Politologia

Politologia

Studia na kierunku politologia możesz podjąć na 18 uczelniach publicznych oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Politologia +

Politologia  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Jaśle  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Politologia +

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku politologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Politologia stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Opolski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Politologia stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Politologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Politologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Politologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku politologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku politologia rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | politologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku politologia możesz podjąć na 18 uczelniach publicznych oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | politologia - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia politologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku politologia: administracja publiczna, analityka i doradztwo polityczne, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, comparative politics; global security; media and politics; europe in the world, doradztwo i zarządzanie polityczne, doradztwo polityczne, doradztwo polityczne i medialne, europejska.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku politologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, język polski, fiolozofia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku politologia:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Politologia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując politologię

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku politologia? Najpierw wyjaśnijmy, czym jest politologia. Jest to nauka zajmująca się analizą zjawisk i procesów politycznych, skupiająca się na prawidłowościach oraz zasadach życia politycznego.

Głównym celem Twoich studiów będzie zrozumienie procesów politycznych, które zachodzącą nie tylko w skali lokalnej lub krajowej, ale także globalnej. Obce nie będą Ci także współczesne mechanizmy, które istnieją w systemach politycznych w obecnych systemach politycznych.

Taka wiedza zostanie uzupełniona o zajęcia z zakresu umiejętności miękkich, gdzie nacisk będzie kładziony na zdolności autoprezentacji czy retoryki. Pozwoli Ci to sprawne poruszanie się w niełatwym świecie polityki. Jedno jest pewne – studia na kierunku Politologia to trzy lata licencjatu, w ciągu których na pewno nie będziesz się nudzić!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstawowych pojęć przedstawiających państwo i prawo,
 • typów systemów politycznych, a także korzystania z wiedzy historycznej oraz wykorzystania wiedzy na temat współczesnych instytucji,
 • zjawisk politycznych oraz wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej niezbędnej do porównywania instytucji i procesów politycznych,
 • wykonywania opisu oraz analizy sytuacji politycznych, wypracowania własnego stanowiska,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku politologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Kierunek politologia można realizować w dwóch powyższych trybach. Jeżeli jesteś osobą dyspozycyjną wybierz pierwszą opcją, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć naukę z innymi aktywnościami, zdecyduj się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk społecznych.

 

Studia na kierunku Politologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku politologia będzie oscylował wokół nauk związanych z polityką, ekonomią, gospodarką oraz socjologią. W planie zajęć znajdzie się wiele insertujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • psychologia polityki
 • komunikowanie polityczne
 • teoria polityki
 • metodologia badań politologicznych

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Pełną ofertę bloków specjalnościowych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku politologia, wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W ramach licznych warsztatów nauczysz się analizować i interpretować wybrane zjawiska społeczne i gospodarcze, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób zarządzać instytucjami politycznymi. Studenci rozwiną także swoje zdolności językowe, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę zagraniczną.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chcesz piąć się po szczeblach kariery politycznej? Interesujesz się sytaucją w kraju oraz na świeciem, a dodatkowo chciałbys mieć wpływ na życie społeczeństwa? Dzięki studiom na kierunku politologia kariera polityczna stoi przed Toba otworem?

Jeżeli zatem chciałbyś przenieść swoje zainteresowania na przyszłą karierę zawodową w tej dziedzinie to politoligia jest kierunkiem, dzięki któremu będziesz mógł dołączyć do grona środowiska politycznego!

 

5. Gdzie studiować Politologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Politologia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Politologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku politologia będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku politologia

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku politologia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych oraz organizacjach gospodarczych i społecznych. Pracę będziesz też mógł podjać w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w szeroko pojętych mediach.

Co więcej, będziesz mógł zostać nauczycielem, jeżeli ukończysz specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to politologia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku politologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w ośrodkach badań opinii publicznej,
 • doradca polityczny,
 • organizator spotkań publicznych,
 • specjalista PR,
 • dziennikarz prasowy.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Politologia studia niestacjonarne

Politologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Politologia studia I stopnia

Politologia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku politologia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Politologia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (3)

Zadowolony student odpowiedz

Polecam ten kierunek studiów.Miła atmosfera.Dobre perspektywy pracy w znalezieniu pracy ,np.zostaniem burmistrzem miasta Głogówek,którym jestem od 1998 do dziś.

Ania odpowiedz

Komentarz niżej to sama prawda. Jeśli nie chcecie zmarnować 3 lat (ogrom czasu) to omijajcie Politologię! Sama żałuję decyzji, po Politologii nawet na UW, nie ma żadnej pracy. Szukajcie alternatyw w innych kierunkach, bo na tym można znaleźć tylko stres i zmarnowany czas. Atmosfera też nie jest najlepsza :(

Student odpowiedz

Odradzam studiowanie tego kierunku z przyczyn oczywistych: 1- Brak możliwości znalezienia pracy (niskie szanse). Rozmowa w Powiatowym Urzędzie Pracy maj czerwiec 2017 roku. 2- Jeżeli jesteś osobą zepsutą to kierunek dla ciebie. 3- Chcesz zmarnować 3-5 lat życia. 4- Nic się nie nauczysz. 5- Studia są dla pracodawców by przytrzymać młodych ludzi w kraju przez okres od 3-5 lat i do poprawienia statystyk rządowych BAEL. 6- Dużo rasizmu na uczelni której obecnie studiuje. Pozdrawiam