• ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest na Zamiejscowym Wydziale Administracji w Brukseli. Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studenci zapoznają się z formalno- prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej, zasadami zarządzania projektami, czy technikami komunikacji personalnej i prezentacji publicznych. Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie to także znajomość koncepcji integracji europejskiej, współczesnych stosunków międzynarodowych i funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

  Studia na kierunku Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Administracja europejska i międzynarodowa. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, systemy konstytucyjne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, publiczne prawo gospodarcze, procesy europeizacji administracji publicznej, etyka w przestrzeni publicznej, organizacja i zarządzanie w perspektywie międzysektorowej. A co po studiach? Absolwenci Administracji europejskiej w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji znajdą zatrudnienie w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego, lokalnego i międzynarodowego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, bankach, biurach, kancelariach, biurach projektowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)