POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM

Kierunki studiów: informatyka, matematyka, nauczanie matematyki i informatyki, analiza i przetwarzanie danych Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WYDZIAŁ BIOLOGII UAM

Kierunki studiów: bioinformatyka, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, neurobiologia, biologia i zdrowie człowieka, biotechnology, environmental protection, nauczanie biologii i przyrody Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

wydział elektroniki i telekomunikacji politechnika poznańska

Struktura wydziału

 

Na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji działają cztery Katedry:

 

Katedra Radiokomunikacji

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą rozwoju sieci bezprzewodowych (przede wszystkim nowych generacji sieci mobilnych, sieci WLAN, WPAN, także sieci sensorowych), radia programowalnego i kognitywnego, rozwoju techniki MIMO, nowych metod dywersyfikacji, modulacji, kodowania i dekodowania (zwłaszcza iteracyjnego), przetwarzania sygnałów w nadajnikach i odbiornikach, transmisji danych odpornej na zakłócenia. W Katedrze prowadzone są także prace naukowe dotyczące metod testowania układów scalonych wielkiej skali integracji. Te ostatnie są prowadzone w ścisłej współpracy z firmą Mentor Graphics.

 

Wszyscy pracownicy Katedry (w tym pięciu samodzielnych pracowników naukowych) prowadzą działalność dydaktyczną powiązaną tematycznie z ich zainteresowaniami naukowymi głównie na kierunkach Teleinformatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.

 

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

 

Badania prowadzone w katedrze dotyczą technologii sieci telekomunikacyjnych, które powstały w ostatnich latach, i obejmują zwłaszcza zagadnienia teorii ruchu, sieci szerokopasmowych, komutacji, integracji sieci, Internetu oraz taryfikacji. Zaangażowanych w działalność dydaktyczną 19 pracowników katedry prowadzi zajęcia, które zapewniają zrozumienie podstawowych zasad technologii sieciowych, a następnie całej złożoności architektury sieci, protokołów, kontroli, wykonywania, a także ekonomicznych aspektów telekomunikacji.

 

Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki

 

Badania prowadzone w katedrze dotyczą zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów synchronizacji systemów i sieci telekomunikacyjnych, fotoniki, telekomunikacji światłowodowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i programowania komputerowych systemów pomiarowych, zastosowania mikroprocesorów, krioeletroniki i badania nanoobwodów i struktur elektrycznych. 22 zatrudnionych w katedrze pracowników prowadzi też ze studentami elektroniki i telekomunikacji zajęcia dydaktyczne, których tematyka obejmuje kluczowe zagadnienia gwałtownie rozwijających się systemów przesyłania informacji przy zastosowaniu różnych metod transmisji sygnału.

 

Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

 

Badania prowadzone przez pracowników katedry dotyczą szerokiego zakresu zagadnień takich, jak techniki przetwarzania i przesyłania obrazu w systemach telekomunikacyjnych, kompresja danych multimedialnych, systemy multimedialne, modelowanie połączeń w układach elektronicznych, propagacja fal elektromagnetycznych oraz anten. Szesnastu pracowników katedry prowadzi także działalność dydaktyczną w wymienionych dziedzinach na studiach inżynierskich i magisterskich.

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Opinie (2)

Realista Ocena odpowiedz

To co tu się odwala to jest komedia a nie studia. Wykładowcy mają wywalone albo mówią, " w Polsce to głąby przychodzą na studia a jak byłam w Japonii to tam mądrzy ludzie." W dobie koronawirusa ludzie wykształceni w działach informatyki i innych podobnych nie potrafili ogarnąć rzeczy związanych z e-lekcjami.... Jeżeli nie chcesz mieć wakacji to zapraszam na Polibude.. sesja rozwalona na czerwiec, lipiec i wrzesień a jeszcze nie wiadomo kiedy sesja poprawkowa. Lubisz siedzieć w zeszytach, proszę bardzo twoi koledzy z innej uczelni siedzą na plaży i piją piwko a ty 17 lipca piszesz kolokwium, bo tak.

polecający Ocena odpowiedz

polecam