Studia Podyplomowe

ul. Chopina 31

37-400 Nisko

tel./fax: (15) 844 27 44

wz.nisko.sekr@wp.pl

Studia Podyplomowe

ul. Chopina 31

37-400 Nisko

tel./fax: (15) 844 27 44

wz.nisko.sekr@wp.pl

  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

    Studia dedykowane są kadrze kierowniczej oraz personelowi organów administracji państwowej i samorządowej w obszarze bezpieczeństwa państwa. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej, znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi, posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego.

    Dowiedz się więcej

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:

Opinie (0)