ADMINISTRACJA EUROPEJSKA studia - kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Administracja, to kierunek, który od wielu lat cieszy się niemalejącym zainteresowaniem wśród studentów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Co sprawia, że jest on aż tak popularny? Wszechstronna znajomość procedur administracyjnych, profesjonalne przygotowanie do pracy w różnorodnych instytucjach pożytku publicznego. Współcześnie myślenie o administracji musi jednak odejść od pojmowania jej jedynie przez pryzmat lokalny, bowiem współczesne funkcjonowanie gospodarek poszczególnych państw odsyła do myślenia globalnego - przede wszystkim na polu administracji właśnie. Polskie uczelnie podążają za tym rozszerzonym pojmowaniem zarządzania i dostosowują swoje propozycje tak, by były one satysfakcjonujące dla studentów chcących rozwijać się nie tylko na polu krajowym, lecz także europejskim i światowym. Administracja europejska to idealny kierunek dla osób, które dysponują wszechstronnymi zainteresowaniami z zakresu historii, prawa, polityki, geografii. Odnajdą się na nim osoby, które rozumieją procesy łączące ze sobą lokalne gospodarki w jeden wspólnie działający organizm.
 
Program studiów i przedmioty
Wybór administracji europejskiej pozwoli ci na dogłębne poznanie historii tej dziedziny nauki, tak by móc tę wiedzę wykorzystywać współcześnie. Poza tym zapoznasz się ze szczegółami funkcjonowania instytucji pożytku publicznego pod kątem procedur prawnych i finansowych, które wykraczają poza szczebel lokalny. Administracja europejska przygotowuje bowiem przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach zarówno krajowych, jak i europejskich i międzynarodowych, więc ważnym aspektem tych studiów jest rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania przede wszystkim organizacji wykraczających poza tereny Polski. Program studiów administracji europejskiej jest wyjątkowo bogaty, ponieważ to nie tylko przedmioty ogólne, charakterystyczne dla klasycznej odmiany tego kierunku. Oprócz podstaw prawoznawstwa, prawa pracy, publicznego funkcjonowania instytucji studenci dogłębnie zapoznają się z różnorodnymi modelami konstytucyjnymi, poznają różne typy prawa administracyjnego. Ważnym elementem tych studiów jest także zapoznanie się z różnorakimi modelami zarządzania organizacjami międzysektorowymi.
 
Praca po studiach
Sylwetka absolwenta administracji europejskiej sprawia, że staje się on wyjątkowo atrakcyjny na współczesnym rynku pracy. Znajomość procedur i procesów administracyjnych pozwalają na wszechstronne możliwości zatrudnienia w zależności od własnych preferencji. Wszelkiego rodzaju instytucje rządowe i pozarządowe, organizacje użytku publicznego, kancelarie, urzędy, małe i duże przedsiębiorstwa - każdy z tych sektorów zdaje sobie sprawę, że w XXI w. specjaliści z zakresu administracji to zbyt mało, bowiem każda gospodarka osadzona w europejskich realiach musi współpracować z osobami o świadomości rangi wspólnoty europejskiej, ale i międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku właśnie tę świadomość będą mieć popartą unikatowym i profesjonalnym wykształceniem.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W procesie rekrutacji na ten kierunek nie są uwzględnione wymagania kwalifikacyjne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku administracja

Specjalności na kierunku international relations

Specjalności na kierunku administracja

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Specjalności na kierunku administracja

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację europejską, obejmuje:

 • prawo administracyjne
 • systemy konstytucyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • procesy europeizacji administracji publicznych
 • etyki w przestrzeni publicznej
 • zarządzanie w perspektywie międzysektorowej
 • zarządzanie strategiczne instytucji
 • politykę rozwoju regionalnego
 • koncepcje integracji gospodarek europejskich

Jak wyglądają studia na kierunku administracja europejska?

Administracja europejska to kierunek, który można realizować w formie studiów niestacjonarnych. Powyższa opcja kształcenie będzie idealnym wyborem dla osób, które chciałyby połączyć naukę z pracą zawodową. Dodatkowym ułatwieniem będzie wprowadzenie nowoczesnych technik nauczania na odległość, dzięki czemu studenci będą mogli korzystać z platformy e-learningowej i kształcić się bez wychodzenia z domu. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać o konieczności opłacenia czesnego.

Celem studiów na kierunku administracja europejska jest przygotowanie profesjonalnych i wszechstronnie wykształconych pracowników organów administracji publicznej. Dlatego też, jako student zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawniczych, administracyjnych, społecznych, politycznych czy nauk o zarządzaniu. W czasie licznych zajęć, wykładów i warsztatów zapoznasz się z różnymi dziedzinami i aspektami prawa oraz nauczysz się stosować regulacje prawne w praktyce.

Co więcej wykształcisz cenne umiejętności zarządzania projektami i zespołem pracowniczym oraz rozwiniesz swoją wiedzę z obszaru marketingu. Ważną kwestią jest także poznanie historii administracji i polityki europejskiej oraz zdolność wdrażania koncepcji integracji europejskiej. Jako student będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA STUDIA NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

Jeżeli zdecydujesz się na realizacje kierunku administracja europejska w ramach studiów pierwszego stopnia, na naukę będziesz musiał poświęcić, inaczej niż w przypadku innych studiów licencjackich, tylko dwa lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich lub rozpocząć karierę zawodową.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA STUDIA I STOPNIA

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu administracji europejskiej:

 • instytucje samorządów terytorialnych
 • instytucje i agendy UE
 • urzędy odpowiedzialne za fundusze unijne
 • organy administracji rządowej
 • biura projektowe
 • instytucje z sektora prawnego, finansowego i ubezpieczeniowego

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Komentarze (0)