Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Akademia Śląska ×

UL.ROLNA 43,

40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE

tel. 32 60 72 425

mail: rekrutacja@akademiaslaska.pl

Kierunki studiów - Akademia Śląska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Śląska: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Śląska: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Kursy - Akademia Śląska: znaleziono ×

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie dowodowe biometryczne w formie papierowej, dowód osobisty do wglądu

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Osobiście, poprzez osobę upoważnioną.
Do Biura Rekrutacji

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, dokumenty mogą zostać dostarczone przez upoważnione osoby trzecie. Umowa o usługi edukacyjnej musi zostać podpisana osobiści lub przez osobę upoważnioną notarialnie. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Upoważnienie do złożenie dokumentów w imieniu kandydata i podpisania umowy
 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Złożenie dokumentów na portalu rekrutacyjnym jest warunkiem obligatoryjnym do wpisania na listę rankingową. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Nie. Należy wpisać numer świadectwa dojrzałości i miejsce wydania.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie, chyba że jest to kierunek lekarski i kandydat rekrutuje na podstawie starej matury (ustna biologia). 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, bez egzaminów wstępnych i do wyczerpania limitów miejsc

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Za pomocą portalu rekrutacyjnego, mailowo oraz telefonicznie 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Tak

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Blikiem lub na indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany po zaaplikowaniu na kierunek.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Opłata rekrutacyjna, ewentualnie kierunek studiów i imię oraz nazwisko

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna powinna zostać uiszczona do zakończenia danej rekrutacji

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie jest warunkiem koniecznym, aby zostać przyjętym na studia. 
Brak opłaty rekrutacyjnej równoznaczne jest z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zostać zrealizowany z dowolnego konta bankowego, na indywidualny numer rachunku

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Wszystko zależy od kierunku.
Na kierunku lekarskim jest to biologia i drugi przedmiot jest to: chemia, matematyka, fizyka.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Mogą Państwo ubiegać się o przyjęcie na wszystkie kierunki oferowane przez Akademię Śląską.
Studiowanie więcej niż jednego kierunku w Akademii Śląskiej, wymaga złożenia wniosku do Dziekana.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Format zdjęcia to 236x295 pikseli.
Zdjęcia należy zamieścić do zakończenia danej rekrutacji.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • AŚ w Katowicach - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Poradnik Maturzysty

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

AŚ w Katowicach - kierunki studiów

Opinie (0)