• POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada zdobycie szerokiej wiedzy, pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia negocjacji międzynarodowych, zapoznają się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego, a także uczą się zarządzać projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz innych źródeł finansowania.

    W ramach programu studenci realizują następujące przedmioty: socjologia i metody badań socjologicznych, nauka o państwie i prawie, najnowsza historia polityczna świata, geografia polityczna i gospodarcza, system polityczny RP, legitymizacja władzy, współczesne systemy polityczne, integracja europejska, samorząd i polityka lokalna. A co po studiach? Absolwenci Politologii w AHE znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, instytucjach europejskich, biurach poselskich, jednostkach marketingu i promocji partii politycznych, administracji wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

    Czytaj dalejZwiń

    wymagania rekrutacyjneSpecjalności

    Studia I stopnia stacjonarne

    • Politics and management in international environment
    • Studia wschodnie
    • E-polityka

    Studia II stopnia stacjonarne

    • E-polityka
    • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
    • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
    • Psychologia polityki

    Studia I stopnia niestacjonarne

    • Politics and management in international environment
    • Studia wschodnie
    • E-polityka

    Studia II stopnia niestacjonarne

    • E-polityka
    • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
    • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
    • Psychologia polityki

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

paweł Ocena

Zawsze byłem zainteresowany tym, co dzieje się na świecie i jakie są przyczyny wydarzeń, procesów i różnych zjawisk. Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej wszystko klarownie wyjaśnia. Polecam każdemu kto chce zrozumieć na czym opiera się funkcjonowanie współczesnego świata


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: