Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych

  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o profilu artystycznym z akcentem na umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach, jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię (terapię przez twórczość i sztukę), wpisującą się w tradycję dokonań naukowych i  dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: sztuką, edukacją, arteterapią.

  Atuty kierunku

  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i zagranicą.
  • Uzyskanie uprawnień zawodowych artysty plastyka oraz nauczyciela szkoły podstawowej w trakcie jednych studiów I stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność artystyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność artystyczna

   


  Studia I stopnia

   

  Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego

  NOWA MATURA (od roku 2005)*
  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata (analiza teczki prac)

  Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
  Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik dla każdego przedmiotu:
  1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
  1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

  Zestaw prac przedstawiony podczas autoprezentacji ma pokazać obszar zainteresowań. Teczka prac powinna składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentująca obszar zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne.

  STARA MATURA (do roku 2004)**

  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata (analiza teczki prac).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata (lub równoważnego) potwierdzającego określone efekty kształcenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

  Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata + punkty uzyskane podczas autoprezentacji kandydata (analiza teczki prac)

  Zestaw prac przedstawiony podczas autoprezentacji ma pokazać obszar zainteresowań. Teczka prac powinna składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentująca obszar zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne.

Opinie (0)