ADMINISTRACJA EUROPEJSKA studia - kierunek studiów

Administracja, to kierunek, który od wielu lat cieszy się niemalejącym zainteresowaniem wśród studentów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Co sprawia, że jest on aż tak popularny? Wszechstronna znajomość procedur administracyjnych, profesjonalne przygotowanie do pracy w różnorodnych instytucjach pożytku publicznego. Współcześnie myślenie o administracji musi jednak odejść od pojmowania jej jedynie przez pryzmat lokalny, bowiem współczesne funkcjonowanie gospodarek poszczególnych państw odsyła do myślenia globalnego - przede wszystkim na polu administracji właśnie. Polskie uczelnie podążają za tym rozszerzonym pojmowaniem zarządzania i dostosowują swoje propozycje tak, by były one satysfakcjonujące dla studentów chcących rozwijać się nie tylko na polu krajowym, lecz także europejskim i światowym. Administracja europejska to idealny kierunek dla osób, które dysponują wszechstronnymi zainteresowaniami z zakresu historii, prawa, polityki, geografii. Odnajdą się na nim osoby, które rozumieją procesy łączące ze sobą lokalne gospodarki w jeden wspólnie działający organizm.
Wybór administracji europejskiej pozwoli ci na dogłębne poznanie historii tej dziedziny nauki, tak by móc tę wiedzę wykorzystywać współcześnie. Poza tym zapoznasz się ze szczegółami funkcjonowania instytucji pożytku publicznego pod kątem procedur prawnych i finansowych, które wykraczają poza szczebel lokalny. Administracja europejska przygotowuje bowiem przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach zarówno krajowych, jak i europejskich i międzynarodowych, więc ważnym aspektem tych studiów jest rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania przede wszystkim organizacji wykraczających poza tereny Polski. Program studiów administracji europejskiej jest wyjątkowo bogaty, ponieważ to nie tylko przedmioty ogólne, charakterystyczne dla klasycznej odmiany tego kierunku. Oprócz podstaw prawoznawstwa, prawa pracy, publicznego funkcjonowania instytucji studenci dogłębnie zapoznają się z różnorodnymi modelami konstytucyjnymi, poznają różne typy prawa administracyjnego. Ważnym elementem tych studiów jest także zapoznanie się z różnorakimi modelami zarządzania organizacjami międzysektorowymi.
Sylwetka absolwenta administracji europejskiej sprawia, że staje się on wyjątkowo atrakcyjny na współczesnym rynku pracy. Znajomość procedur i procesów administracyjnych pozwalają na wszechstronne możliwości zatrudnienia w zależności od własnych preferencji. Wszelkiego rodzaju instytucje rządowe i pozarządowe, organizacje użytku publicznego, kancelarie, urzędy, małe i duże przedsiębiorstwa - każdy z tych sektorów zdaje sobie sprawę, że w XXI w. specjaliści z zakresu administracji to zbyt mało, bowiem każda gospodarka osadzona w europejskich realiach musi współpracować z osobami o świadomości rangi wspólnoty europejskiej, ale i międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku właśnie tę świadomość będą mieć popartą unikatowym i profesjonalnym wykształceniem.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W procesie rekrutacji na ten kierunek nie są uwzględnione wymagania kwalifikacyjne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację europejską, obejmuje:

 • prawo administracyjne
 • systemy konstytucyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • procesy europeizacji administracji publicznych
 • etyki w przestrzeni publicznej
 • zarządzanie w perspektywie międzysektorowej
 • zarządzanie strategiczne instytucji
 • politykę rozwoju regionalnego
 • koncepcje integracji gospodarek europejskich

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu administracji europejskiej:

 • instytucje samorządów terytorialnych
 • instytucje i agendy UE
 • urzędy odpowiedzialne za fundusze unijne
 • organy administracji rządowej
 • biura projektowe
 • instytucje z sektora prawnego, finansowego i ubezpieczeniowego

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Komentarze (0)