ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • INTENSYWNY KURS: MAPPING 3D

  Rekrutacja

  Kurs skierowany jest do:

  • Studentów i praktyków architektury, architektury krajobrazu, budownictwa pragnących poznać nowe techniki wizualizacji 3D;
  • Wszystkich entuzjastów wykorzystywania technik multimedialnych do kreacji wielkoformatowych obrazów (widowisk) przestrzennych na budynkach i innych obiektach architektonicznych;
  • Osób zainteresowanych sztuką światła i wykorzystaniem nowatorskich technik multimedialnych w tworzeniu dynamicznych i interaktywnych iluminacji architektonicznych.

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z mało znaną w Polsce techniką mappingu, czyli sztuką trójwymiarowej iluminacji obiektów;
  • Pokazanie związków mappingu z architekturą jako sposobu tworzenia atrakcyjnego widowiska ujętego w ramach architektury oraz granic wykorzystania tej techniki do popularyzacji architektury i zastosowań komercyjnych;
  • Nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia projektu powiązanego z wykorzystaniem techniki mappingu 3D (stworzenie modelu, przygotowanie oraz wyświetlenie animacji na obiekcie);
  • Zdobycie nowych umiejętności graficzno-animacyjnych, które pozwala uczestnikom na uczestnictwo w dalszych projektach i konkursach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS OBSŁUGI PROGRAMU ARCHICAD

  Rekrutacja

  Zasadą kursu będzie praca nad przykładowym projektem i wprowadzenie uczestników w zagadnienia obsługi programu poprzez tworzenie modelu wirtualnego budynku. Taka koncepcja zakłada logiczne przedstawienie możliwości programu w sposób, jaki wykorzystuje się go przy zawodowej pracy architekta. Po skończeniu kursu studenci będą mogli samodzielnie wykonać dowolny projekt, sporządzić dokumentację budowlaną zgodną z polskimi normami, a także przedstawić trójwymiarową prezentację obiektu łącznie z technikami animacji komputerowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS PODSTAWOWY AUTOCAD

  Rekrutacja

  Tematyka kursu:

  • grupa nr 1 – rysunek budowlany;
  • grupa nr 2 – rysunek mechaniczny.

  Organizacja zajęć:

  Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w dni powszednie w godz. 17.00-20.00 – w sumie 30 godzin zajęć.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS PRAKTYCZNY ZARZĄDZANIE SIECIAMI WOD-KAN I FINANSOWANIE INWESTYCJI

  Rekrutacja

  Program zajęć obejmuje zagadnienia:

  • Ryzyka dotyczące transportu wody i ścieków.
  • Materiały stosowane w sieciach wod-kan, przykłady zastosowań.
  • Automatyzacja obliczeń przewodów.
  • Ekonomika procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.
  • Źródła finansowania inwestycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS RYSUNKU

  Rekrutacja

  Studenckie Koło Grafiki Komputerowej, jak co roku, organizuje Kurs rysunku, w zakresie:

  •    Podstawowe techniki rysunkowe i graficzne.
  •    Zasady perspektywy i kompozycji.
  •    Projektowanie identyfikacji wizualnej produktu
  •    Tworzenie rysunku perspektywicznego z rzutów płaskich.
  •    Techniki rysunkowe przy projektowaniu grafiki czasopism.
  •    Projektowanie identyfikacji wizualnej marki.
  •    Rysunek postaci z natury.
  •    Techniki rysunkowe w projektowaniu storyboardu reklamowego.
  •    Plener rysunkowy.

  Kurs obejmuje 20 godzin zegarowych, czyli 10 spotkań po 2h zegarowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTKA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  Kurs skierowany jest do:

  • absolwentów studiów na kierunku architektura krajobrazu, architektura, gospodarka przestrzenna i innych;
  • osób o minimum średnim wykształceniu posiadających przynajmniej 2-3 letnie doświadczenie z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, które chcą poznać praktyczne arkana zawodu architekta krajobrazu, a zwłaszcza dowiedzieć się jak skutecznie pozyskać oraz prawidłowo i z zyskiem wykonać zlecenie zawodowe.

  Cel kursu:

  • Zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi dotyczącymi pozyskania zlecenia i jego prawidłowego wykonania.
  • Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowywania i wyceny ofert oraz przedprojektowych uzgodnień z inwestorem.
  • Poznanie najczęściej występujących pułapek oraz sposobów ich unikania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE I OCENA MERYTORYCZNA ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

  Rekrutacja

  Kurs skierowany jest do:

  • studentów chcących wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności,w projektowaniu odwodnień, studni chłonnych itp. oraz prowadzenia terenowych badań hydrogeologicznych,
  • pracowników przedsiębiorstw i firm ukierunkowanych na działania w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, budownictwa i ochrony środowiska,
  • przedstawicieli organów administracyjnych i instytucji kontrolnych (pracownicy Starostw i Powiatów, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorzy nadzoru budowlanego i in.),
  • pracowników instytucji i organizacji naukowo-badawczych chcących zapoznać się z aspektami praktycznymi.

  Cel kursu

  1. Celem nadrzędnym kursu jest nauczenie Państwa różnych sposobów projektowania systemów odwodnieniowych.
  2.   Cele praktyczne kursu to:
  • nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania systemu odwodnienia,
  • zapoznania się z aspektami praktycznymi wykonywania odwodnień za pomocą studni wierconych, igłofiltróworaz innych niestandardowych technik.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)