Politologia studia

Politologia studia - kierunek studiów

Chcesz piąć się po szczeblach kariery politycznej? Interesujesz się sytaucją w kraju oraz na świeciem, a dodatkowo chciałbys mieć wpływ na życie społeczeństwa? Dzięki studiom na kierunku politologia kariera polityczna stoi przed Toba otworem? Jeżeli zatem chciałbyś przenieść swoje zainteresowania na przyszłą karierę zawodową w tej dziedzinie to politoligia jest kierunkiem, dzięki któremu będziesz mógł dołączyć do grona środowiska politycznego!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku politologia? Najpierw wyjaśnijmy, czym jest politologia. Jest to nauka zajmująca się analizą zjawisk i procesów politycznych, skupiająca się na prawidłowościach oraz zasadach życia politycznego. Głównym celem Twoich studiów będzie zrozumienie procesów politycznych, które zachodzącą nie tylko w skali lokalnej lub krajowej, ale także globalnej. Obce nie będą Ci także współczesne mechanizmy, które istnieją w systemach politycznych w obecnych systemach politycznych. Taka wiedza zostanie uzupełniona o zajęcia z zakresu umiejętności miękkich, gdzie nacisk będzie kładziony na zdolności autoprezentacji czy retoryki. Pozwoli Ci to sprawne poruszanie się w niełatwym świecie polityki. Jedno jest pewne – studia na kierunku Politologia to trzy lata licencjatu, w ciągu których na pewno nie będziesz się nudzić!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku politologia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych oraz organizacjach gospodarczych i społecznych. Pracę będziesz też mógł podjać w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w szeroko pojętych mediach. Co więcej, będziesz mógł zostać nauczycielem, jeżeli ukończysz specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to politologia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując politologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • podstawowych pojęć przedstawiających państwo i prawo,
  • typów systemów politycznych, a także korzystania z wiedzy historycznej oraz wykorzystania wiedzy na temat współczesnych instytucji,
  • zjawisk politycznych oraz wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej niezbędnej do porównywania instytucji i procesów politycznych,
  • wykonywania opisu oraz analizy sytuacji politycznych, wypracowania własnego stanowiska,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku politologia

Absolwent kierunku politologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w ośrodkach badań opinii publicznej,
  • doradca polityczny,
  • organizator spotkań publicznych,
  • specjalista PR,
  • dziennikarz prasowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku politologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, filozofia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLITOLOGIA

Typ studiów
Województwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Kierunek politologia prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Społecznych UG

Uniwersytet Opolski

Kierunek politologia prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Społecznych

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA

Komentarze (1)

Student odpowiedz

Odradzam studiowanie tego kierunku z przyczyn oczywistych: 1- Brak możliwości znalezienia pracy (niskie szanse). Rozmowa w Powiatowym Urzędzie Pracy maj czerwiec 2017 roku. 2- Jeżeli jesteś osobą zepsutą to kierunek dla ciebie. 3- Chcesz zmarnować 3-5 lat życia. 4- Nic się nie nauczysz. 5- Studia są dla pracodawców by przytrzymać młodych ludzi w kraju przez okres od 3-5 lat i do poprawienia statystyk rządowych BAEL. 6- Dużo rasizmu na uczelni której obecnie studiuje. Pozdrawiam