje. Dla sprzedających odzież fachowa wiedza z materiałoznawstwa jest cennym narzędziem wspomagającym proces promocji wyrobu – umożliwia zaprezentowanie zalet sprzedawanej odzieży wynikających nie tylko z estetyki wyrobu, ale także z właściwej kompozycji materiałowej oraz ich specjalnych właściwości użytkowych. Fachowa wiedza może przydać się także dziennikarzom i blogerom modowym, którzy chcą profesjonalnie pisać o modzie i ubiorach.

  Dowiedz się więcej

 • KURS PROJEKTOWANIA UBIORU. "Z MODĄ NA TY" Stopień: REKRUTACJA

  "Z modą na ty" to intensywny kurs nauki projektowania ubioru skierowany w szczególności do wszystkich, którzy wybierają się na studia związane z projektowaniem ubioru, jak też do osób, które amatorsko interesują się zagadnieniami mody i projektowania ubioru. Celem kursów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania ubioru, rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności związanej z modą, stylizacją i projektowaniem ubioru.

  Dowiedz się więcej

 • LASEROWE USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO I TATUAŻU ORAZ WYKONANIE PEELINGU WĘGLOWEGO - SZKOLENIE Stopień: REKRUTACJA

  Po odbytym szkoleniu, uczestnik kursu nabywa szeroką wiedzę na temat laserowego usuwania tatuaży, makijażu permanentnego oraz peelingu węglowego, a także pozyskuje umiejętności praktycznego wykonywania zabiegów z tego zakresu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i protokołu zabiegowego.

  Dowiedz się więcej

 • LIPOSUKCJA METODĄ WODNĄ - SZKOLENIE Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętność przez lekarzy szkolących się z wykonywania zabiegów liposukcji metodą wodną, która pozwoli rozszerzyć zakres prowadzonej działalności w ramach medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Szkolenie obejmuje również możliwość zdobycia umiejętność transferu tkanki tłuszczowej ( własny przeszczep do innych części ciała). Szkolenie skierowane jest do lekarzy medycyny którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na terytorium RP, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów leczniczych zatrudniających osoby – uczestników szkolenia o kwalifikacjach o których mowa powyżej.

  Dowiedz się więcej

 • ODZIEŻ SPECJALNA JAKO ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Kurs przeznaczony jest do osób związanych z branżą produkcyjną odzieży specjalnej, do kadry kierowniczej i pracowników firm, w których wykorzystuje się odzież specjalną, do osób sporządzających specyfikację przy przetargach i zamówieniach tego typu odzieży, jak też do sportowców, uczestników ekspedycji naukowo badawczych oraz zwykłych użytkowników odzieży. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami prawnymi dotyczącymi doboru odzieży specjalnej jako środka ochrony indywidualnej oraz omówienie asortymentów, budowy, właściwości użytkowych i technologii odzieży specjalnej.

  Dowiedz się więcej

 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ASPEKT PRAKTYCZNY Stopień: REKRUTACJA

  Nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową realizację obowiązku złożenia bądź przyjęcia oświadczenia majątkowego, uniknięcia negatywnych skutków niezrealizowania bądź nieprawidłowego zrealizowania wyżej wskazanego obowiązku, a także uzyskanie informacji o planowanych zmianach przepisów dotyczących sfery oświadczeń majątkowych, wprowadzanych ustawą o jawności życia publicznego.

  1. Wprowadzenie – definicje, pojęcia podstawowe

  2. Osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych – zakres podmiotowy

  3. Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym – zakres przedmiotowy

  4. Osoby obowiązane do przyjęcia oświadczenia majątkowego – zakres uprawnień i obowiązków

  5. Kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych uprawnionych organów do analizy i kontroli oświadczeń majątkowych.

  6. Odpowiedzialność za niezrealizowanie powinności wynikających z obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.

  7. Warsztaty, studium przypadku.

  Dowiedz się więcej

 • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Stopień: REKRUTACJA

  Zwiększenie u uczestników umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, z naciskiem na budowanie relacji i sprawnej komunikacji. Szkolenie jest skierowane do każdego, kto w jakiś sposób obsługuje klientów – handlowcy, sprzedawcy, recepcjoniści etc.

  Dowiedz się więcej

 • PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM KORUPCYJNYM – TWORZENIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR ANTYKORUPCYJNYCH Stopień: REKRUTACJA

  Nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową realizację obowiązku przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, a nadto zminimalizowanie ryzyka korupcji w firmie/instytucji, do poziomu pozwalającego na uniknięcie negatywnych skutków prawnych i praktycznych ujawnienia procederu korupcyjnego przez organy ścigania; zapoznanie z planowanymi do wprowadzenia, przez ustawę o jawności życia publicznego, obowiązkami przeciwdziałania praktykom korupcyjnym przez średnich i dużych przedsiębiorców oraz instytucje sektora finansów publicznych. Kurs przeznaczony jest do kadry kierowniczej urzędów administracji rządowej, samorządowej i jednostek organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, do urzędników realizujących procesy o podwyższonym ryzyku korupcyjnym, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, osób zarządzających, pracowników przedsiębiorstw nadzorujących projekty finansowane ze środków publicznych, osób kierujących działaniami poszczególnych komórek: kadrami, księgowością, marketingiem, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych, pełnomocnicy ds. przeciwdziałania korupcji.

  Dowiedz się więcej

 • SKUTECZNA SPRZEDAŻ RELACYJNA Stopień: REKRUTACJA

  Zdobycie przez uczestników kompetencji z zakresu sprzedaży relacyjnej, nawiązywania relacji sprzedażowych, przekładania relacji na efekty sprzedażowe oraz utrzymywania profesjonalnych relacji z klientem. Szkolenie skierowane jest do sprzedawców, handlowców, osób pracujących w obsłudze klienta, menedżerów oraz przedsiębiorców.

  Dowiedz się więcej

 • STYLIZACJA BRWI BROW DESIGN. SZKOLENIE Z BIAR BEAUTY Stopień: REKRUTACJA

  Przygotowanie specjalisty do podjęcia pracy w charakterze stylista/ka brwi, poprzez dokładne poznanie oraz opanowanie sztuki stylizacji brwi. Umiejętność „czytania twarzy”; poznanie i analiza kształtów i proporcji twarzy, dobór prawidłowego kształtu brwi do proporcji twarzy, dobór kolorystyczny henny oraz jej prawidłowa aplikacja. Rozplanowanie pracy w zależności od potrzeb oraz efektu jaki chcemy uzyskać. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać perfekcyjne rezultaty stylizacji brwi nie wdrażając do swojej oferty permanentnych sposobów stylizacji oraz dla osób, którym zależy na pełnej ofercie z zakresu brwi i oka. Brow Design to świetne dopełnienie makijażu, uzupełnienie oferty salonu kosmetycznego, a nawet salonu fryzjerskiego o rozszerzenie oferty o Brow Bar.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIA STYLIZACJI PAZNOKCI Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej, oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie Stylisty Paznokci. Kursant w zależności od rodzaju szkolenia nabywa umiejętności, które w trakcie szkolenia szlifuje pod okiem Instruktora. Umiejętności, które kursant nabędzie podczas szkolenia, z łatwością wykorzysta w codziennej pracy po szkoleniu. Wszelkie techniki tłumaczone są w sposób prosty, łatwy do przyswojenia przez ucznia. Szkolenia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak również średniozaawansowanych, które chcą pracować jako Stylista Paznokci.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIA STYLIZACJI RZĘS Stopień: REKRUTACJA

  Celem Szkolenia stylizacji rzęs jest zdobycie wiedzy teoretycznej i poszerzenie umiejętności w zakresie zasad przedłużania rzęs metodą 1:1, lekkich objętości 2-4D mocnych objętości 5-15 D, jak również poznanie metod ”tworzenia kępek” i „zwiększania objętości”. Uczestnik ma możliwość poznania i opanowania nowych technik, w wyniku czego będzie posiadał umiejętność wykonywania stylizacji rzęs i kompetencje do samodzielnego wykonywania stylizacji rzęs nowymi metodami potwierdzone certyfikatem prestiżowej firmy NOBLE LASHES. 

  Oferowane szkolenia i warsztaty o różnym poziomie zaawansowania adresowane są do właścicieli, pracowników gabinetów kosmetycznych, którzy zamierzają rozwijać się w branży kosmetycznej i podnosić swoje kwalifikacje o kolejne umiejętności przedłużania i stylizacji rzęs.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIE - MEZOTERAPIA IGŁOWA I MIKROIGŁOWA OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM PRP Stopień: REKRUTACJA

  Po odbytym szkoleniu, uczestnik kursu nabywa szeroką wiedzę na temat zabiegu mezoterapii igłowej z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, a także pozyskuje umiejętności praktycznego wykonywania zabiegu z tego zakresu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i protokołu zabiegowego. Grupą docelową, do której kierowane jest szkolenie, są osoby z wykształceniem kosmetycznym. 

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIE KARBOKSYTERAPIĄ Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest nabycie szerokiej wiedzy na temat zabiegu Karboksyterapii czyli zabiegu polegającego na precyzyjnym wprowadzeniu pod skórę dwutlenku węgla, a także pozyskanie umiejętności praktycznych wykonywania zabiegów z tego zakresu, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i protokołu zabiegowego. Szkolenia adresowane są do osób z wykształceniem medycznym bądź kosmetycznym chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny nieinwazyjnego liftingu twarzy.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIE MEZOTERAPIA IGŁOWA I LIPOLIZA INIEKCYJNA + MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA Stopień: REKRUTACJA

  Po odbytym szkoleniu, uczestnik kursu nabywa szeroką wiedzę na temat mezoterapii igłowej i lipolizy iniekcyjnej oraz mezoterapii mikroigłowej także pozyskuje umiejętności praktycznego wykonywania zabiegów z tego zakresu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i protokołu zabiegowego. Szkolenie skierowane jest do osób z wykształceniem kosmetycznym.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIE NOWOCZESNA APARATURA W KOSMETOLOGII Stopień: REKRUTACJA

  Kurs ten przeznaczony jest dla osób posiadających wiedzę z zakresu kosmetyki czy kosmetologii, ale z różnych względów nie pracowały w gabinecie bądź miały przerwę. Zapraszamy osoby chcące przypomnieć sobie procedury zabiegowe, chcące poznać nowoczesne sprzęty używane powszechnie w gabinetach, osoby chcące nabrać wprawy w wykonywaniu poszczególnych zabiegów. Kurs prowadzony jest w grupie 2 osobowej, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w profesjonalnej pracowni kosmetycznej. Kurs ten przeznaczony jest dla osób posiadających wiedzę z zakresu kosmetyki czy kosmetologii, ale z różnych względów nie pracowały w gabinecie bądź miały przerwę. Zapraszam osoby chcące przypomnieć sobie procedury zabiegowe, chcące poznać nowoczesne sprzęty używane powszechnie w gabinetach, osoby chcące nabrać wprawy w wykonywaniu poszczególnych zabiegów.

  Dowiedz się więcej

 • SZYCIE MIĘKKIEJ BIELIZNY DAMSKIEJ Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest nabycie teoretycznej wiedzy w zakresie konstrukcji i modelowania miękkiej bielizny damskiej. Uczestnik pozna praktyczne umiejętności szycia i modelowania poszczególnych elementów bielizny damskiej. Kurs zawiera dokładną naukę prawidłowego zdejmowania miary w bieliźniarstwie. Na szkoleniu każdy uczestnik stworzy własnoręcznie biustonosz. Kurs skierowany jest do osób które chcą nabyć podstawową wiedzę na temat obsługi maszyny do szycia oraz szycia, modelowania i konstrukcji miękkiej bielizny damskiej. Kurs kierowany jest także do krawcowych i projektantów chcących poszerzyć ofertę swojej firmy w ręcznie robioną bieliznę.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPLANTACJA WŁOSÓW METODĄ REGENERA ACTIVA - SZKOLENIE Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia „Transplantacja włosów metodą Regenera Activa” jest zdobycie wiedzy i umiejętności wykonywania przez lekarza zabiegu transplantacji włosów z wykorzystaniem bioptatów własnych pacjenta skóry wraz z mieszkami włosowymi i wykorzystaniem autologicznego przeszczepu komórek. Szkolenie zostanie przeprowadzone na zakwalifikowanej do zabiegu grupie pacjentów. Szkolenie skierowane jest do lekarzy medycyny którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na terytorium RP, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów leczniczych zatrudniających osoby – uczestników szkolenia o kwalifikacjach o których mowa powyżej.

  Dowiedz się więcej

 • TRENING SKUTECZNOŚCI Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest wzmocnienie skuteczności u uczestników na poziomach myślenia, planowania, działania i radzenia sobie z przeszkodami. Szkolenie skierowane jest do każdej osoby zainteresowanej podniesieniem swojej skuteczności.

  Dowiedz się więcej

 • USG DLA FIZJOTERAPEUTÓW I REHABILITANTÓW Z ZAKRESU KOŃCZYNY DOLNEJ (STAW BIODROWY, STAW KOLANOWY ORAZ OKOLICA UDA) - KURS PODSTAWOWY Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie z zakresu podstaw diagnostyki obrazowej i radiologii dla fizjoterapeutów przy sekcji diagnostyki obrazowej Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Rozwój kwalifikacji w zakresie poznania najnowszych mobilnych technik diagnostyki cyfrowej narządu ruchu, a co za tym idzie poprawę terapii pacjenta. Program obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie fizyki USG, anatomii i patologii biodra, kolana oraz okolicy uda oraz zajęcia praktyczne w zakresie obsługi aparatu USG, badania stawu biodrowego, stawu kolanowego i okolicy uda.

  Dowiedz się więcej

 • WARSZTATY FOTOGRAFICZNE - PLENER MORAWY Stopień: REKRUTACJA

  Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy na temat fotografii w praktyce, w szczególności tworzenie kreatywnych ujęć za pomocą prostych środków z zakresu kompozycji i ekspozycji. Kurs przeznaczony jest dla entuzjastów fotografii, którzy pragną pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę na temat fotografii oraz wkroczyć na drogę tworzenia kreatywnych ujęć za pomocą prostych środków i dzięki rozwojowi umiejętności twórczych.

  Dowiedz się więcej

 • ZASTOSOWANIE LASERA W GINEKOLOGII Stopień: REKRUTACJA

  Celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowań lasera w ginekologii, w wyniku czego uczestnik będzie posiadał umiejętności teoretyczne i praktyczne w wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem wyżej wymienionego sprzętu. Szkolenie jest skierowane do lekarzy ginekologów, lekarzy położników oraz lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie zastosowań lasera w ginekologii.

  Dowiedz się więcej

 • ZASTOSOWANIE NICI PDO I KWASU HIALURONOWEGO W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ – TWARZ, SZYJA, PODBRÓDEK Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowań kwasu hialuronowego i nici PDO w medycynie estetycznej obszaru twarzy, szyi i podbródka. W wyniku czego uczestnik będzie posiadał umiejętności teoretyczne i praktyczne w wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem wyżej wymienionych preparatów.

  Dowiedz się więcej

 • ZASTOSOWANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO, KWASU HIALURONOWEGO I NICI PDO W GINEKOLOGII - SZKOLENIE Stopień: REKRUTACJA

  Celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowań osocza bogatopłytkowego, kwasu hialuronowego i nici PDO w ginekologii, w wyniku czego uczestnik będzie posiadał umiejętności teoretyczne i praktyczne w wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem wyżej wymienionych preparatów. Szkolenie jest skierowane do lekarzy ginekologów oraz lekarzy położników.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)