Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie realizowany jest na Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, która stanowi fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci nabywają umiejętności planowania i organizowania działalności wychowawczo- dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych, jak również zaznajamiają się z charakterem współpracy z instytucjami środowiska społecznego. Pedagogika w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów, jak: teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania, historia myśli pedagogicznej, pojęcia i systemy pedagogiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, psychologia, metodologia badań społecznych, pedagogika społeczna, psychologia niedostosowania społecznego, diagnoza problemów wychowawczych, społeczne problemy pracy, andragogika, doradztwo zawodowe, diagnostyka resocjalizacyjna, antropologia kulturowa, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

  Można powiedzieć, że ilu ludzi, tyle obszarów badań i zagadnień pedagogicznych. Być może współczesny świat i jego charakter „zapracuje” na kolejne elementy omawianej przez nas dyscypliny. Skąd taki wniosek? Pedagogika musi się zmieniać, aktualizować, dostosowywać do panujących realiów. Inaczej będzie tylko teorię, której nie da się przenieść w praktyczne działanie. Mówiąc o działaniu, warto zapytać o drogi zawodowe tych, którzy ukończą naukę na tym kierunku. Absolwenci Pedagogiki w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, agencjach zatrudnienia, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach szkolno- wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach specjalistycznych, świetlicach środowiskowych, aresztach śledczych, zakładach karnych, ośrodkach adaptacji społecznej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

dominika Ocena odpowiedz

WSM to miejsce, w którym każdy student może rozwijać swoje zainteresowania, na dodatek pod okiem doświadczonych specjalistów. W tej chwili studiuję już na trzecim roku, ale gdybym miała jeszcze raz wybierać uczelnię, to ponownie postawiłabym na Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie