ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest naWydziale Architektury. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności, będących podstawą do świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.

  Studenci uczą się przygotowywania koncepcji i projektów przestrzeni użytkowych zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem oraz dbałością o wysoką jakość artystyczną, funkcjonalno-programową, ergonomiczną, techniczną i ekologiczną. Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii, a także poznanie zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami.

  Studia na kierunku Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Projektowanie wnętrz, Projektowanie mebla (na pierwszym stopniu), Projektowanie scenograficzne, Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych (na drugim stopniu).

  W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia jak: projektowanie wnętrz, projektowanie graficzne, ekonomika budownictwa, historia architektury i sztuki ogrodowej, geometria wykreślna, rysunek i malarstwo, ekologia, budownictwo ogólne, wytrzymałość materiałów, prawo gospodarcze.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury wnętrz w WSEiZ znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach deweloperskich, urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli, firmach designerskich, firmach konserwatorskich.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie mebla

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie scenograficzne
  • Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie mebla

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie scenograficzne
  • Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

sylwia Ocena

Architektura wnętrz to bardzo ważna dziedzina, gdyż dotyczy najbliższego otoczenia człowieka. Architektura wnętrz i wszystko co z nią powiązane wpływa na nasze samopoczucie, więc nie można zajmować się nią tylko połowicznie, czy w ogóle z doskoku. Potrzebni są specjaliści. A kształcą się oni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: