ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest na Wydziale Inżynierii i Zarządzania. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Biznes międzynarodowy, Grafika komputerowa i media społecznościowe, Handel i usługi logistyczne, Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych.

  Realizowane specjalności mają za zadanie rozwinąć umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej, stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich, obsługi klienta i prowadzenia negocjacji. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: organizacja działalności handlowej, międzynarodowe rozliczenia finansowe, marketing międzynarodowy, marketing internetowy, finanse przedsiębiorstwa, analiza rynku, zarządzanie jakością, rachunkowość.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w WSEiZ będą mogli wykorzystać w roli specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, specjalistów ds. zarzadzania jakością, specjalistów ds. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Grafika komputerowa i media społecznościowe
  • Handel i usługi logistyczne
  • Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Grafika komputerowa i media społecznościowe
  • Handel i usługi logistyczne
  • Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

justyna Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to najlepszy wybór kształcenia. Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie oferuje wiele dróg i specjalności, w których mogę się kształcić i zdobywać cenne umiejętności i które dadzą mi pewną swobodę i bezpieczeństwo na rynku pracy