• INTENSYWNY KURS: MAPPING 3D Stopień: REKRUTACJA

  Kurs skierowany jest do:

  • Studentów i praktyków architektury, architektury krajobrazu, budownictwa pragnących poznać nowe techniki wizualizacji 3D;
  • Wszystkich entuzjastów wykorzystywania technik multimedialnych do kreacji wielkoformatowych obrazów (widowisk) przestrzennych na budynkach i innych obiektach architektonicznych;
  • Osób zainteresowanych sztuką światła i wykorzystaniem nowatorskich technik multimedialnych w tworzeniu dynamicznych i interaktywnych iluminacji architektonicznych.

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z mało znaną w Polsce techniką mappingu, czyli sztuką trójwymiarowej iluminacji obiektów;
  • Pokazanie związków mappingu z architekturą jako sposobu tworzenia atrakcyjnego widowiska ujętego w ramach architektury oraz granic wykorzystania tej techniki do popularyzacji architektury i zastosowań komercyjnych;
  • Nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia projektu powiązanego z wykorzystaniem techniki mappingu 3D (stworzenie modelu, przygotowanie oraz wyświetlenie animacji na obiekcie);
  • Zdobycie nowych umiejętności graficzno-animacyjnych, które pozwala uczestnikom na uczestnictwo w dalszych projektach i konkursach.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS OBSŁUGI PROGRAMU ARCHICAD Stopień: REKRUTACJA

  Zasadą kursu będzie praca nad przykładowym projektem i wprowadzenie uczestników w zagadnienia obsługi programu poprzez tworzenie modelu wirtualnego budynku. Taka koncepcja zakłada logiczne przedstawienie możliwości programu w sposób, jaki wykorzystuje się go przy zawodowej pracy architekta. Po skończeniu kursu studenci będą mogli samodzielnie wykonać dowolny projekt, sporządzić dokumentację budowlaną zgodną z polskimi normami, a także przedstawić trójwymiarową prezentację obiektu łącznie z technikami animacji komputerowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS PODSTAWOWY AUTOCAD Stopień: REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS PRAKTYCZNY ZARZĄDZANIE SIECIAMI WOD-KAN I FINANSOWANIE INWESTYCJI Stopień: REKRUTACJA

  Program zajęć obejmuje zagadnienia:

  • Ryzyka dotyczące transportu wody i ścieków.
  • Materiały stosowane w sieciach wod-kan, przykłady zastosowań.
  • Automatyzacja obliczeń przewodów.
  • Ekonomika procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.
  • Źródła finansowania inwestycji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS RYSUNKU Stopień: REKRUTACJA

  Studenckie Koło Grafiki Komputerowej, jak co roku, organizuje Kurs rysunku, w zakresie:

  •    Podstawowe techniki rysunkowe i graficzne.
  •    Zasady perspektywy i kompozycji.
  •    Projektowanie identyfikacji wizualnej produktu
  •    Tworzenie rysunku perspektywicznego z rzutów płaskich.
  •    Techniki rysunkowe przy projektowaniu grafiki czasopism.
  •    Projektowanie identyfikacji wizualnej marki.
  •    Rysunek postaci z natury.
  •    Techniki rysunkowe w projektowaniu storyboardu reklamowego.
  •    Plener rysunkowy.

  Kurs obejmuje 20 godzin zegarowych, czyli 10 spotkań po 2h zegarowe.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTKA KRAJOBRAZU Stopień: REKRUTACJA

  Kurs skierowany jest do:

  • absolwentów studiów na kierunku architektura krajobrazu, architektura, gospodarka przestrzenna i innych;
  • osób o minimum średnim wykształceniu posiadających przynajmniej 2-3 letnie doświadczenie z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, które chcą poznać praktyczne arkana zawodu architekta krajobrazu, a zwłaszcza dowiedzieć się jak skutecznie pozyskać oraz prawidłowo i z zyskiem wykonać zlecenie zawodowe.

  Cel kursu:

  • Zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi dotyczącymi pozyskania zlecenia i jego prawidłowego wykonania.
  • Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowywania i wyceny ofert oraz przedprojektowych uzgodnień z inwestorem.
  • Poznanie najczęściej występujących pułapek oraz sposobów ich unikania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE I OCENA MERYTORYCZNA ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH I DROGOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  Kurs skierowany jest do:

  • studentów chcących wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności,w projektowaniu odwodnień, studni chłonnych itp. oraz prowadzenia terenowych badań hydrogeologicznych,
  • pracowników przedsiębiorstw i firm ukierunkowanych na działania w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, budownictwa i ochrony środowiska,
  • przedstawicieli organów administracyjnych i instytucji kontrolnych (pracownicy Starostw i Powiatów, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorzy nadzoru budowlanego i in.),
  • pracowników instytucji i organizacji naukowo-badawczych chcących zapoznać się z aspektami praktycznymi.

  Cel kursu

  1. Celem nadrzędnym kursu jest nauczenie Państwa różnych sposobów projektowania systemów odwodnieniowych.
  2.   Cele praktyczne kursu to:
  • nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania systemu odwodnienia,
  • zapoznania się z aspektami praktycznymi wykonywania odwodnień za pomocą studni wierconych, igłofiltróworaz innych niestandardowych technik.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)