Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, na fundamencie zagadnień historyczno- filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia , wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształcenia własnego rozwoju zawodowego. Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki na Pedagogice? Na przykład: psychologiczne podstawy edukacji, edukacja medialna, metodyka edukacji przedszkolnej, metody badań pedagogicznych, kultura języka i wypowiedzi, warsztat terapeuty, prawo rodzinne i opiekuńcze, strategie interwencji w sytuacjach kryzysowych, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, analiza rynku pracy, poradnictwo zawodowe. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w WSKS znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, służbie zdrowia, ośrodkach resocjalizacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Pisarek Ocena odpowiedz

Fajnie jest

student Ocena odpowiedz

WSKS w Gdyni to uczelnia, w której możemy niestandardowo podejść do problemu. Uczymy się tutaj wychodzenia poza schematy, co w późniejszej pracy zawodowej będzie kluczowe, a moim zdaniem nawet obowiązkowe. To świetna uczelnia, w której spotykają się ludzie pełni pasji