Architektura wnętrz studia - kierunek studiów

Studia na kierunku architektura wnętrz to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz?

W przypadku rekrutacji na studia na kierunku architektura wnętrz podstawowym przedmiotem, który brany jest pod uwagę, jest matematyka. Mimo że studia te mają charakter przede wszystkim artystyczny, to doskonała znajomość matematyki stanowi na nich podstawę.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek administracja na większości uczelni:

 • matematyka
 • język polski
 • język obcy
 • historia/historia muzyki/historia sztuki

 

Oprócz tego kandydatów czeka wieloetapowy egzamin wstępny, który pozwoli określić ich umiejętności artystyczne oraz techniczne. Ich wstępne określenie jest warunkiem niezbędnym, ponieważ już na pierwszym roku studiów ma charakter wysoko specjalistycznych i wymaga od studentów rozbudowanych umiejętności.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku architektura wnętrz?

Program studiów

Program studiów na kierunku architektura wnętrz musi być przemyślany w taki sposób, który każdego absolwenta tego kierunku uczyni wysokiej klasy specjalistą z zakresu projektowania i wcielania tych projektów w życie. Naczelnym celem kształcenia jest opanowanie takich przedmiotów jak budownictwo (szczegółowo oparte na matematyce), opracowania techniczne, materiałoznawstwo wykorzystywane w architekturze.

Takie podstawy techniczne dają możliwość zgłębienia wszystkich zagadnień związanych z architektura wnętrz. Nie dotyczą one wyłącznie konstrukcji i formy, czy projektowania architektonicznego, ale odnoszą się także do zagadnień takich jak psychofizjologia widzenia. Jednak aby zostać studentem architektury wnętrz, musisz najpierw przystąpić do egzaminu wstępnego, który określi twoje predyspozycje techniczne oraz artystyczne.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • organizowania działalności projektowej,
 • zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz,
 • umiejętnoci komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej.
Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz?

Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz?

Studia, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważane były za czysto artystyczne, dziś już przestają mieć takie znaczenie, ponieważ teraz coraz częściej dostrzega się związek pomiędzy sztuką a przestrzenią użytkową.

Jednym z takich kierunków jest architektura wnętrz, która łączy w sobie subtelny artyzm, rzemieślnicze zacięcie oraz umiejętności inżynierskie. Architektura wnętrz to kierunek, który wymaga nie tylko szeregu uzdolnień plastycznych. Oprócz nich liczy się także umiejętność współpracy z architektami oraz umiejętne wykorzystywanie ich wiedzy. Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ odwołują się do aspektów sztuki, projektowania oraz nauk ścisłych.

Kandydaci mają do wyboru dwa typy tych studiów – architektura wnętrz stanowi ofertę nie tylko uczelni artystycznych, ale i politechnik. Jeżeli zatem dostrzegasz u siebie wysoko rozwinięty zmysł artystyczny, uwielbiasz otaczać się pięknymi przedmiotami, kochasz aranżować wystój mieszkania, a przedmioty artystyczne oraz ścisłe nie stanowią dla ciebie żadnego problemu, to te studia są stworzone dla ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne.

 

Studia architektoniczne od wielu lat cieszą się niegasnącą popularnością, a polskie ośrodki akademickie pragną dostosowywać swoje propozycje do potrzeb współczesnego rynku pracy. Także osoby, które decydują się na rozpoczęcie studiów na tym kierunku, mają możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

Podczas studiów dziennych zajęcia odbywają się regularnie w trakcie tygodnia, a studia niestacjonarne polegają na zjazdach, które organizowane są w trakcie weekendów. Wybór tego drugiego trybu pozwala na równoległy rozwój innych zainteresowań studenta, ale wymaga od niego większych nakładów pracy indywidualnej, ponieważ program studiów musi być zrealizowany w całości, by przynosił wymierne skutki kształcenia.

 

2. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia na kierunku architektura wnętrz ma wyjątkowo rozbudowany charakter, ponieważ studenci muszą zapoznać się z szeregiem zagadnień teoretycznych, które później będzie można wcielać już w konkretne aktywności twórcze. Podstawą nauki jest przede wszystkim doskonała znajomość zasad projektowania architektonicznego i materiałoznawstwa wykorzystywanego w architekturze. Osoby kończące ten kierunek, muszą mieć przede wszystkim świadomość, że aby ich działania były efektywne, muszą opierać się na współpracy zarówno z architektami, jak i np. inżynierami budownictwa.

Opanowanie tych niezbędnych podstaw pozwala na profesjonalne kształcenie kierunkowe z zakresu projektowania wnętrz. 

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek odręczny i malarstwo,
 • rzeźba,
 • historia wzornictwa,
 • historia architektury wnętrz i mebla,
 • estetyka fotografii,
 • podstawy projektowania przestrzennego i graficznego,
 • podstawy projektowania komputerowego,
 • perspektywa odręczna,
 • rysunek techniczny.

 

Każda z osób studiujących, odbywać będzie zajęcia w pracowniach projektowania wnętrz i mebli, co sprawi, że jej kwalifikacje będą mieć wyjątkowo rozbudowany charakter.

 

Z jaką wiedzą architekci wnętrz opuszczają mury uczelni?

Świadome zasady projektowania, znajomość najnowszych trendów designerskich, organizowanie przestrzeni projektowej, świadomość historycznej spuścizny architektonicznej – to tylko niewielki ułamek wiedzy, jaką posiadać będzie każdy abiturient tego kierunku. Rozległa wiedza z zakresu projektowania, materiałoznawstwa, czy kształtowania przestrzeni użytkowej stanowi tylko podwaliny dla rozwoju umiejętności praktycznych.

 

3. Nabywane umiejętności

Profesjonalny architekt wnętrz w swojej pracy zawodowej wykorzystuje pozyskaną wiedzę i przekształca ją w ramach pracy w twórcze projekty, aranżacje i wizualizacje. Każdy projekt graficzny i komputerowy potrafi wykonać w praktyce, już w konkretnej przestrzeni. Jego umiejętności obejmują nie tylko twórcze wykorzystanie zmysłu estetycznego, ale także podstawowe zasady ergonomii, niezbędne do tego, by projekt (np. mebla) spełniał swoje podstawowe funkcje i mógł być wykorzystywany przez większość użytkowników przestrzeni.

 

4. Gdzie studiować architekturę wnętrz

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA NIESTACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz?

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz?

Studia na kierunku architektura wnętrz trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku architektura wnętrz mają na ogół charakter studiów dwustopniowych. Co to oznacza w praktyce? Podzielone są one na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje sześć semestrów nauki, po których student przystępuje do obrony pracy licencjackiej.

Jej pomyślna obrona daje możliwość kontynuowania nauki podczas studiów magisterskich, które trwają cztery semestry. Zakończenie nauki po pierwszym etapie edukacji daje już absolwentom pewne uprawnienia do wykonywania zawodu, ale nie są one jeszcze kompletne.

W przypadku studiów politechnicznych, które mają charakter zdecydowanie bardziej ścisły, architektura wnętrz występuje na ogół jako jedna ze specjalności.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura wnętrz?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura wnętrz?

Studia na kierunku architektura wnętrz mają charakter artystyczny, które oprócz tego wymagają także rozbudowanych umiejętności rzemieślniczych i podstaw odnoszących się do inżynierii i budownictwa; słowem – nie są to studia dedykowane dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wyższe wykształcenie.

Czy te studia są dla ciebie

Przed procesem rekrutacji byłoby warto, abyś zadał sobie kilka podstawowych pytań. Czy jesteś uzdolniony plastycznie, a twoje prace wzbudzają społeczne uznanie? Czy dodatkowo matematyka – królowa nauk – stanowi dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie, któremu umiejętnie dajesz radę sprostać? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to są to studia stworzone dla ciebie.

Zastanów się także, czy zależy ci bardziej na wykształceniu artystycznym, czy może liczą się dla ciebie bardziej umiejętności techniczne? W przypadku różnego rodzaju akademii sztuk pięknych prymarne znaczenie ma przede wszystkim egzamin wstępny. Rekrutacja na politechniki również opiera się o sprawdzian zdolności, jednak tutaj także brane są doskonałe wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka oraz chemia. Pomyśl, co interesuje cię bardziej!

 

Jak wygląda egzamin wstępny

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest doskonała orientacja w tym, jak wygląda właśnie sprawdzian wstępny. Każda z uczelni szczegółowe informacje na jego temat umieszcza na swoich stronach internetowych. Ma on na ogół kilkuetapowy charakter. Podczas poszczególnych etapów kandydaci na ogół prezentują swoje wcześniej przygotowane prace i rozwiązują zadania praktyczne już w trakcie trwania egzaminu. Warto, abyś dużo wcześniej zaczął do niego przygotowania, ponieważ to jego pomyślne zdanie sprawi, że znajdziesz się na listach osób przyjętych.

 

Czy coś jeszcze

Ostatnim ważnym elementem jest terminowe złożenie dokumentów. Nie zaniedbaj tego, ponieważ opóźnienia w ich składaniu mogą sprawić, że mimo wcześniejszego przyjęcia zostaniesz skreślony z listy. Najczęściej podstawowe dokumenty, które musisz złożyć to świadectwa maturalne, skany dowodów oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz?

Każda osoba, która kończy studia architektoniczne, zastanawia się, w jakim obszarze zawodowym może się realizować. Architekci wnętrz, dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu, mogą liczyć na stabilne i kreatywne zatrudnienie, które od razu pozwoli na ekspozycję umiejętności, pozyskanych podczas wszystkich lat nauki. Zawód architekta wnętrz wymaga nieustannego samokształcenia, jednak osoby, które podchodzą do swojego wykształcenia z pasją, nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy, która będzie dla nich najbardziej atrakcyjna!
 

Abiturienci tego kierunku mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju biurach architektonicznych i projektowych, które oferują klientom szeroki zakres usług – od wstępnych projektów po wykończenie. Umiejętności i wiedza architekta wnętrz sprawia, że jest on gotowy do przygotowywania projektów, wizualizacji oraz planów, które później – wraz z postępem prac technicznych – będzie sukcesywnie wcielać w życie.

 

Absolwenci studiów na kierunku architektura wnętrz nie mają problemu ze znalezieniem stabilnego i twórczego zatrudnienia, które pozwoli im na wszechstronną ekspozycję umiejętności. Wszelkiego rodzaju biura architektoniczne i projektowe wciąż poszukują wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmą się stroną estetyczną projektowania.

Architekt wnętrz to zawód przyszłości, ponieważ współcześnie kładziemy coraz większy nacisk na to, co nasza przestrzeń użytkowa mówi o nas. Nie chcemy tylko przestrzeni funkcjonalnej, ale i estetycznej, która zaspokoi nasze łaknienie piękna. W tym przypadku może pomóc właśnie architekt wnętrz, który sprawia, że przestrzeń przez nas użytkowana przestaje mieć znamiona wyłącznie nudnego otoczenia.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura wnętrz?

Studia na kierunku architektura wnętrz wymagają pasji i zaangażowania, nie jest to kierunek dedykowany dla wszystkich. Jednak osoby, które wybierają go świadomie, nigdy nie żałują powziętej decyzji.

Marika, absolwenta architektury wnętrz, mówi:

Dziś pracuję w prężenie rozwijającym się biurze architektonicznym. Te studia sprawiły, że rozwinęłam wszystkie swoje pasje i dziś rozwijam je w życiu zawodowym – nie ma nic cudowniejszego!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Komentarze (2)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Doma odpowiedz

Gdy byłam mała, uwielbiałam urządzać swój pokój. W liceum pojawił się pomysł urządzania wnętrz, zaczęłam śledzić trendy i w końcu trafiłam tutaj, na moją wymarzoną architekturę. Pochodzę z okolic Zielonej Góry, dlatego wybór był oczywisty. Ciekawe zajęcia i dużo patyki sprawiają, że nieustannie się rozwijam? Bardzo polecam!