• ADMINISTRACJA EUROPEJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest na Zamiejscowym Wydziale Administracji w Brukseli. Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studenci zapoznają się z formalno- prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej, zasadami zarządzania projektami, czy technikami komunikacji personalnej i prezentacji publicznych. Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie to także znajomość koncepcji integracji europejskiej, współczesnych stosunków międzynarodowych i funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

  Studia na kierunku Administracja europejska w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Administracja europejska i międzynarodowa. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, systemy konstytucyjne, postępowanie administracyjne, prawo pracy, publiczne prawo gospodarcze, procesy europeizacji administracji publicznej, etyka w przestrzeni publicznej, organizacja i zarządzanie w perspektywie międzysektorowej. A co po studiach? Absolwenci Administracji europejskiej w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji znajdą zatrudnienie w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego, lokalnego i międzynarodowego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, bankach, biurach, kancelariach, biurach projektowych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: