Polecane dla Ciebie

Wydziały i kierunki

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku, która ograniczałaby możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia należy dostarczyć:
1. wniosek o przyjęcie na studia. Znajdziesz go na naszej stronie w zakładce Dokumenty do pobrania.
2.kwestionariusz osobowy,
3.kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu
4.jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35 x 45 mm) do celów przygotowania studentowi indeksu*
5.jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, zapisane na płycie (20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi) do celów przygotowania studentowi legitymacji studenckiej*

*Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na studia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.

UWAGA! Prosimy o niedrukowanie umów, które są zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania. Umowy są dokumentami do wglądu. Po złożeniu kompletu dokumentów otrzymają Państwo spersonalizowaną umowę.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć osobiście. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty należy dostarczyć osobiście. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dokumenty nie muszą być poświadczone notarialnie. 
Przy składaniu kopii dokumentów należy okazać (do wglądu) oryginał świadectwa maturalnego. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty nie mogą być złożone w imieniu kandydata przez upoważniona osobę, ponieważ wszystkie dokumenty należy podpisać osobiście.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej nie składają dokumentów.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Kandydaci nie wpisują osobiście wyników matur, a jedynie numer świadectwa. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Może się zdarzyć, że na niektóre kierunki/specjalności będzie brana pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Kandydaci, którzy są laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych uzyskują maksymalną liczbę punktów z przedmiotów określonych w regulaminie olimpiady. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe określa Komisja Rekrutacyjna.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

O zakwalifikowaniu się na studia kandydat zostanie poinformowany drogą mailową / bądź telefoniczną.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Przy dostaniu się na studia nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać w kasie uczelni lub bankowością elektroniczną. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko +  informację, że jest to opłata rekrutacyjna. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Opłaty rekrutacyjnej nie trzeba dokonywać z osobistego konta bankowego.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym będą zależały od wybranego kierunku.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Jeżeli będzie to przedmiot wymagany na danym kierunku to niestety jego brak dyskwalifikuje kandydata w procesie rekrutacyjnym na dany kierunek. Proszę jednak pamiętać, że na niektórych kierunkach istnieje kilka przedmiotów do wyboru. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W sprawach przeniesienia należy zwrócić się z indywidualną prośbą do władz uczelni. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Uczelnia

  • Projekty unijne

  • Laboratorium

  • Archiwum

Kierunki studiów

Uczelnia

Archiwum

Opinie (2)

Aneta Ocena odpowiedz

Świetne, praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy.

Studentka Ocena odpowiedz

Bardzo dobra uczelnia!