• AUTOMOTIVE QUALITY MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zostań specjalistą z zakresu Systemu Zarządzania Jakością w branży Automotive! Jak? Studiując podyplomowo we WSZOP. Dwa semestry studiów, które wprowadzą Cię w świat normy IATF 16949. Co to znaczy? Że poznasz normy jakościowe serii 9000 rozszerzone o elementy dotyczące wyłącznie przemysłu samochodowego. Projektowanie, produkcja, montaż, serwis produktów motoryzacyjnych, Lean management – to wiedza ekspercka, która da Ci przewagę nad konkurencją!

  Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 (wydawany przez Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.) – po zdanym egzaminie.

  Dowiedz się więcej

 • BHP I SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jeśli chcesz zyskać kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem, to jesteś w dobrym miejscu. Nie bez powodu to właśnie na te studia we WSZOP jest największy popyt! Po skończeniu studiów otrzymasz uprawienia do pracy na stanowisku specjalisty i starszego inspektora ds. BHP, dzięki czemu podniesiesz swoje kwalifikacje i zyskasz przewagę nad konkurencją.

  Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem w sposób metodyczny systematyzują wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu ochrony pracy. Identyfikacji zagrożeń, analiza i ocena ryzyka zawodowego, systemy ocen zgodności, akredytacja i certyfikacja, katastrofy przemysłowe, bezpieczeństwo medyczne, ratownictwo, postępowanie powypadkowe, procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i dydaktyka szkoleń - 2 semestry studiów dzielą Cię od opanowania tej wiedzy w teorii i praktyce.

  Prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy WSZOP oraz pracownicy innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy: inspektorzy BHP i ratownicy medyczni. Będziesz się uczyć od najlepszych!

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWANIE I KOMUNIKACJA MARKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Innowacyjny kierunek Budowanie i komunikacja marki to nowa oferta studiów podyplomowych we WSZOP. To nasza odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, a które związane są z rozwojem tak zwanych nowych mediów (portali społecznościowych, komunikacji sieciowej, digitalizacji procesów zarządczych). Zaostrzona konkurencja zmusza do poszukiwania nowych sposobów dotarcia do potencjalnego kontrahenta, dlatego też należy budować siłę, pozycję i przewagę konkurencyjną szeroko pojętej marki (korporacyjnej, produktowej, usługowej, instytucji, osobistej) w oparciu przede wszystkim o skuteczne komunikowanie się.

  Nasza kadra to praktycy z dziedziny komunikacji, mediów, marketingu oraz grafiki komputerowej.

  Dowiedz się więcej

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Kadry i płace łączą specjalistyczną wiedzę z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na aspekt praktyczny studiów. Około 120 godzin ćwiczeń/konwersatoriów poświęconych jest zagadnieniom związanym z obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia/Enova365 i Płatnik. Zajęcie te prowadzą doświadczeni praktycy (inspektorzy pracy, ZUS, menedżerowie działów kadrowo–płacowych, księgowi).

  Jako słuchacz zdobędziesz umiejętności dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, procesu selekcji i rekrutacji pracowników oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

  Uzyskane dokumenty
  Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat potwiedzający udział w warsztatach nauki programu Symfonia/Enova365 oraz Płatnik

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINALISTYKA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia te realizowane są w trzech modułach tematycznych:

  • Moduł przedmiotów ogólnych i podstawowych
  • Moduł przedmiotów z zakresu toksykologii sądowej
  • Moduł przedmiotów z zakresu kryminalistyki
  Dzięki temu zyskasz pełną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą kryminalistyki oraz toksykologii sądowej.

  Zakres tematyczny studiów:

  • chemia ogólna i nieorganiczna
  • chemia organiczna
  • elementy fizjologii i elementy anatomii
  • toksykologia trucizn naturalnych i antropogenicznych
  • analiza toksykologiczna
  • podstawy prawa procesowego
  • psychologia kryminalistyczna
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • kryminalistyka
  • podstawy ekspertyzy kryminalistycznej
  • metodologia kryminalistyczno-śledcza

  Ważnym elementem programu jest duży udział zajęć laboratoryjnych. To dzięki nim zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie procedur stosowanych w kryminalistyce i toksykologii sądowej. 
  Po skończeniu studiów będziesz prawidłowo posługiwać się specjalistyczną aparaturą badawczą oraz znać sposoby poboru, przygotowania i przeprowadzenia badań wraz z przygotowaniem raportu końcowego w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Logistyka to propozycja studiów podyplomowych, w czasie których przygotujesz się do pracy jako logistyk lub zwiększysz zakres swoich kompetencji zawodowych.

  Wyróżnia nas wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem oraz praktycy z branży logistycznej.

  Dowiedz się więcej

 • METROLOGIA W PRZEMYŚLE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Metrologia w przemyśle to studia podyplomowe, które przygotowują do pełnienia funkcji specjalistów w laboratoriach pomiarowych, zwłaszcza w obszarze praktycznego stosowania przepisów i normatywów w zakresie metod i narzędzi pomiarowych.

  Jako słuchacz zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności do stosowania w praktyce wymogów stawianych laboratorium metrologicznemu. Będziesz prawidłowo i swobodnie definiować cele oraz sposoby ich realizacji w odniesieniu do działań zapewniających prawidłowy proces pomiarowy, bazując na obowiązujących regulacjach prawnych i stosując dobre praktyki.

  Przekazywana podczas studiów wiedza pozwala na swobodne identyfikowanie potrzeb pomiarowych, wskazanie właściwych sposobów ich realizacji oraz tworzenie prawidłowej dokumentacji. Jako słuchacz zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu obowiązującego prawa z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej. Poznane cele i zasady analizy systemów pomiarowych pozwolą Ci na prawidłową interpretację wyników analiz i ich właściwą ocenę.

  Zdobytą wiedzę będziesz wykorzystywać w praktyce poprzez umiejętność poprawnego zidentyfikowania odpowiedniej metody pomiaru, wraz ze wskazaniem i właściwym wykorzystaniem przepisów i normatywów. Będziesz opracowywać i sporządzać dokumentację potwierdzającą podjęte działania, zwłaszcza w odniesieniu do przeprowadzonego procesu wzorcowania przyrządu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Będziesz przeprowadzać analizę systemu pomiarowego i na jej podstawie określać niezbędne działania korygujące. Będziesz też prawidłowo planować, przeprowadzać i dokumentować audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcującym.

  Twoją kluczową umiejętnością będzie zdolność do czynnego uczestnictwa we wszystkich pracach laboratorium metrologicznego. Będziesz charakteryzować zaistniałą sytuację na podstawie specjalistycznej wiedzy oraz wyników pomiarów, wykorzystując w praktyce poznane metody analityczne. Będziesz podejmować działania związane z zapewnieniem prawidłowej pracy laboratorium.

  Po ukończeniu studiów możesz wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w prawie każdym sektorze przemysłowym, jednostkach naukowych i badawczych oraz sprawować nadzór nad przeprowadzaniem specjalistycznych pomiarów lub wykonywać je samodzielnie i analizować uzyskane wyniki.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dzisiejsza gospodarka wymusza na pracodawcach zatrudniania wszechstronnie wykształconych pracowników specjalizujących się w zakresie prawa pracy, a także takich, którym nie jest obca tematyka ubezpieczeń społecznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego rynku pracy  uruchomiliśmy studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Studia przeznaczone są dla pracowników działów kadr, księgowości, kancelarii prawnych, pracodawców oraz  innych osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się prawem pracy oraz zagadnieniami ubezpieczeń społecznych i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę.

  Ukończenie studiów może również pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi.

  Dowiedz się więcej

   

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na studia zapraszamy osoby zatrudnione w działach księgowo-finansowych oraz aspirujących do pracy na tych stanowiskach chcące zdobyć lub uporządkować aktualną wiedzę z zakresu księgowości i podatków.

  Uzyskanie dyplomu może być przepustką do zmiany zawodu lub rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych. Absolwent może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku w różnych instytucjach. Studia dają także solidne fundamenty dla osób chcących zdobyć certyfikat doradcy podatkowego lub audytora oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Atuty:  

  • program (wyselekcjonowana wiedza związana z rachunkowością i podatkami),
  • aktywna forma zajęć (ćwiczenia, wykłady, warsztaty, studia przypadku, symulacje, dyskusje),
  • kadra (doświadczeni praktycy i eksperci  –    pracownicy urzędu skarbowego, głowni księgowi i audytorzy podatkowi)

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)