al. Niepodległości 10

 61-875 Poznań

Studia stacjonarne:

tel. 061-856-92-23, 061-856-92-24

dziekanat.wz.stac@ue.poznan.pl

Studia niestacjonarne:

tel. 061-856-92-30, 061-856-92-31

dziekanat.wz.niestac@ue.poznan.pl

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-zarzadzania,c20

al. Niepodległości 10

 61-875 Poznań

Studia stacjonarne:

tel. 061-856-92-23, 061-856-92-24

dziekanat.wz.stac@ue.poznan.pl

Studia niestacjonarne:

tel. 061-856-92-30, 061-856-92-31

dziekanat.wz.niestac@ue.poznan.pl

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-zarzadzania,c20

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Rachunkowość i finanse biznesu
  Analityka usług finansowych jest specjalnością dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, aby zostać dobrym, czyli skutecznym menedżerem. Połączysz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania.
  Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia nabycie wiedzy o zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.
  Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa to prestiżowa i jedyna tego rodzaju specjalność w kraju zapewniająca absolwentom doskonałą pracę. Najistotniejszym aspektem specjalności jest praktyczne i projektowe podejście do studiów, podczas których studenci nabywają umiejętności budowania i zarządzania długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategii upublicznienia spółki (przygotowanie prospektu emisyjnego, strategia emisji i określania ceny emisyjnej, systemy gwarantowania emisji itp.).

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość i finanse biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i finanse biznesu jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie
  Handel i marketing dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. To tutaj przygotujesz się do do pracy w sektorze handlu, w agencjach reklamowych, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych i usługowych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o e-marketingu i e-handlu.
  Komunikacja w biznesie daje możliwość zdobycia niezwykle pożądanych umiejętności mających decydujący wpływ na przyszły przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się, jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Miej przewagę nad innymi.
  Konsulting gospodarczy przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. To właśnie u nas uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka oraz doradcy, konsultanta. Damy Ci możliwość uczestniczenia w oryginalnych zajęciach, m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa.
  Logistyka krajowa i międzynarodowa to Twoja specjalność, jeśli chcesz się przygotować do logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak też w skali tzw. łańcuchów dostaw. Nauczymy Cię zarządzać procesami: transportu, magazynowania, obsługi zapasów, oraz innymi działaniami, tak aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje i po możliwie najniższych kosztach.
  Organizacja i zarządzanie w biznesie czyli wszystko o profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu współczesnymi organizacjami biznesowymi oraz o ich doskonaleniu. Nasza specjalność to Twój najlepszy biznes.
  Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami to miejsce dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, tworzenia biznesplanów, wyceny nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości czy zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, i chcą być w tym najlepsi!
  Zarządzanie przedsiębiorstwami to specjalność ucząca całościowego postrzegania przedsiębiorstwa, łącząca: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem każdej wielkości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen ze studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM Stopień: II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym, jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania różnymi rodzajami ryzyka finansowego, w szczególności ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym. W rezultacie absolwenci będą przygotowani do tego, aby stać się wysoko wykwalifikowanymi analitykami i menedżerami ryzyka potrafiącymi oceniać ryzyko i zarządzać nim zarówno w podmiotach sektora finansowego, jak i w podmiotach niefinansowych (produkcyjnych, usługowych i handlowych).

  Zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym, absolwent posiądzie wiedzę niezbędną do zarządzania ryzykiem finansowym w zakresie:

  • finansów, 
  • ekonomii,
  • zarządzania.

  Zaznajomi się także z metodami badań dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Nadto, będzie potrafił oceniać i prognozować ryzyko stosując metody ilościowe. W trakcie studiów absolwent pozyska także umiejętności tzw. „miękkie”, które pozwolą mu w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi. Warto podkreślić, że obszar problematyki omawianej w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Finansowym, w dużym stopniu pokrywa się z zagadnieniami egzaminacyjnymi pozwalającymi na uzyskanie certyfikatów: CRM (Certified Risk Manager) oraz PRM (Professional Risk Manager).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

X96 Ocena

Bardzo dobry wybór polecam każdemu :)

lucas Ocena

Studiuję Zarządzanie, a dokładnie Zarządzanie zasobami ludzkimi. Te studia wzbogaciły moją wiedzę o najnowsze techniki i metody rekrutacji, planowania i organizacji pracy czy technik motywacyjnych. Ogromnym plusem tych studiów to ćwiczenia grupowe. Polecam wszystkim

sylwia Ocena

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni w kraju, nie ma co do tego wątpliwości. Wiem, że dyplomy tutaj uzyskane znaczą wiele i potrafią poprowadzić ścieżkę kariery. Mam nadzieję, że ze mną też tak będzie, a wybrałam specjalność Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa.