Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, będących podstawą zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej to szeroka wiedza z zakresu teorii, metodologii i zapewnienia zintegrowanego bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, wolności, dóbr materialnych i odpowiednich warunków życia obywateli.   

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Detektywistyka dla potrzeb gospodarczych, Kryminologia, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Przeciwdziałania patologiom społecznym (na pierwszym stopniu), Analiza zagrożeń, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, Zarządzanie kryzysowe (na drugim stopniu). W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo społeczności lokalnych, prawo karne materialne, metody i techniki analityczne, metodyka działań operacyjno- rozpoznawczych, logistyka w zarządzaniu kryzysowym, planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym, diagnozowanie zagrożeń patologii społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w policji, straży pożarnej, komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, centrach kryzysowych, administracji rządowej i samorządowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Sztuczna inteligencja w służbach specjalnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Sztuczna inteligencja w służbach specjalnych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

łukasz Ocena odpowiedz

Studia we Wszechnicy Polskiej to świetne połączenie teorii z praktyką. Najpierw poznajemy genezę problemu, a następnie uczymy się jak jemu zapobiegać. Wiedza jest największą siłą. Dlatego warto ją zdobywać