• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest na Wydziale Architektury. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem wielu zagadnień z zakresu historii i teorii architektury, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, oraz projektowania architektonicznego. Studenci poznają przepisy techniczno- budowlane, metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego, a także zasady kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi.

  Studia na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne (na pierwszym stopniu).

  Specjalność Projektowanie architektoniczne zakłada pozyskanie wiedzy na temat projektowania obiektów architektonicznych, zwłaszcza obiektów o złożonych funkcjach skali ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem.

  Specjalność Projektowanie urbanistyczne zakłada rozwijanie warsztatu pozwalającego na tworzenie ładu przestrzennego i pogłębianie umiejętności kształtowania kompozycji przestrzennej.   

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: projektowanie wnętrz, efektywność inwestycji budowlanych, budownictwo komunikacyjne, historia sztuki, grafika inżynierska, fizyka budowli, budownictwo ogólne, prawo budowlane, planowanie miast, architektura współczesna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury w WSEiZ będą mogli wykorzystać w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie urbanistyczne
  • Projektowanie architektoniczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie urbanistyczne
  • Projektowanie architektoniczne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

student Ocena

WSEiZ to nowoczesna uczelnia, dająca studentowi wiele swobody i dbająca o rozwój jego wyobraźni, a ta na studiach architektonicznych jest bardzo ważna


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: