• PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zakłada przygotowanie do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy. Studenci uzyskują wiedzę na temat ideałów, norm i powinnościach pedagoga; uczą się planować, organizować i realizować praktyki społeczne związane z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem.

  Studia dzielą się na następujące specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Coaching, Asystnet osoby starszej z elemetnami andragogiki, Resocjalizacja w środowisku otwartym, 

  Specjalność Coaching to umiejętności tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla i udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej. Studenci uczą się tajników budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz nabywają wysokich kompetencji interpersonalnych.

  Specjalność Asystent osoby starszej z elementami andragogiki zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu aktywizacji i działań wspomagających osoby starsze do pełniejszego i aktywniejszego udziału w życiu społecznym. Studenci uczą się projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie, a także przeciwdziałania stereotypom.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Student Ocena

Polecam studia pedagogiczne w tej Uczelni! W końcu można uczyć się nie wyjeżdżając z Rybnika!


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: