ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Kierunek Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest naWydziale Architektury. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności, będących podstawą do świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.

  Studenci uczą się przygotowywania koncepcji i projektów przestrzeni użytkowych zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem oraz dbałością o wysoką jakość artystyczną, funkcjonalno-programową, ergonomiczną, techniczną i ekologiczną. Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii, a także poznanie zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami.

  Studia na kierunku Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Projektowanie wnętrz, Projektowanie mebla (na pierwszym stopniu), Projektowanie scenograficzne, Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych (na drugim stopniu).

  W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia jak: projektowanie wnętrz, projektowanie graficzne, ekonomika budownictwa, historia architektury i sztuki ogrodowej, geometria wykreślna, rysunek i malarstwo, ekologia, budownictwo ogólne, wytrzymałość materiałów, prawo gospodarcze.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury wnętrz w WSEiZ znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach deweloperskich, urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli, firmach designerskich, firmach konserwatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

sylwia Ocena odpowiedz

Architektura wnętrz to bardzo ważna dziedzina, gdyż dotyczy najbliższego otoczenia człowieka. Architektura wnętrz i wszystko co z nią powiązane wpływa na nasze samopoczucie, więc nie można zajmować się nią tylko połowicznie, czy w ogóle z doskoku. Potrzebni są specjaliści. A kształcą się oni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania