• POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada zdobycie szerokiej wiedzy, pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia negocjacji międzynarodowych, zapoznają się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego, a także uczą się zarządzać projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz innych źródeł finansowania.

    Studia na kierunku Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Administracja i zarządzanie w sferze publicznej, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego, Marketing polityczny, Broker innowacji, Administracja wymiaru sprawiedliwości. W ramach programu studenci realizują następujące przedmioty: socjologia i metody badań socjologicznych, nauka o państwie i prawie, najnowsza historia polityczna świata, geografia polityczna i gospodarcza, system polityczny RP, legitymizacja władzy, współczesne systemy polityczne, integracja europejska, samorząd i polityka lokalna. A co po studiach? Absolwenci Politologii w AHE znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, instytucjach europejskich, biurach poselskich, jednostkach marketingu i promocji partii politycznych, administracji wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

    wymagania rekrutacyjne

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

paweł Ocena

Zawsze byłem zainteresowany tym, co dzieje się na świecie i jakie są przyczyny wydarzeń, procesów i różnych zjawisk. Politologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej wszystko klarownie wyjaśnia. Polecam każdemu kto chce zrozumieć na czym opiera się funkcjonowanie współczesnego świata


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: