ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Kierunek Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest naWydziale Architektury. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności, będących podstawą do świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.

  Studenci uczą się przygotowywania koncepcji i projektów przestrzeni użytkowych zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem oraz dbałością o wysoką jakość artystyczną, funkcjonalno-programową, ergonomiczną, techniczną i ekologiczną. Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii, a także poznanie zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami.

  Studia na kierunku Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Projektowanie wnętrz, Projektowanie mebla (na pierwszym stopniu), Projektowanie scenograficzne, Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych (na drugim stopniu).

  W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia jak: projektowanie wnętrz, projektowanie graficzne, ekonomika budownictwa, historia architektury i sztuki ogrodowej, geometria wykreślna, rysunek i malarstwo, ekologia, budownictwo ogólne, wytrzymałość materiałów, prawo gospodarcze.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury wnętrz w WSEiZ znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach deweloperskich, urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli, firmach designerskich, firmach konserwatorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie mebla

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie scenograficzne
  • Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie mebla

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie scenograficzne
  • Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Opinie (1)

sylwia Ocena odpowiedz

Architektura wnętrz to bardzo ważna dziedzina, gdyż dotyczy najbliższego otoczenia człowieka. Architektura wnętrz i wszystko co z nią powiązane wpływa na nasze samopoczucie, więc nie można zajmować się nią tylko połowicznie, czy w ogóle z doskoku. Potrzebni są specjaliści. A kształcą się oni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania