• BUSINESS AND LANGUAGES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Drugi język obcy do wyboru: hiszpański, niemiecki, szwedzki, francuski

  Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności dostrzegania ekonomicznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań globalnego biznesu. Studenci uczą się stosowania prawa gospodarczego i podatkowego, ujmowania i dokonywania pomiaru operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i podatkowych, sporządzania i oceny sprawozdań finansowych, czy też wykorzystywania metod ilościowych i technik analitycznych. Business and Languages w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym.

  W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: różnice kulturowe w biznesie, komunikacja w zespole i organizacji, zarządzanie czasem, słownictwo biznesowe, korespondencja biznesowa, podatki w przedsiębiorstwie, matematyka finansowa, rachunkowość finansowa i zarządcza, rynki finansowe, ubezpieczenia gospodarcze. A co po studiach? Absolwenci Business and Languages w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych znajdą zatrudnienie w działach personalnych średnich i dużych firm, przedsiębiorstwach, biurach podróży, hotelach, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych, korporacjach międzynarodowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)