Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

bezpieczeństwo wewnętrzne studia, kierunek studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - kierunek studiów

Kierunek ten wydaje się być odpowiedzią na ciągle zmieniającą się sytuację w zakresie bezpieczeństwa oraz na zapotrzebowania pracowników administracji publicznej w tej dziedzinie. Jeżeli zatem chciałbyś się zając organizacją służb mundurowych lub masz wystarczająco dużo energii i chęci by dołączyć do komórek zarządzania kryzysowego ten kierunek wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom.

W ramach studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, zarządzania, prawa oraz kryminologii, a także niezbędną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Poznasz tajniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa, a także zgłębisz wiedzę dotyczącą zwalczenia terroru czy ochrony osób i mienia. Poznasz również tajniki praw Unii Europejskiej i NATO, tak aby jeszcze skuteczniej realizować w przyszłości działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Co więcej, to kierunek, który kładzie nacisk na praktykę – zajęcia terenowe, laboraty, ćwiczenia itd. Niebagatelną rolę odgrywa także sprawność fizyczna, która jest podstawą do przyszłej pracy w służbach mundurowych.

Ważną informacją jest fakt, że wiele uczelni ma obecnie podpisaną umowę z komendami lub innymi przedstawicielstwami służb, co umożliwa zwykle odbycie ciekawych i przyszłościowych praktyk.

W ramach studiów będziesz mógł skupić się kilku aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak: zarządzenie kryzysowe, bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa publicznego. Wszystko to by jak najlepiej wyspecjalizować studentów i przygotować ich do przyszłej pracy.

Jeśli zatem wpasowujesz się w powyższy opis, jesteś sprawny fizycznie, a czujesz, że kariera w służbach mundurowych to Twoje przeznaczenie – nie zwlekaj, bo wygląda na to, że to kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zagadnie społecznych i prawnych tworzc podbudow dla rozumienia istoty bezpieczestwa wewntrznego,
  • analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej,
  • nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania pastwa – jego ustroju i struktury,
  • zasad funkcjonowania instytucji pastwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyk zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdzie zatrudnienie w:
  • policjant lub żołnierz,
  • funkcjonariusz służb mundurowych, tj. Straży Granicznej, Służby Więziennej itd.,
  • funkcjonariusz służb specjlanych, tj. ABW, CBA itd.,
  • pracownik agencji ochrony lub agencji detektywistycznej,
  • pracownik administracyjny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bezpieczeństwo wewnętrzne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony jest przez:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony jest przez:

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony jest przez:

Wydział Prawa i Administracji UMCS

Uniwersytet Opolski

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony jest przez:

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny

Popularne artykuły dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Komentarze (1)

Karol25 odpowiedz

Szczególnie polecam bezpieczeństwo wewnętrzne na łódzkim Medyku. Świetnie przygotowują do zawodu, zdobędziecie nie tylko wiedzę, ale też dużo praktycznych umiejętności.