ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada zdobycie szerokiej wiedzy, pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia negocjacji międzynarodowych, zapoznają się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego, a także uczą się zarządzać projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz innych źródeł finansowania.

  W ramach programu studenci realizują następujące przedmioty: socjologia i metody badań socjologicznych, nauka o państwie i prawie, najnowsza historia polityczna świata, geografia polityczna i gospodarcza, system polityczny RP, legitymizacja władzy, współczesne systemy polityczne, integracja europejska, samorząd i polityka lokalna. A co po studiach? Absolwenci Politologii w AHE znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, instytucjach europejskich, biurach poselskich, jednostkach marketingu i promocji partii politycznych, administracji wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-polityka i pr w sferze publicznej
  • Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim
  • Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i ngo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • E-polityka i pr w sferze publicznej
  • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Międzynarodowy biznes i handel
  • International business and trade

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-polityka i pr w sferze publicznej
  • Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim
  • Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i ngo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • E-polityka i pr w sferze publicznej
  • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Międzynarodowy biznes i handel

  Studia I stopnia online

  • E-polityka i pr w sferze publicznej
  • Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim
  • Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i ngo

  Studia II stopnia online

  • E-polityka i pr w sferze publicznej
  • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Międzynarodowy biznes i handel
  • International business and trade

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

paweł Ocena odpowiedz

Zawsze byłem zainteresowany tym, co dzieje się na świecie i jakie są przyczyny wydarzeń, procesów i różnych zjawisk. Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej wszystko klarownie wyjaśnia. Polecam każdemu kto chce zrozumieć na czym opiera się funkcjonowanie współczesnego świata