Administracja europejska

Administracja europejska

Dodaj do ulubionych

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administracja europejska to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku administracja europejska
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja europejska rozpocznie się 3 stycznia 2022 r. i potrwa do 20 października 2022 r. | administracja europejska - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności administracja europejska możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie niestacjonarnym | administracja europejska - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku administracja europejska dedykowane są osobom, które chciałyby zobaczyć z bliska, jak wygląda współczesne działanie instytucji Unii Europejskiej. W trakcie zajęć studenci poznawać będą najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej państwach członkowskich UE. Umiejętności studentów oparte będą na stabilnej wiedzy prawniczej, ekonomicznej i związanej z innymi naukami społecznymi.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku takiego jak administracja europejska mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnych strukturach administracji państwowej oraz Unii Europejskiej. Czeka na nich praca w instytucjach dyplomatycznych, urzędach czy departamentach ściśle związanych z integracją europejską.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja europejska: 

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Administracja europejska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ADMINISTRACJA EUROPEJSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Administracja europejska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja europejska studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja europejska studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja europejska

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację europejską:

Program studiów i przedmioty
Wybór administracji europejskiej pozwoli ci na dogłębne poznanie historii tej dziedziny nauki, tak by móc tę wiedzę wykorzystywać współcześnie. Poza tym zapoznasz się ze szczegółami funkcjonowania instytucji pożytku publicznego pod kątem procedur prawnych i finansowych, które wykraczają poza szczebel lokalny.
Program studiów administracji europejskiej jest wyjątkowo bogaty, ponieważ to nie tylko przedmioty ogólne, charakterystyczne dla klasycznej odmiany tego kierunku. Oprócz podstaw prawoznawstwa, prawa pracy, publicznego funkcjonowania instytucji studenci dogłębnie zapoznają się z różnorodnymi modelami konstytucyjnymi, poznają różne typy prawa administracyjnego. 
 
W programie studiów na kierunku administracja europejska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Wstęp do bezpieczeństwa państwa
 • Podstawy ekonomii
 • Organizacja i zarządzanie
 • Techniki komunikacji i negocjacji
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo finansowe i finansów publicznych
 • Prawo pracy z elementami prawa europejskiego
 • Podstawy statystyki i demografii
 • Podstawy prawa karnego

 

Absolwent administracji europejskiej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa administracyjnego
 • systemów konstytucyjnych
 • publicznego prawa gospodarczego
 • procesów europeizacji administracji publicznych
 • etyki w przestrzeni publicznej
 • zarządzania w perspektywie międzysektorowej
 • zarządzania strategicznego instytucji
 • polityki rozwoju regionalnego
 • koncepcji integracji gospodarek europejskich

Jak wyglądają studia na kierunku administracja europejska?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku administracja europejska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Administracja, to kierunek, który od wielu lat cieszy się niemalejącym zainteresowaniem wśród studentów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Co sprawia, że jest on aż tak popularny? Wszechstronna znajomość procedur administracyjnych, profesjonalne przygotowanie do pracy w różnorodnych instytucjach pożytku publicznego

Administracja europejska to idealny kierunek dla osób, które dysponują wszechstronnymi zainteresowaniami z zakresu historii, prawa, polityki, geografii. Odnajdą się na nim osoby, które rozumieją procesy łączące ze sobą lokalne gospodarki w jeden wspólnie działający organizm.

Administracja europejska to kierunek, który można realizować w formie studiów niestacjonarnych. Powyższa opcja kształcenie będzie idealnym wyborem dla osób, które chciałyby połączyć naukę z pracą zawodową. Dodatkowym ułatwieniem będzie wprowadzenie nowoczesnych technik nauczania na odległość, dzięki czemu studenci będą mogli korzystać z platformy e-learningowej i kształcić się bez wychodzenia z domu.

Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać o konieczności opłacenia czesnego. Celem studiów na kierunku administracja europejska jest przygotowanie profesjonalnych i wszechstronnie wykształconych pracowników organów administracji publicznej.

Dlatego też, jako student zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawniczych, administracyjnych, społecznych, politycznych czy nauk o zarządzaniu. W czasie licznych zajęć, wykładów i warsztatów zapoznasz się z różnymi dziedzinami i aspektami prawa oraz nauczysz się stosować regulacje prawne w praktyce.

Co więcej wykształcisz cenne umiejętności zarządzania projektami i zespołem pracowniczym oraz rozwiniesz swoją wiedzę z obszaru marketingu. Ważną kwestią jest także poznanie historii administracji i polityki europejskiej oraz zdolność wdrażania koncepcji integracji europejskiej.

Jako student będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

 

3. Gdzie studiować administrację europejską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek administracja europejska:

Ile trwają studia?

Studia na kierunku administracja europejska trwają 3 lata (studia I stopnia).

Jeżeli zdecydujesz się na realizacje kierunku administracja europejska w ramach studiów pierwszego stopnia, na naukę będziesz musiał poświęcić, inaczej niż w przypadku innych studiów licencjackich, tylko trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich lub rozpocząć karierę zawodową.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu administracji europejskiej:

Praca po studiach

Sylwetka absolwenta administracji europejskiej sprawia, że staje się on wyjątkowo atrakcyjny na współczesnym rynku pracy. Znajomość procedur i procesów administracyjnych pozwalają na wszechstronne możliwości zatrudnienia w zależności od własnych preferencji.
Wszelkiego rodzaju instytucje rządowe i pozarządowe, organizacje użytku publicznego, kancelarie, urzędy, małe i duże przedsiębiorstwa - każdy z tych sektorów zdaje sobie sprawę, że w XXI w. specjaliści z zakresu administracji to zbyt mało, bowiem każda gospodarka osadzona w europejskich realiach musi współpracować z osobami o świadomości rangi wspólnoty europejskiej, ale i międzynarodowej.
Absolwenci tego kierunku właśnie tę świadomość będą mieć popartą unikatowym i profesjonalnym wykształceniem.
 
Po ukończeniu studiów na kierunku administracja europejska będziesz mógł pracować w:
 • instytucjach samorządów terytorialnych
 • instytucjach i agendy UE
 • urzędach odpowiedzialne za fundusze unijne
 • organach administracji rządowej
 • biurach projektowe
 • instytucjach z sektora prawnego, finansowego i ubezpieczeniowego
 • urzędach i departamentach
 • komórkach administracyjnych prywatnych firm
 • w biurach partii politycznych
 • placówkach kulturalnych

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia