• NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jak obcego/drugiego. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami  nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają uczestnikom zajęć sposoby nauczania gramatyki i słownictwa, wymowy i pisowni.
  Pokazują także, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe. Słuchacze mają również możliwość w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia, planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej.
  Absolwenci studiów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w zagranicznych uczelniach, w polonijnych) oraz w kraju, ucząc dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy (w polskich szkołach) oraz cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by tutaj uczyć się, mieszkać i pracować (w rozmaitych szkołach językowych).

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA DLA TŁUMACZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia dla tłumaczy mają na celu profesjonalne kształcenie w zakresie praktyki tłumaczenia, wsparte niezbędną podbudową teoretyczną przekazywaną w formie wykładów. W zależności od wybranej ścieżki: tłumaczenia tekstów specjalistycznych, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe lub tłumaczenia ustne, w trakcie intensywnych zajęć o charakterze warsztatów uczestnicy studiów doskonalą praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego – specjalistycznego, tłumaczenia wykonywanego w formie poświadczonej i tłumaczenia ustnego środowiskowego lub tłumaczenia ustnego konferencyjnego.

  Ćwiczenia z tłumaczenia pisemnego odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza (CAT tools), natomiast zajęcia z tłumaczeń ustnych – w laboratorium do tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) i konsekutywnych.  Studia w zakresie każdej z trzech specjalizacji kończą się egzaminem praktycznym w ww. pracowniach komputerowych lub laboratoriach tłumaczeniowych, potwierdzającym uzyskanie profesjonalnych kompetencji translatorskich. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA LITERACKO-ARTYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwuletnie podyplomowe STUDIA LITERACKO-ARTYSTYCZNE to pionierska w Polsce forma kształcenia typu "creative writing". Stworzone w 1994 przez Prof. Gabrielę Matuszek na Wydziale Polonistyki UJ, działają nieprzerwanie do dzisiaj, a wielu spośród ich absolwentów zajęło znaczącą pozycję na rynku literackim.

  Wykładowcami są znakomici pisarze: prozaicy, poeci, eseiści, dramatopisarze, scenarzyści oraz krytycy literaccy i wykładowcy UJ.

  Program kształcenia obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające wiedzę o literaturze polskiej i światowej, współczesnym życiu literackim i prawie autorskim. Studia kończą się pracą dyplomową w postaci dzieła literackiego, pisaną pod opieką wybranego wykładowcy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA REDAKTORSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

  Dodatkowo do podjęcia studiów wymagana znajomość:

  • obsługi komputera w środowisku Windows na poziomie średniozaawansowanym,
  • wybranego programu graficznego na poziomie podstawowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIUM RETORYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studium Retoryki działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku. Powstało z inicjatywy dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

  Dysponując kilkunastoletnim doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i niezawodną organizację zajęć. Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji.

  Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA ZABURZEŃ W MÓWIENIU, PISANIU I CZYTANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia przygotowują do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00 – 16.00.

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Try Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia , dyplom ma znaczenie na rynku pracy , chociaż niektórzy pracodawcy boją się zatrudniać absolwentów Uj ( dyrektorzy szkol)

Trt Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Dyplom UJ jest duza szansa na zatrudnienie , wiem o tym , pracodawcy zwracają na to uwagę, dyplom UJ bardzo się liczy .

Trt W odpowiedzi do: Trt odpowiedz

Zgadza się Potwierdzam

Olga Ocena odpowiedz

Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie

Darek Ocena odpowiedz

Gdy podjąłem decyzję o studiowaniu Edytorstwa od razu wiedziałem, że chcę się uczyć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedziałem, że tylko ta uczelnia da mi najlepsze wykształcenie i najlepiej przygotuje do zawodu.

Honorata Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to duży prestiż, niemały wysiłek i ciekawa przygoda. Nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną

Ewa Ocena odpowiedz

Teatr to moja największa pasja. Wybór Krakowa na miasto studiowania wydaje się wręcz oczywisty, bo to przecież najważniejsze miasto dla polskiego teatru. A skoro wybrałam Kraków na miejsce kształcenia, to naturalnym wyborem uczelni był Uniwersytet Jagielloński.