Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, będących podstawą zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej to szeroka wiedza z zakresu teorii, metodologii i zapewnienia zintegrowanego bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, wolności, dóbr materialnych i odpowiednich warunków życia obywateli.   

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Detektywistyka dla potrzeb gospodarczych, Kryminologia, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Przeciwdziałania patologiom społecznym (na pierwszym stopniu), Analiza zagrożeń, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, Zarządzanie kryzysowe (na drugim stopniu). W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo społeczności lokalnych, prawo karne materialne, metody i techniki analityczne, metodyka działań operacyjno- rozpoznawczych, logistyka w zarządzaniu kryzysowym, planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym, diagnozowanie zagrożeń patologii społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w policji, straży pożarnej, komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, centrach kryzysowych, administracji rządowej i samorządowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Analiza zagrożeń bezpieczeństwa
  • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Opinie (1)

łukasz Ocena odpowiedz

Studia we Wszechnicy Polskiej to świetne połączenie teorii z praktyką. Najpierw poznajemy genezę problemu, a następnie uczymy się jak jemu zapobiegać. Wiedza jest największą siłą. Dlatego warto ją zdobywać