• AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 17025 Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest uzyskanie uprawnień Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnym z ISO 17025, według najnowszej normy wprowadzonej w listopadzie 2017. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności przeprowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnie ze wszystkimi wymaganymi normami, w tym w szczególności ISO 17025 i ISO 19011.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE Stopień: REKRUTACJA

  Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na występujące w świecie biznesu niebezpieczeństwo związane z nieczystą konkurencją i zorganizowanymi grupami przestępczymi, które coraz częściej atakują zarówno małe firmy jak i duże korporacje. Uczestnicy dowiedzą się jak chronić firmę przed ulotem informacji. Nauczą się jak nie dopuścić do sytuacji kryzysowych, jak reagować na konkurencję oraz w jaki sposób pozyskiwać informacje do swojej firmy. Poznają tajniki pracy służb specjalnych. Szkolenie uświadomi odbiorcom skalę i rodzaj zagrożeń w otoczeniu biznesu- szczególnie w sferze nowoczesnych technologii, a także nauczy bezpiecznego poruszania w tym świecie.

  Dowiedz się więcej

 • CERTYFIKOWANY AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki audytu w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. W szczególności w trakcie szkolenia zostanie przedstawiony proces projektowania i planowania audytów, realizacji oraz sposobu formułowania zaleceń i rekomendacji wynikających ze zgromadzonych dowodów z audytu. Oprócz wiedzy z zakresu audytu, jako procesu, uczestnicy zostaną również zapoznani z głównymi wymaganiami co do bezpieczeństwa firm i organizacji, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy bezpieczeństwa informacji, włączając w to nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Szkolenie oparte jest o standardy międzynarodowe – ISO 19011, ISO 27007 oraz wytyczne w zakresie audytów bezpieczeństwa, wydanych przez uznane międzynarodowe organizacji.

  Dowiedz się więcej

 • COMPLIANCE OFFICER Stopień: REKRUTACJA

  Program szkolenia oferowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów, ekspertów w ramach stanowiska COMPLIANCE OFFICER ewoluującego na polskim rynku pracy oraz otwartych dynamicznych dobrze wykształconych osób, które dążą by zaistnieć w branży bezpieczeństwa. Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej oraz profesjonalnej wiedzy z zakresu zagadnień compliance z jakimi mogą zetknąć się w pracy, a także poznania praktycznego wymiaru działań kontrolno-sprawdzających w ramach pracy pełnomocnika ds. przestrzegania procedur.

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie stanowi wstęp do prawa i obowiązków z zakresu gospodarki odpadami w firmie. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą sytuacji prawnej w dziedzinach, sektorach motoryzacji, przetwórstwa spożywczego obróbki metali i handlu. Możliwy jest szeroki i zróżnicowany przegląd poszczególnych aspektów i dostosowanie szkolenia pod każdą branżę. Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z ogólnymi wymaganiami jakie na przedsiębiorców, specjalistów ochrony środowiska nakładają obowiązujące przepisy prawne z zakresu przestrzegania aktów prawnych dotyczących sposobów gospodarowania odpadami. Przegląd prawodawstwa w zakresie „circular economy” oraz dobrych praktyk stosowania surowców w obiegu zamkniętym.

  Dowiedz się więcej

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji funkcji Inspektora Ochrony Danych w organizacjach (IOD) lub do samodzielnego nadzorowania ochrony danych osobowych w firmie, zgodnie z wymaganiami RODO, tj.: ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z aktualnym stanem prawnym ustaw wprowadzających RODO oraz ustaw tzw. sektorowych.

  Dowiedz się więcej

 • KURS DETEKTYWISTYCZNY Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest umożliwienie zdobycia licencji detektywistycznej oraz przekazanie profesjonalnej wiedzy i wypracowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych podczas wykonywania pracy detektywa. Uczestnicy zdobędą m.in. wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

  Dowiedz się więcej

 • KURS OCHRONY Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Uczestnicy nabędą nową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu szeroko pojętej ochrony.

  Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, gwarantuje zdobycie unikatowej, branżowej wiedzy i praktycznych umiejętności, które zakończone zostaną wpisem na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Z WSBiO zyskujesz:

  • Zajęcia praktyczne i teoretyczne
  • Zajęcia na strzelnicy i samoobronę
  • Unikatową, branżowa wiedza
  • Nowe perspektywy zawodowe
  • Świadectwo potwierdzające ukończenie kursu
  • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych

  Dowiedz się więcej

 • OBOWIĄZKI PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HASŁEM Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką występującą w obszarach związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą unikatową i specjalistyczną wiedzę między innymi z zakresu hałasu oraz ograniczania rozprzestrzeniania hałasu. Uczestnicy również nabędą wiedzę z zakresu tworzenia kart informacyjnych,  raportów ochrony środowiska oraz procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Dowiedz się więcej

 • PODSTAWY RODO Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu wymagań zawartych w RODO, tj.: ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z aktualnym stanem prawnym ustaw wprowadzających RODO oraz ustaw tzw. sektorowych.

  Dowiedz się więcej

 • PRAKTYCZNA INTERPRETACJA WYMAGAŃ NORMY ISO 14001:2015 W FIRMIE Stopień: REKRUTACJA

  Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wytycznych do prawidłowej  interpretacji podstawowe punktów normy ISO 14001:2015 w kontekście swojej organizacji. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach. Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania oraz zasady funkcjonowania standardu ISO 14001, będą umieli przygotować się do audytu oraz poznają Państwo zasady przygotowywania dokumentacji systemowej pod wymogi standardu ISO 14001.

  Dowiedz się więcej

 • SECURITY MANAGER Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w podejściu wymaganym przez międzynarodowe standardy oraz przepisy prawa krajowego i unijnego. Oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem według standardów międzynarodowych, Uczestnicy zostaną również zapoznani z dobrymi praktykami  (nie tylko zarządzania bezpieczeństwem) w tym projektowania i planowania rozwiązań i monitorowania ich realizacji.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA Stopień: REKRUTACJA

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Stopień: REKRUTACJA

  W każdej instytucji, firmie oraz jednostce samorządowej warunkiem niezbędnym dostępu do informacji niejawnych jest odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Naszym celem podczas szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz ochrony informacji niejawnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest zaznajomienie zainteresowanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, podwyższenie kwalifikacji zawodowej w zakresie prawa ochrony środowiska. Kurs dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczony jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji, jak również dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematyką.

  Dowiedz się więcej

 • STRATEGIA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: REKRUTACJA

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem. Podejście „od strategicznego do operacyjnego”, zaszyte w BS 16000:2015 pozwala na właściwe umiejscowienie roli i funkcji zarządzania w organizacji, wskazując na obowiązki w tym zakresie organu nadzorującego i organu zarządzającego oraz innych uczestników procesu zarządzania bezpieczeństwem. Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań w zakresie stosowania programów bezpieczeństwa i rozwiązań w bezpieczeństwie wyjaśniają w jaki sposób powiązać inne obszary działania organizacji z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIE DOSZKALAJĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Stopień: REKRUTACJA

  W odpowiedzi na ten wymóg Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wprowadza dla Państwa do swojej oferty Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia, co 5 lat.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIE NA CZŁONKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ I INFORMACYJNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pracy przy zabezpieczeniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na udział jako członek służby porządkowej lub służby informacyjnej przy zabezpieczeniu koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań członka służby informacyjnej i porządkowej.

  Dowiedz się więcej

 • SZKOLENIE NA KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) kandydaci na kierowników ds. bezpieczeństwa jak i na członków obu służb, podlegają obowiązkowemu szkoleniu. Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do kierowania pracami przy zabezpieczeniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na udział jako kierownik ds. bezpieczeństwa przy zabezpieczeniu koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

zadowolona kursantka :) Ocena

Jestem zaskoczona bo myślałam, że kurs jak kurs... Ale po Certyfikowanym Audytorze naprawdę można pracować w tym zawodzie. Kurs prowadzony był na uczelni, trener super, wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia wykorzystałam w pracy, a no i na pewno nie będzie to mój jedyny kurs w tej szkole. Czekam teraz na dotację, na kurs detektywistyczny :)