• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych

  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o profilu artystycznym z akcentem na umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach, jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię (terapię przez twórczość i sztukę), wpisującą się w tradycję dokonań naukowych i  dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: sztuką, edukacją, arteterapią.

  Atuty kierunku

  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i zagranicą.
  • Uzyskanie uprawnień zawodowych artysty plastyka oraz nauczyciela szkoły podstawowej w trakcie jednych studiów I stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Artystyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - nauczycielska)
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych - nienauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: Etap I: Autoprezentacja kandydata oraz Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Joanna Marciniak Ocena odpowiedz

Bardzo interesujące i ciekawe