ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, na fundamencie zagadnień historyczno- filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia , wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształcenia własnego rozwoju zawodowego. Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni dzielą się na następujące specjalności:

  • Doradca i asysten rodziny,
  • Pedagogika kulturalno- oświatowa,
  • Pedagogika opiekuńcza z gerantologią społeczną,
  • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią uzależnień,
  • Pedagogika pracy i polityka personalna,
  • Profilaktyka społęczna i praca socjalna (na pierwszym stopniu),
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
  • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe, (na drugim stopniu). 

  Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki na Pedagogice? Na przykład: psychologiczne podstawy edukacji, edukacja medialna, metodyka edukacji przedszkolnej, metody badań pedagogicznych, kultura języka i wypowiedzi, warsztat terapeuty, prawo rodzinne i opiekuńcze, strategie interwencji w sytuacjach kryzysowych, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, analiza rynku pracy, poradnictwo zawodowe. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w WSKS znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, służbie zdrowia, ośrodkach resocjalizacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

student Ocena

WSKS w Gdyni to uczelnia, w której możemy niestandardowo podejść do problemu. Uczymy się tutaj wychodzenia poza schematy, co w późniejszej pracy zawodowej będzie kluczowe, a moim zdaniem nawet obowiązkowe. To świetna uczelnia, w której spotykają się ludzie pełni pasji