• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci poznają zasady kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka i przygotowują się do wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, kierowania i nadzorowania pracami, czy wykonywania prac inwentaryzacyjnych. Architektura krajobrazu w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to możliwość uczestniczenia w licznych przedsięwzięciach rozwijających umiejętności z zakresu architektury krajobrazu, takich jak warsztaty, wyjazdy, czy targi, oraz przygotowanie do uczestnictwa w projektowych pracowniach wielobranżowych.

  W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: rysunek studyjny, fotografia, podstawy geodezji i kartografii, zasady projektowania krajobrazu, podstawy ekonomii i zarządzania, projektowanie zintegrowane, biologia roślin, geometria wykreślna, fizjografia, malarstwo, budownictwo, materiałoznawstwo.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Dorota Ocena odpowiedz

Polecam ze względu na dużą ilość zajęć praktycznych