Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych

  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o profilu artystycznym z akcentem na umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach, jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię (terapię przez twórczość i sztukę), wpisującą się w tradycję dokonań naukowych i  dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu.

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: sztuką, edukacją, arteterapią.

  Atuty kierunku

  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i zagranicą.
  • Uzyskanie uprawnień zawodowych artysty plastyka oraz nauczyciela szkoły podstawowej w trakcie jednych studiów I stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność artystyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność artystyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: Etap I: Autoprezentacja kandydata Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą" (od 2005r.) przeliczenie punktów odbywa się z łącznych wyników uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie bądź podstawowym bądź też rozszerzonym z następujących przedmiotów: -język polski; -język obcy; -jeden z grupy przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: - Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, - Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Opinie (1)

Joanna Marciniak Ocena

Bardzo interesujące i ciekawe